Hoppa till huvudinnehåll

Regionforskare om Vasa-Korsholmfusion: Aldrig enkelt att slå ihop stad och landsbygd

Professor Hannu Katajamäki framför Vasa unversitets röda tegelbyggnad.
Professor Hannu Katajamäki. Professor Hannu Katajamäki framför Vasa unversitets röda tegelbyggnad. Bild: Foto: Vasa universitet. katajamäki

På måndagen diskuteras utredningen av en eventuell fusion mellan Vasa och Korsholm än en gång. Styrgruppen ska gå igenom arbetsgruppernas utkast och de insamlade kommentarerna från intressegrupperna.

Man kommer att informera om läget med utredningen vid en presskonferens på tisdagen.

Professor Hannu Katajamäki, regionforskare och tidigare fullmäktigeledamot i Vasa, poängterar vikten av närdemokrati i ett eventuellt fusionerat Vasa och Korsholm.

Han råder politikerna att lägga ner tillräckligt med tid och energi på fusionsavtalet. Det är aldrig enkelt att slå ihop stad och landsbygd, konstaterar Katajamäki,

- Vasa är en rätt tättbebyggd stad och Korsholm en mångfacetterad landskommun. En fusion av de här två behöver ledas och utvecklas så rättvist som möjligt.

Dåligt förberedd fusion leder till långvarigt missnöje

Arbetet med fusionsavtalet pågår som bäst och i det stipuleras hur den nya kommunen ska fungera.

Katajamäki betonar betydelsen av det här fusionsavtalet - och hur viktigt det är att byarna - kommundelarna - ges tillräckligt med makt att sköta sina egna saker i den nya kommunen.

- Vasa och Korsholm behöver en mycket stark modell för närdemokratin. Om fusionen inte förbereds ordentligt kommer det att leda till missnöje under en lång tid framöver.

- Det finns exempel på kommunfusioner där gamla oförrätter spökar ännu efter tiotals år och gör det svårt att avancera och utvecklas tillsammans, säger Katajamäki.

Katajamäki lyfter också fram att företag, när nyetableringar blir aktuella, inte nödvändigtvis tittar bara på kommunens storlek.

- Viktigt är också hur smidigt beslutsfattandet är i kommunen.

Artikeln är ett översatt utdrag ur Yle Pohjanmaas artikel "Pelkoja, syyttelyä ja propagandaa yksi Suomen kinkkisimmistä kuntaliitoshankkeista repii jo RKP:tä: "Ruotsin kieltä pitää suojella, ettei se häviä Suomesta"

Utdraget är översatt av Filip Sten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten