Hoppa till huvudinnehåll

Tidigare byggnadsinspektör i Pargas: ”Många är inte medvetna om sina rättigheter”

Strandbild med vass och båtbrygga. På avstånd syns en av Airiston Helmis fastigheter.
En av Airiston Helmis fastigheter vid Säckilot i Åbolands skärgård. Strandbild med vass och båtbrygga. På avstånd syns en av Airiston Helmis fastigheter. Bild: Lehtikuva Airiston Helmi,Skärgård,Pargas

Bo-Erik Palmgren jobbade drygt 30 år som byggnadsinspektör vid Pargas stad. Han har beviljat mängder av bygglov och har granskat många byggen i skärgården.

Innan han gick i pension beviljade han fyra bygglov för Airiston Helmi. Enligt Palmgren gick allt sakligt och bra till och han arbetade med lokala konsulter.

Vissa i skärgården upplever ändå att det kan vara krångligt att få bygglov och att det är noga med varje kvadratmeter. Därför är det många som är förundrade över hur ett företag som Airiston Helmi har fått bygga så stora hus och så mycket.

Sommarstugsbygge i skärgården. STommen står redan klar.
Sommarstugsbygge i skärgården. STommen står redan klar. Bild: Yle/Linus Hoffman byggarbetsplatser,sommarstugsbygge

Palmgren säger att nästan hela Pargas skärgård och de flesta tätområdena har detaljplaner som anger hur markområdet får användas. För att få bygglov på ett oplanerat område har man möjlighet att ansöka om ett undantagsbeslut.

- Under den tiden som jag ännu var i tjänst så gav byggnadsordningen rätt till 400 kvadratmeter byggrätt för bostadshus. Om området var oplanerat, som på Ybbernäs, kunde man söka undantagslov som beviljades av NTM-centralen för att få bygga fastigheter på 400 kvadratmeter.

Vid Ybbernäs krävdes det alltså ett undantagslov för att Airiston Helmi skulle få bygga så pass stort. Vid Airisto fritidsbostadsmässområde, där Airiston Helmi också har en fastighet, fanns en detaljplan som innebar att man hade rätt att bygga 400 kvadratmeter, berättar Palmgren.

Många känner inte till sina rättigheter

Enligt Palmgren är det många som inte är medvetna om vad de har för rättigheter angående bygglov.

- De tycker bara att det är orättvist om någon annan får bygga mycket. Men de flesta har rätt att söka undantag om de har behov av mera. Men väldigt få har behov av så stora hus.

Bo-Erik Palmgren.
Bo-Erik Palmgren. Bo-Erik Palmgren. Bild: Yle / Carmela Johansson Pargas,bo-erik palmgren

Palmgren säger att det finns konsulter i skärgården som känner till de här sakerna.

- Om man diskuterar med dem och sedan byggnadsinspektionsmyndigheter och planeringsmyndigheter så löser det sig oftast.

Är det här rättvist?

- Det är rättvist om det är möjligt för alla att söka lov. Den allmänna trenden var nog att man gav möjlighet att bygga stort men det skulle planeras så att det fungerar i vår miljö.

Palmgren dementerar också att stora arbetsgivare i staden skulle ha lättare att få specialtillstånd.

- Nej, absolut inte. Det finns ingen särbehandling i de principerna. Skulle någon annan ha sökt undantagslov för det området så skulle de ha fått det. Det har gått rätt till.

Kryphål för att få tillstånd lättare

Yle Åboland har pratat med personer som velat driva företagsverksamhet i sin lokal i skärgården, exempelvis inkvartering

De säger att de upplevt att det är lättare att få tillstånd för inkvarteringsverksamhet ifall man anger att den ska pågå i en privat bostad. Däremot är det svårt ifall man ansöker om att huset i sig ska vara något slags hotell.

Stämmer det här? Att det är lättare att bygga ett privathus som du sedan bedriver inkvarteringsverksamhet i?

- Det är det säkert. Privat bostad är avsett för privat boende. Då du inkvarterar folk så ska det vara en helt annan säkerhetsnivå. Så det är klart att om man har för avsikt att ha inkvartering så måste man söka lov för den typen av hus och det är inte alla planer som godkänner det.

Kan det här användas som ett kryphål för att enklare kunna börja driva den här typen av verksamhet?

- Säkert. Men det är svårt för byggnadsinspektionen att kolla upp det. Det finns ingen chans förrän det kommer bevis att det används till annat. Det var väl det som det var frågan om i Ybbersnäs.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland