Hoppa till huvudinnehåll

Inget skydd mot vädret och inget rent vatten – grovt djurskyddsbrott i rätten

Får
Arkivbild. Fåret hör inte till de får som den nu åtalade mannen hade på sin går. Får Bild: Yle/Monica Forssell får

Får som inte har tillgång till rent vatten utan dricker ur ån och ingen ren och torr plats att vila på. Inte heller korna hade någonstans att vila utan de var tvungna att ligga under bar himmel. Alla svin rymdes inte vid foderbordet. Nu åtalas ägaren för grovt djurskyddsbrott.

Det är en man från Korsholm som står åtalad för grovt djurskyddsbrott. Enligt åklagaren har brotten begåtts från september 2016 till december 2017.

Enligt registret har mannen omkring 300 nötkreatur, 160 får och 160 svin. Mannen har hållit sina djur på flera ställen. Enligt åklagaren har han medvetet eller av grov oaktsamhet behandlat djuren illa.

Flera inspektioner

Vid flera tillfällen har det gjorts djurskyddsinspektioner på mannens djurhållningsplatser. I september 2016 konstaterade inspektörerna bland annat att fåren inte hade tillgång till rent vatten, utan de drack från ån.

Fåren saknade skydd mot väder och vind och de hade inte tillgång till ren och torr liggplats. Vissa av skydden var fulla med avföring, så att djuren inte kunde ta sig in.

Dessutom var djurhållningsplatsen inte trygg eftersom det fanns gamla bilvrak, rostiga metalltunnor, snören och nät från balar där.

Djurhållningsplatsen var inte heller rymningssäker eftersom stängslet hade fallit omkull. Där kunde djuren promenera ut ur inhägnaden och ut på trafikerad väg.

Fåren var inte indelade enligt ålder eller kön, vilket medför risk för att tackorna lammar alltför unga och också risk för inavel.

Fallfärdigt skydd

På ett annat ställe hölls nötkreatur. Inte heller de hade skydd mot vädret.

På området fanns, enligt inspektörerna, en fallfärdig lada. De djur som gick in där riskerade att få ladan över sig.

Dessutom fanns det mycket skräp i hagen, bland annat betongbalkar med armeringsjärn och plast, som djuren kunnat skada sig på. Inte heller nötkreaturen var grupperade enligt ålder och kön.

I svinstian hade svinen inte tillgång till stimulerande material, en del av svinen hade inte plats vid foderbordet och en del av svinen hade inte tillgång till ren och torr liggplats.

Vid följande inspektion i oktober 2017 hade fåren fortfarande inte tillgång till rent vatten eller skydd mot vädret.

Förhållandena i hagen hade försämrats eftersom det på vissa ställen var så lerigt att djur hade kunnat fastna i gyttjan. Ett får som hade fastnat i en djup grop och lämnats utan vård avlivades av veterinären under inspektionen.

Många får var smutsiga, de var fortfarande inte grupperade enligt ålder och kön och dessutom konstaterades att djuren inte hade annat att äta än det gamla gräs som funnits kvar på betet.

Ingen förbättring

Till följande inspektion hade mannen skaffat en till djurhållningsplats för nötkreaturen. Vid den nya platsen fanns en torr liggplats för högst tre djur. Marken i fållan var täckt av gyttja och avföring, upp till 30 centimeter, och det fanns risk för att djuren skulle fastna.

Hagen på det gamla stället var inte tryggt att ens inspektera.

För svinen hade antalet torra och redan viloplatser minskat vid följande inspektion. Fem svin var i så dåligt skick att veterinären beslöt att de genast måste avlivas. Två svin var sjuka och veterinären bestämde att de genast måste få vård eller avlivas.

De två svinnen avlivades av mannen själv genom att han slog dem i huvudet med ett trubbigt föremål. Enligt åklagaren är det här avlivningssättet inte tillåtet och har medfört lidande för djuren.

Alla får avlivades

Vid den sista inspektionen i december 2017 hade förhållandena för fåren inte förbättrats. Ägarens ovilja eller oförmåga att följa de uppmaningar han fått gjorde att veterinärerna beslöt att omedelbart avliva alla får.

Inte heller nötkreaturen eller svinen hade fått det bättre och en kalv avlivades vid den sista inspektionen.

Åklagaren anser att mannen under en längre tid inte har skött om sina djur i enlighet med gällande bestämmelser och därför äventyrat deras hälsa och utsatt dem för onödigt lidande, smärta och plåga.

Mannen har trots upprepade anmärkningar inte följt myndigheternas påbud om förbättringar. Bristerna i utfodringen och skötseln har orsakat långvarigt lidande för många djur.

Mannen åtalas också för förseelse mot lagen om ett system för identifiering av djur eftersom han inte har anmält de djur som avlidit. Han har inte heller låtit bortskaffa ett enda djur via Honkajoki
destruktionsanläggning.

Livslångt djurhållingsförbud

Åklagaren anser att mannen är skyldigt till grovt djurskyddsbrott och att han förverkat sin rätt att äga, hålla eller sköta produktionsdjur eller annars svara för djurens välfärd. Åklagaren anser att mannen aldrig mer ska få ha djur.

Åklagaren vill att mannen döms till minst åtta månaders villkorligt fängelse.