Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det slut på gamla tider i Ekoroskområdet – sopsorteringen blir noggrannare

Thomas Lindström och Monica Lindvall komposterar sitt bioavfall
Thomas Lindström och Monica Lindvall komposterar sitt bioavfall Thomas Lindström och Monica Lindvall komposterar sitt bioavfall Bild: Yle/Kjell Vikman kompostering,Jakobstad

Hushållen skall sortera sitt avfall i två skilda kärl från och med den första oktober. Brännbart i det ena kärlet och bioavfall i det andra.

De här två fraktionerna hålls åtskilda i soptransportbilen och resultatet är en bättre sortering än hittills.

Den som vill kompostera sitt bioavfall kan anhålla hos Österbottens avfallsnämnd om rätt att kompostera och tömningsintervallen kan samtidigt förlängas.

Ekorosk betjänar tio kommuner

Ekorosk fick sin början i Jakobstadsregionen 1990 och betjänar idag 124 000 personer i tio kommuner.

Ekorosk var en föregångare på sin tid när det gällde återvinning av olika avfallskomponenter till nyttoanvändning på olika sätt.

Hushållsavfallet har hittills sorterats i svarta och vita påsar, bioavfall och torrt avfall, i hushållen.

Avfallet har sedan transporterats huller om buller i samma soptransportbil för att på nytt sorteras på ett transportband vid Ekorosk central i Pirilö.

Det här systemet går nu till historien när hushållen har två skilda kärl och soptransportbilarna har skilda fack för de båda fraktionerna.

Bioavfallskärl har körts ut hela sommaren

Bioavfallskärl har körts ut till kunderna redan från midsommar och framåt men det är först från och med oktober som de tas i bruk.

Soptransportörerna har investerat i nya bilar med två skilda fack för att avfallet inte skall blandas.

Johan Forsman kör ut de sista bioavfallskärlen innan det nya systemet tas i bruk
Johan Forsman kör ut de sista bioavfallskärlen innan det nya systemet tas i bruk. Johan Forsman kör ut de sista bioavfallskärlen innan det nya systemet tas i bruk Bild: Yle/Kjell Vikman återvinning,avfallssortering,Jakobstad,Ekorosk

-En del kunder har redan tagit bioavfallskärlet i bruk fastän systemet egentligen börjar från och med den första oktober och vissa kärl har faktiskt tömts redan , säger Johan Forsman som är ägare till och vd för ett soptransportföretag i Jakobstad.

Johan Forsman är positiv till förändringen även om företagarna var skeptiska till en början.

- Jag tror det här är rätt väg att gå och vi har enbart fått positiva reaktioner från kunderna.

Hushållen kan själva kompostera bioavfall

Hushållen måste inte skaffa ett skilt bioavfallskärl om man via Österbottens avfallsnämnd anhållit om och fått tillstånd att kompostera bioavfallet.

Monica Lindvall och Thomas Lindström i Jakobstad bor i egnahemshus och de har i flera år redan sorterat sitt avfall i alla möjliga fraktioner.

Äggskalen krossas i en skild press för att kunna läggas bland bioavfallet i varmkomposten.

- Det här systemet fungerar perfekt men det är mycket att hålla reda på. Det är Monica som håller reda på det, säger Thomas Lindström.

- Vi använder sedan det komposterade materialet i rabatter och i trädgården, säger Monica Lindvall.

Läs också