Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor pratar hälsovård och män försvar när pengar delas ut i riksdagen

Eduskuntatalo
Riksdagshuset. Eduskuntatalo Bild: Jyrki Lyytikkä/ Yle Riksdagshuset (Finland)

Enligt Svenska Yles granskning var budgetbehandlingen i riksdagen starkt könsindelad enligt olika ämnesområden. Kvinnor talade som väntat mest om social- och hälsovård och familjepolitik - män om försvar, jord- och skogsbruk och arbetslivsfrågor.

När budgeten behandlas i riksdagen görs det ministerievis: Ministrarna inleder med en presentation för sitt ansvarsområde, och sedan får ledamöterna i salen kommentera med svarsinlägg.

Det är remissdebattens inlägg Svenska Yle har räknat, för att se hur många som gjorts av manliga riksdagsledamöter och hur många av kvinnor.

Kvinnor och män talade lika mycket under budgetens remissdebatt, men det finns stora skillnader i vad de talade om

Granskningen visar att kvinnor och män talade ungefär lika mycket i plenisalen under budgetens remissdebatt: Omkring 40 procent av inläggen gjordes av kvinnor, vilket är samma könsfördelning som ledamöterna har (83 av 200 riksdagsledamöter är kvinnor).

Men det finns stora skillnader i vad männen och kvinnorna valde att göra inlägg om.

Miljö, utbildning och hälsovård är kvinnornas domän

Det var diskussionen om grundtrygghet och social- och hälsovård som hade flest inlägg av kvinnliga ledamöter: där gjordes över 67 procent av inläggen av kvinnor, trots att kvinnor utgör bara drygt 41 procent av ledamöterna.

Kvinnor gjorde också fler inlägg i diskussionen om undervisningssektorn samt om boende-, energi- och miljösektorn.

Försvar, näringsliv, arbetsfrågor engagerar män

Män dominerade i stället diskussionen om försvar där hela 81 procent av svarsinläggen gjordes av män.

Män gjorde över 70 procent av inläggen också efter presentationerna av näringsministern, jord- och skogsbruksministern och kommun- och reformministern.

Riksdagsledamöternas inlägg under budgetbehandlingen
Budgeten behandlades ministerievis, så att ministern presenterar sitt ansvarsområde och riksdagsledamöterna sedan gör svarsinlägg. Tabellen visar hur riksdagsledamöterna svarade ministerierna under budgetbehandlingen 19-20.9.2018. Uppgifterna är tagna ur budgetbehandlingens protokoll. Riksdagsledamöternas inlägg under budgetbehandlingen Tabell

Jämnast könsfördelning hade de diskussionerna som gällde kommunikationsministeriet och justitieministeriet.

Diskussionen om utrikespolitik samt utrikeshandel och bistånd hade också rätt jämn könsfördelning. Den handlade i år till stor del om kritiken mot Timo Soinis abortmotstånd och inte om själva budgeten.

Rätt jämn partifördelning

Partifördelningen på inläggen som gjordes under budgetbehandlingen följer rätt långt fördelningen för partifördelningen i riksdagen.

I riksdagens jämställdhetsrapport som gavs ut för ett par veckor sedan uppgav intervjuade att de kan ha svårt att hävda sig på områden som inte traditionellt anses höra till just deras kön, och att vissa områden inom politiken tolkas väldigt snävt.

Anna Björk, forskare från Oxford Research som gjort intervjuerna, förklarade att de intervjuade upplever att det finns förutfattade meningar om könsroller i politiken, som en viss kod, och att när man rör sig utanför dem måste man starkt motivera varför man har rätt att prata om de ämnesområdena.

- Det upplevdes vara ett problem om man vill bli expert på ett område där man inte utgående från sin könstillhörighet tas på allvar, sade Björk.

De intervjuade lyfte också fram att det skulle vara viktigt att bryta de normerna, för de politiska beslutens skull: de ansåg att det fattas mer informerade beslut om det finns en bredare representation bland beslutsfattarna.

Läs mera:

Män bestämmer om utrikespolitik och kvinnor om hälsovård - men få partier vill införa könskvoter i riksdagens utskott

I utrikesutskottet i riksdagen sitter fem kvinnor och tolv män, i finansutskottet fem kvinnor och sexton män. I social- och hälsovårdsutskottet är det precis tvärtom: fyra medlemmar är män, fjorton är kvinnor. Ändå är knappt något parti redo att införa könskvoter i riksdagen.