Hoppa till huvudinnehåll

Billigare psykiatritjänster i Åbo efter att vårddistriktet tagit över

Åbo universitetscentralsjukhus.
Åbo universitetscentralsjukhus. Bild: Yle/Lotta Sundström u-sjukhuset,Åbo universitetscentralsjukhus

Sedan månadsskiftet är den kommunala psykiatriska specialistvården i Åbo en del av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Totalt arton enheter övergår till distriktet.

Sjukvårdsdistriktet försäkrar att det mesta är som tidigare ur patientsynpunkt. Personalen och tjänsterna är de samma som förut.

Det som ändras är vårdavgifterna och en del telefonnummer. Samma gäller för patientombuden och patientregistret. Överlag blir det lägre taxor. Till exempel sjunker dagavgiften för avdelningsvård från 22,80 euro till 20,20 euro och måltidsavgiften slopas.

Utvecklingsarbetet inom psykiatrin fortsätter även efter månadsskiftet och sjukvårdsdistrikt meddelar om ändringarna efter hand.