Hoppa till huvudinnehåll

Närheten till havet har betydelse – Henriksson talar för räddningshelikopter till Vasa

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson Anna-Maja Henriksson Bild: Nathalie Lindvall Anna-Maja Henriksson,stadsfullmäktige,sfp

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, vill att det görs en tilläggsutredning om var den österbottniska läkarhelikoptern ska placeras. Henrikssons argument föll i god jord hos familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) när de två träffades.

En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet föreslog i augusti att helikopterns bas ska placeras i Seinäjoki.

- Det är positivt att det föreslås en läkarhelikopter till gamla Vasa län, men utredningen har brister, säger Henriksson.

Enligt Henriksson har utredningen fokuserat på räddningsverksamheten på land, och inte beaktat att närheten till havet också har betydelse i Österbotten.

Därför är Vasa en naturlig placeringsort för läkarhelikoptern, enligt Henriksson.

Helikopter behövdes i somras

Vid mötet gav Henriksson också exempel från senaste sommar då en räddningshelikopter skulle ha haft flera uppdrag.

- Inte heller gränsbevakningens helikopter står alltid till vårt förfogande, säger Henriksson.

Henriksson ber att arbetsgruppens rapport skulle kompletteras med den här åsikten och att man tar fram alternativ för att få ett fungerande system också då det gäller räddningen till havs.

- En kombinationshelikopter som skulle kunna användas både inom akutsjukvården och livräddningen till havs kunde vara en möjlighet, säger Henriksson.

Konstruktivt samtal

Henriksson beskriver samtalet med ministern som mycket bra och konstruktivt.

- Jag tycker att mitt förslag föll i god jord, säger Henriksson.

Enligt Henriksson är det social- och hälsovårdsministeriet som har ansvar för läkarhelikoptrar och inrikesministeriet som har ansvar för gränsbevakningshelikoptrarna.

- Vi borde få dem att tala med varandra, säger Henriksson.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten