Hoppa till huvudinnehåll

Kalkbrottet i Svartå blir dubbelt så stort – Nordkalk ville växa betydligt mer

En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott.
Nordkalks kalkstensbrott i Svartå. En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott. Bild: Annika Nyström/Nordkalk Nordkalk,Svartå, Raseborg,Raseborg,västnyland

Nordkalk får rätt att bryta dubbelt så mycket kalksten i Svartå. Bolaget hade hoppats att få lov att mer än tredubbla brytningen.

Regionförvaltningsverket ger tillstånd till att stenbrytningen och stenkrossningen ökar från nuvarande 50 000 ton per år till högst 100 000 ton per år.

Nordkalk hade ansökt om att får öka mängden till 180 000 ton per år.

Nordkalk hade också hoppats att fördubbla djupet i stenbrottet från 40 till 80 meter, men regionförvaltningsverket säger nej. Orsaken är att vattenkvaliteten i närliggande brunnar kan påverkas.

Om det i ett senare skede blir aktuellt att fördjupa stenbrottet behövs det noggrannare utredningar om närliggande hushållsbrunnar och grundvatten.

Hänsyn till invånarna

Eftersom den sydvästra delen av stenbrottet ligger nära bebyggelse och fritidsbebyggelse är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid säkerheten och invånarnas trivsel, sägs det i lovet.

Tidigare har det ibland flugit stenar från sprängningsarbetena in på bostadsområdet. Det är därför viktigt att invånarna på förhand får veta när det utförs sprängningar.

Sprängnings- och krossningsarbetena får utföras på vardagar mellan klockan 7 och 20 från början av september till slutet av maj.
Kalksten och slaggsten får transporteras bort från området året om på vardagar.

Oljudet och dammet ska övervakas och följas upp genom mätningar som görs med några års mellanrum.

Hållsnäsvägen fortfarande problematisk

Regionförvaltningsverket kan inte ta ställning till att begränsa trafiken på Hållsnäsvägen i Svartå. Eftersom det är en allmän väg kan trafiken inte regleras genom ett miljölov.

Hållsnäsvägen är smal och kurvig och invånarna är oroade över att de ökade transporterna från kalkbrottet kan medföra sämre trafiksäkerhet, buller och damm.

Nordkalk har föreslagit att de tillsammans med Raseborgs stad och närings-, trafik och miljöcentralen (NTM) finansierar ett bygge av en ny väg mellan Hållsnäsvägen och Salovägen.

Nordkalks gruvområde i Svartå