Hoppa till huvudinnehåll

Efter lotsbåtsolyckan: Finnpilot har byggt nödutgångar och satsat på utbildning i att ta sig ur en hytt som är upp och ner

lotsbåt i storm
Arkivbild från 2016. lotsbåt i storm Bild: Yle/Mikael Kokkola Varlaxudden,Lotsbåt,mjk

Efter lotsbåtsolyckan ifjol har Finnpilot redan sett över sina säkerhetsföreskrifter och satsat på mer utbildning.

En lotsbåt kantrade utanför Emsalö i Borgå i december 2017. Två kutterförare omkom i olyckan då de inte kunde ta sig ut ur styrhytten som fylldes med vatten.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att lotsbolaget Finnpilot Pilotage ser till att lotsbåtförarnas kompetens utvecklas så att de garanterat kan hantera olika båttyper på ett säkert sätt.

- Efter olyckan gjorde vi snabbt en analys tillsammans med personal, säkerhetsutbildarna och båttillverkaren över vad som hänt och hur vi kan förhindra att det händer igen, säger transportdirektör Aki Marjasvaara på Finnpilot.

Olycksutredningscentralens rekommendationer

Trafiksäkerhetsverket borde utfärda regler för yrkesbåtar. Reglerna borde beakta de varierande användningssyftena och förhållandena för yrkesbåtar.

I dag finns det inte klara myndighetskrav på yrkesbåtar i Finland.

Det finns en risk för att de särskilda krav på yrkesbåtar som används i olika syften inte beaktas tillräckligt då båtarna tillverkas eller används på ett säkert sätt.

Lotsbolaget Finnpilot Pilotage borde beskriva lotstransportprocessen i sitt operativa styrsystem, samt utveckla och ta i bruk ett system för rapportering av avvikelser. Lotstransportprocessen behandlas inte i Finnpilots anvisningar.

Lotsbåtsförarnas handlingsmodeller bygger i hög grad på erfarenhet och tyst kunskap i stället för dokumentation och systematisk riskbedömning. Också lotsbåtsförarna borde tas med då man bedömer riskerna.

Dessutom borde lotsbåtsförarnas utbildning och kompetens utvecklas så att man kan garantera en säker hantering av olika båttyper.

I dag varierar lotsbåtförarnas utbildning. Bland annat har utbildningen inte beaktat säkerhetsriskerna i samband med båtars hantering, styrning och stabilitet tillräckligt mycket.

Lotsbåts för
Lotsbåtsförarna har varierande utbildning. Arkivbild. Lotsbåts för Bild: Mårten Lampén / Yle lotsar,lotsbåt

Gränsbevakningsväsendet borde förbereda sig på ovanliga nödsituationer och se till att det finns handlingsmodeller vid räddningsuppdrag.

Sjöräddningen var inte förberedd på den här typen av olycka och räddningsuppdrag. Bland annat fanns ingen förhandsplan för att rädda den upp- och nervända båten, och ingen information om styrhyttens konstruktion och lyftlänkar.

Gränsbevakningsväsendet borde också, tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet, förtydliga rutinerna för hur man larmar psykosocialt stöd vid sjöolyckor.

Hjälpkedjan ska beakta både den kommunala socialjouren och Vanda social- och krisjours riksomfattande roll och uppgifter.

Marjasvaara vill betona att olyckan skedde under ovanliga omständigheter.

- Kölvattnet från ett fartyg som svängde förenades med sjögången till en stor våg, som tillsammans med båtens egna rörelser skapade en kedjereaktion vilket ledde till att båten kantrade. Vi hade inte identifierat risken för en sådan händelse, säger Aki Marjasvaara.

Nya säkerhetsföreskrifter

Finnpilot kom i sin egen analys efter olyckan fram till att nödutgångarna på båtarna måste förbättras. Alla Finnpilots lotsbåtar har under 2018 utrustats med nödutgångar.

Enligt Olycksfallsutredningscentralen borde lotsbåtsförarnas utbildning och kompetens utvecklas så att man kan garantera en säker hantering av olika båttyper.

- Vi har till exempel publicerat nya säkerhetsföreskrifter som säger hur långt avstånd båtarna ska ha till aktern på ett fartyg som svänger. Detta för att förhindra en likadan situation som vid olyckan. Vi har också publicerat material om våra båtarnas stabilitet.

Personalen på Emsalö har haft information om båtarnas stabilitet men nu har Finnpilot satsat på informationen ska vara lättare att ta till sig.

en hytt i en simbassäng som snurrat runt och personer  som övar på att ta sig ut ur den
Finnpilot övar på Centret för sjösäkerhetsutbildning i Lojo hur man ska ta sig ur en styrhytt som är upp och ner. en hytt i en simbassäng som snurrat runt och personer som övar på att ta sig ut ur den Bild: Finnpilot Pilotage LTD övningar

Finnpilot har också i samarbete med Centret för sjösäkerhetsutbildning och Weldmec byggt en hytt som kan används för övningar i bassäng.

- Vi kan skapa en situation där man är i en hytt som är upp och ner och man måste ta sig ut via nödutgångarna, säger Aki Marjasvaara på Finnpilot.

Den första övningen ordnades den 10 september och följande ordnas i oktober.

Läs mera:

Bristen på nödutgångar från lotsbåtens styrhytt har kritiserats: "Det var en väldigt allvarlig brist", säger båttillverkningsföretagets vd

I går presenterade Olycksutredningscentralen sin utredning om lotsbåtsolyckan utanför Borgå i december i fjol där två kutterförare drunknade. Kritik har riktats mot brister i båtarnas konstruktion – bland annat att det bara fanns ett sätt att ta sig ur styrhytten.

Läs också