Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiestuderande gläds över beslut om gratis läromedel, fast "mamma och pappa betalar" – lärare mer kritiska

Axel Wallgren och Charlie Cedercreutz går i Brändö gymnasium i Helsingfors.
Axel Wallgren och Charlie Cedercreutz går första året vid Brändö gymnasium i Helsingfors. De tycker båda att det låter bra med gratis studiematerial i gymnasiet. Axel Wallgren och Charlie Cedercreutz går i Brändö gymnasium i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn gymnasister,Brändö gymnasium,Charlie Cedercreutz

Bland studerande i Brändö gymnasium i Helsingfors får fullmäktiges beslut om gratis läromedel på andra stadiet positiva reaktioner. Lärare och lärarfacket är mer kritiska och ser det som sannolikt att beslutet leder till att undervisningen minskar.

Charlie Cedercreutz som går första året vid Brändö gymnasium hittar inte något dåligt med beslutet om gratis läromedel.

– Inte finns det några nackdelar. Vi betalar lika mycket skatt och den används till olika saker, säger han.

– Jag har ännu inte köpt alla böcker för ettan, men hittills har de kostat flera hundra euro.

Cedercreutz säger att hans mamma och pappa har betalat, men att om böckerna vore gratis kan pengarna gå till annat istället.

"Flera var bekymrade över hur dyrt det är att gå i gymnasiet"

Hans kompis, Axel Wallgren, kompar.

– Beslutet låter jättefantastiskt. Det kan leda till att fler söker till gymnasiet eftersom kostnaderna kan vara ett hinder.

– Flera i mitt ishockeylag var bekymrade över hur dyrt det är att gå i gymnasiet och orkade inte försöka. De valde yrkesinstitutet Prakticum eller satsning på ishockeykarriären då de tänkte att det är enda sättet för dem att tjäna tillräckligt med pengar, säger Wallgren.

Wallgren betalar inte själv kostnaderna för gymnasiet utan dem står hans föräldrar för.

– De tycker att det är viktigt att jag utbildar mig så därför betalar de.

Elisa Lindgren går nu tredje året i gymnasiet och vill inte ens försöka räkna ut hur mycket utbildningen har kostat.

– För mycket, säkert många tusen euro. Datorn var dyrast. Mamma betalade den. Hon betalar allt.

Elisa Lindgren går tredje året i Brändö gymnasium.
Elisa Lindgren. Elisa Lindgren går tredje året i Brändö gymnasium. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn gymnasister,Brändö gymnasium,Elisa Lindgren

Lärarförening kritisk, tror att kvaliteten på läromedlen sjunker

Helsingfors finska lärarförening ser flera risker med avgiftsfrihet i gymnasier och yrkesskolor.

"Om böcker, räknare, datorer och digitalt material blir gratis för studerandena måste Helsingfors stad konkurrensutsätta och centralisera anskaffningarna. Det här betyder att priset avgör istället för kvaliteten när anskaffningar görs och lärarnas pedagogiska frihet minskar", skriver finska lärarföreningen i ett uttalande från början av september.

Lärarföreningen påpekar att gymnasierna nu har två utgiftsposter, hyror och personalkostnader.

Om gymnasiernas ekonomi ansträngs av köp av studiematerial är det sannolikt att mängden undervisning måste skäras ner och undervisningsgrupperna blir större, skriver föreningen vidare.

Jonas Forsman är lärare i Brändö gymnasium.
Jonas Forsman. Jonas Forsman är lärare i Brändö gymnasium. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn lärare,Brändö gymnasium,jonas forsman

"Får inte leda till nedskärningar på annat håll"

Helsingfors svenska lärarförening har inte tagit ställning till avgiftsfriheten i andra stadiet.

Jonas Forsman sitter i styrelsen för lärarföreningen och är lärare i Brändö gymnasium. Han säger att beslutet väcker blandade känslor.

– Jag förstår idén. Det är en fin tanke men beslutet väcker också frågor. Hur är det till exempel med övriga resurser till gymnasiet. Nu har det skurits ner i åratal, säger Forsman.

– Jag skulle helst se att det i samband med beslutet fanns med ett löfte om att det här inte leder till att det skärs ner på annat.

"Fullmäktigeledamöterna vet inte vad de pratar om"

Avgiftsfriheten leder sannolikt till att konkurrensen om platserna vid skolorna i Helsingfors ökar, enligt Forsman.

– Den är redan tuff och inte går det att placera hur många studerande som helst i gymnasierna så en begränsning finns.

I fullmäktigedebatten lyfte flera politiker fram digitaliseringen av läromedlen som ett sätt att spara pengar.

– Fullmäktigeledamöterna vet inte vad de pratar om. Det kostar också att köpa licenser för böckerna.

Har du mött studerande som sagt att de inte har råd med de böcker som krävs?

– En eller ett par gånger. Det är stigmatiserande för studerandena och de håller antagligen tyst om saken om det är så.

Det finns också möjligheter vid Brändö gymnasium att ansöka om stipendium för dem som inte har råd med till exempel böcker eller dator.

Vad kostar avgiftsfriheten?

När Helsingfors stad som svar på förslaget om avgiftsfrihet på andra stadiet räknade ut kostnaderna har Utbildningsstyrelsen utredning legat som grund.

Enligt utredningen är de nödvändiga kostnaderna för gymnasiet 2 500 euro under hela studietiden. I summan ingår kostnaderna för en dator som uppskattas vara 600 euro.

Inom yrkesutbildningen varierar kostnaderna enligt samma utredning mellan 100 och 780 euro, och kan överstiga 1 000 euro om en dator krävs.

Staden har sedan räknat antalet studerande gånger kostnad för en studerande för att få fram totalkostnaderna. I den här uträkningen har kostnaderna för gymnasiestuderande varit 2 500 euro och för studerande inom yrkesutbildningen 1 000 euro.

Enligt de här uträkningarna blir kostnaderna per år för studerande från Helsingfors 11,5 miljoner euro. Summan gäller enligt staden för ett år trots att gymnasiestudierna kostar 2 500 euro utslaget på flera år.

Totalkostnaden på 19,4 miljoner euro består av kostnaderna för studerande från Helsingfors samt för det antal, omkring 3 800, från andra kommuner som 2016 studerade i gymnasier och yrkesläroanstalter i Helsingfors.

Läs också