Hoppa till huvudinnehåll

Missnöje bland studerande på yrkesläroanstalter - för lite kontakt med lärarna, brist på arbetsro och kränkande kommentarer

Maahanmuuttaja tekee testiä Stadin Ammattiopistossa
Maahanmuuttaja tekee testiä Stadin Ammattiopistossa Bild: Jaani Lampinen / Yle yrkesutbildning,utbildning,Haku (Dungeons & Dragons),vuxenstuderande,invandring

Allt färre studerande inom yrkesinriktade utbildningar är nöjda med undervisningen. Det här visar en enkätundersökning som Suomen Opiskelija-Allianssi Osku har gjort.

Nästan var fjärde studerande som går en yrkesinriktad utbildning är missnöjd med sin undervisning.

De missnöjda upplever bland annat att de inte får lugn och ro på lektionerna samt att de har för lite kontakt med läraren.

Nästan hälften av studerandena vid yrkesläroanstalterna önskar att de kunde få mer tid att diskutera med lärare på tumanhand.

Trots det ökande missnöjet är majoriteten av de svarande i enkäten fortfarande nöjda med undervisningen.

2016 uppgav 88 procent av enkätdeltagarna att de var nöjda med sin undervisning. På två år har andelen sjunkit till 77 procent.

Lärarna har för lite tid för eleverna

Nästan hälften av deltagarna önskar att lärarna skulle ha mer tid att diskutera med dem.

40 procent önskar också att studiehandledaren hade mer tid för dem.

De elever som är missnöjda upplever att lärarna har för bråttom och att de inte får tillräckligt med individuell studiehandledning och stöd.

Missnöjet och frustrationen är också riktade mot omotiverade studerande som påverkar gruppens atmosfär negativt.

- De sämsta upplevelserna kommer från omotiverade elevers effekt på studiefriden och gruppens atmosfär, lyder ett av enkätsvaren.

Elevernas respons måste tas på allvar, ryter Osku.

- Det är dags att vakna och inse vad nedskärningarna i utbildningen kan betyda för den yrkesinriktade undervisningens kvalitet, säger Oskus ordförande Emmi Pentikäinen.

Stolta över sina val men missnöjda med mediernas bild

Nio av tio yrkesstuderande upplever sig vara stolta över sina val av studier.

Den här siffran har varit stadigt oförändrad i de tio år som man granskat yrkesskolestuderande.

Trots sin stolthet upplever var tredje studerande att samhällsdiskussionen och medierna målar upp en negativ bild av yrkesskoleutbildningen.

De upplever också att det här har påverkat deras egen inställning negativt.

- Min värsta upplevelse är de kränkande kommentarer som riktas mot yrkesskolor. Det sägs att det inte är en viktig eller kompetent utbildning och att vem som helst klarar av den. Det känns beklagligt att höra liknande, nedlåtande kommentarer mot min valda utbildning, lyder ett av svaren.

Enkätundersökningen AMIS 2018 granskar elever inom yrkesutbildningar för femte gången. Det är Undervisnings- och kulturministeriet som låtit göra undersökningen.

Källa: AMIS 2018