Hoppa till huvudinnehåll

Hur hjälper man en 15-åring som ser på mord och styckningar? – Terapi för brottslingar fungerar verkligen säger kriminolog

En ungdom går ensam över en tom bro.
Arkivbild. En ungdom går ensam över en tom bro. Bild: Nina Bergman / Yle ungdomar,Skolväg,Åbo,aningaisbron

En person under 18 år som misstänks ha begått ett allvarligt brott placeras vanligen på en barnskyddsanstalt i väntan på rättegång och dom. Målet är att personen genast ska få nödvändig vård.

Enligt kriminolog Sari Somppi i Vasa kan terapi ge resultat också i svåra fall.

Efter domen mot en 17-årig Vasabo som bland annat spridit videor där personer dödas och styckas ville Yle Österbotten ta reda på vilken sorts vård personer i liknande situationer kan få.

I det aktuella i Vasa fallet tog det nästan två år från gärning till dom. Enligt Tiina Böling som är ledande socialarbetare på barnskyddet i Vasa ska en ung person genast kunna få skräddarsydd hjälp.

- Inom sju dagar ska vi börja kartlägga hur vi ska hjälpa och ifall det genast behövs åtgärder så görs det brådskande. Vi prioriterar alltid allvarliga fall, säger Böling.

Hur exakt hjälpen ser ut är individuellt. Det kan till exempel vara öppenvård, psykiatrisk vård eller en placering.

Några fall per år i Vasa

Läkare och socialarbetare avgör behoven hos den unga. Hur snabbt beslut om åtgärder tas beror på brottets art och helhetssituationen.

- Om kriterierna för placering fylls så blir det vanligen någon barnskyddsanstalt, säger Böling.

Enligt henne är det inte så vanligt att minderåriga hamnar hos barnskyddet i Vasa på grund av att de begått allvarliga brott.

- Men vi har några per år.

Benen på två ungdomar
Benen på två ungdomar Bild: Yle/Chanette Härus ungdomar,tonåringar,benen,psykisk ohälsa

Inga barn bakom lås och bom

Om en ung person begår ett brott kontaktas alltid socialen, enligt kommunikationschef Mikael Appel på polisinrättningen i Österbotten. Vad som sedan sker beror på brottets art.

- Det är en skala från att man har kört moped utan hjälm, snattat godis eller druckit cider på stranden till att man begår mord.

Men också vid allvarliga brott överväger polisen noga om man ska häkta personen.

- Vi lägger inte barn bakom lås och bom i första hand. Tröskeln att gripa och häkta personer som är minderåriga är hög. Är de under 15 år är tröskeln ännu högre, för då kan de inte ens dömas till straff, säger Appel.

Några 15-åringar kända hos polisen

Om personen ändå häktas kan polisen fortsätta häkta hen fram till rättegången. Men då ska det vara fråga om ett mycket grovt brott.

- Förväntar man sig att straffet blir högt så kan vi fortsätta häkta. Men vi måste överväga om ett annat ställe är bättre i situationen.

Enligt Appel är det rätt så ovanligt att unga begår allvarliga brott.

- Men det finns några 15-åringar som ständigt figurerar i våra papper.

Sari Somppi
Sari Somppi Sari Somppi Bild: Yle/Petter Sandelin sari somppi

Hälften begår brott igen

Forskning visar att ungefär hälften av de som suttit i fängelse återfaller till kriminalitet inom fem år.

Kriminolog Sari Somppi säger att om vården hjälper ens en enda person så är det bra. Både för individen och samhället.

- Men det är såklart fler än bara en som blir hjälpt och vi går mot det bättre. För i dag planerar vi frisläppningen ganska väl. I dag är huvudsyftet med fängelse att hjälpa folk så de inte återfaller i kriminalitet.

Somppi berättar att sedan 2015 har fångar i Vasa till exempel möjlighet att sitta i öppet fängelse i slutet av fängelsetiden.

De bor i ett hus bredvid fängelset och de intagna ska betala en liten hyra och gå till studier eller jobb varje morgon.

- Det har visat sig vara bra. För att laga mat, betala hyra och gå till ett jobb är rutiner som en del behöver få tag i och lära sig.

Huvudingången till Vasa fängelse.
Huvudingången till Vasa fängelse. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund fängelsemur

"Lås in dem bara" gäller inte längre

Somppi säger att samhället stöder fångar på helt andra sätt än tidigare. Man har skilda program beroende på om fången till exempel har begått sexualbrott, våldsbrott eller är missbrukare.

Alla program bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT).

- På 1970-talet sa man att inget hjälper, det är ingen vits, så lås in dem bara. Men det har visat sig att KBT har stor effekt.

Förenklat kan man säga att KBT går ut på att man ändrar personens tankar och känslor kring något och då ändrar också beteendet.

- Om du tänker jag kan slå den där personen, jag har rätt att göra det för den sårar mig. Så tänker man i stället att jag kanske upplever det så här men personen kanske inte alls planerar att såra mig men jag är känslig och tar det till mig.

På det sättet kan man enligt Somppi lyckas ändra sitt beteende och metoden går att använda på egen hand genom livet.

Ryggarna på två ungdomar
Ryggarna på två ungdomar Bild: Yle/Chanette Härus ungdomar,tonåringar,psykisk ohälsa

Hjälp bort från styckningsvideo

Hur viktigt är det då att få hjälp om en person till exempel sett mord och styckningar på video som i det aktuella fallet? Somppi säger att hon inte vet något om 17-åringen i Vasa utan hon kan bara spekulera.

En person med en antisocial personlighetsstörning kan till exempel ha lättare att ljuga för andra människor än andra har och de kan finna glädje i att se att andra lider.

- Många som sitter i fängelse har den här antisociala störningen, 90 procent av alla.

Somppi säger att då kanske man behöver prata med den unga mannen i fråga om varifrån tankarna kommer och varför han vill se sådant här.

- Hur känner han kring de här sakerna? Man kan föra en diskussion om det och om det är rätt. Det är väldigt skrämmande att en ung person tänker så här.

Finns det alltid möjlighet att hjälpa en dömd?
- Absolut. Vi ska alltid se möjligheter. Vi ska göra allt vi kan, säger Somppi.

18-åring kan lämna vården

När en person fyller 18 är det svårt att vårda en person mot hens vilja, enligt Böling.

- Alla har rätt till socialvård och psykiatrisk vård men sedan är det förstås en annan sak om de vill ha hjälp. Om det är fråga om riktigt allvarligt sjuka människor så kan de få vård mot sin vilja. Men folk vill vanligen ha hjälp.