Hoppa till huvudinnehåll

Ingå beredd att tänja på storleken på daghemsgrupperna

Barn leker utomhus.
Grupperna kan växa i Ingå. Barn leker utomhus. barn,lek,dagvård,Utelek

Enligt lagen får en daghemsgrupp maximalt bestå av 24 barn. I Ingå har maxantalet varit 21, men nu är kommunen redo att i undantagsfall låta grupperna växa till 24 barn.

I en daghemsgrupp med över 3-åringar får det högst finnas 24 barn, eller 8 barn per anställd. Det slås fast i den nya lagen om småbarnspedagogik som godkändes i somras.

I Ingå hade man tidigare beslutat att det högst får finnas 21 barn i en grupp, eller 7 barn per anställd. Tillfälligt kunde man låta gruppen växa till 24 barn.

Behöver vara motiverat

Nu har Ingå valt att tänja på det tidigare beslutet. På sitt möte den 26 september slog bildnings- och välfärdsnämnden fast att grupperna inom dagvården skall kunna uppgå till 24 barn.

För att man skall låta en dagvårdsgrupp växa från 21 till max 24 barn så behövs ändå pedagogiska motiveringar. Det bör i så fall göras med barnets bästa i åtanke, och i samråd med daghemmets pedagogiska ledare och chefen för småbarnspedagogik, slår nämnden fast.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland