Hoppa till huvudinnehåll

Mycket ovanligt med privat helikoptertrafik till stugan – men vill man flyga sporadiskt behövs inget tillstånd

Helikopterplatta vid ön Säckilot.
Helikopterplatta vid ön Säckilot. Bild: Yle/Eino Kossila helikopterplatta,Airiston Helmi,nagu

Helikopterplattor på Airiston Helmis fastigheter har väckt frågor kring luftfarten i skärgården. Får vem som helst ta helikoptern till stugan, och hurdana tillstånd krävs i så fall? Airiston Helmi är just nu föremål för en polisutredning kring en rad ekobrott.

Vid Airiston Helmis fastighet i Ybbersnäs finns en helikopterplatta som bolaget sökt tillstånd för hos trafiksäkerhetsverket Trafi. Tillståndet beviljades 2013. Senare har bolaget också fått ett miljötillstånd för trafiken godkänt av miljönämnden* i Pargas stad.

Miljötillståndet för helikopterplattan i Ybbersnäs är i kraft tillsvidare, men tillståndet från Trafi var tidsbestämt och har löpt ut i april 2017. Enligt överinspektör Heikki Silpola har bolaget inte lämnat in någon ny ansökan.

Flygande helikopter.
Flygande helikopter. Bild: Philippa Willitts HElicopTEr,helikoptrar

Grannar till fastigheten i Ybbersnäs har uppgett för Yle Åboland att helikoptertrafiken till platsen avtagit. Enligt Silpola skulle det ändå inte vara lagstridigt att fortsätta lyfta och landa även om tillståndet inte längre är i kraft, så länge det handlar om enstaka flygningar. Då behövs inget tillstånd från Trafi.

– Man behöver markägarens lov för att landa och lyfta, och verksamheten ska vara tillfällig, säger Silpola.

– Så även om tillståndet inte längre är i kraft tillåter luftfartslagen att de flyger helikopter då och då.

Hur ofta och regelbundet man flyger avgör ifall tillstånd behövs

För att lyfta och landa med helikopter behövs alltså nödvändigtvis inte några tillstånd, förutom av markägaren. Frågan är när trafiken kan anses ske endast då och då, och när den kan anses vara regelbunden.

Enligt Veli-Matti Petramo, specialsakkunnig vid Trafi, är reglerna aningen luddigt formulerade. Det finns nämligen inget klart uttalat om var gränsen går för att privat helikoptertrafik kan anses vara sporadisk.

Airiston helmis fastighet i Ybbersnäs i Pargas.
Airiston Helmis fastighet i Ybbersnäs i Pargas. Airiston helmis fastighet i Ybbersnäs i Pargas. Bild: Yle/Ari Welling Ybbersnäs,Pargas,Airiston Helmi

Silpola berättar att det till exempel inte finns bestämmelser om något visst antal gånger per månad eller år. När ett tillstånd behövs avgörs skilt för varje fall.

– Då man ansöker om tillstånd handlar det ofta om en plats som används kontinuerligt och som är välutrustad och utmärkt på luftfartskartor som en officiell helikopterplatta, säger Silpola.

Men även i sådana fall där helikoptertrafiken inte behöver tillstånd från Trafi, kan inverkan på miljön och bullernivåer kräva miljötillstånd.

Väldigt få privatpersoner tar helikoptern till stugan

Överlag är det mycket ovanligt med privat helikoptertrafik i Finland, säger Petramo. Det är också väldigt få som hör av sig till Trafi för att de vill åka till stugan med helikopter och vill ansöka om ett tillstånd.

– Det finns nog inte många, någon enstaka. Man kan räkna dem på en hands fingrar, säger Petramo.

– Vi får kanske en eller två ansökningar på ett år, och alltid leder det inte till ett tillstånd. Det är ganska sällsynt, säger Silpola.

En ansökan kan falla på fysiska hinder i omgivningen som till exempel master eller på att lokala miljömyndigheter inte ger sitt tillstånd.

– Trafi ger inte tillstånd för helikopterflygning om inte lokala miljömyndigheter ger grönt ljus, säger Silpola

Airiston Helmis helikopterplattor överraskade Trafi

Airiston Helmi har också låtit bygga en helikopterplatta åtminstone på ön Säckilot i Nagu. För den har inte något miljötillstånd beviljats. Enligt Silpola har man vid Trafi inte känt till övriga helikopterplattor före bilder dök upp i media.

Även om helikopterplattorna i skärgården kom som en överraskning för Trafi ger de inte i det här skede någon orsak att ingripa på något vis.

– Just nu har vi ingen information om att de skulle användas. Om de används sporadiskt, några gånger under sommaren, är det som sagt helt möjligt att göra så inom ramen för luftfartslagen, säger Silpola.

*Fotnot: Dåvarande miljönämnden har idag slagits ihop med byggnämnden. Nämnden heter nu bygg- och miljönämnden.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland