Hoppa till huvudinnehåll

Kris i Korsholms kommunstyrelse – hemligt inspelade möten upprör medlemmarna

Korsholms kommun
Arkivbild. Korsholms kommun Bild: YLE/Mira Myllyniemi korsholms kommun

Kim Eriksson (SDP) har i hemlighet spelat in mötesdiskussioner i Korsholms kommunstyrelse. Inspelningar har använts som bevismaterial i samband med de besvär Eriksson lämnat in till Vasa förvaltningsdomstol.

Kim Eriksson säger att han bandade kommunstyrelsens möten för att själv minnas vad som diskuterats. Tanken var inte att använda inspelningarna som bevismaterial.

- Vi har tusen och en saker att hålla reda på. Inspelningarna var bara menade för mitt eget minne, säger Eriksson.

De övriga ledamöterna i styrelsen är upprörda och Kommunförbundet är inkopplat i ärendet.

Fusionsutredningarna i botten

Samgångsdiskussioner mellan Korsholm och Vasa ligger i botten.

Kim Eriksson har besvärat sig till Vasa förvaltningsdomstol (Vfd) och ifrågasatt lagligheten i ett beslut från den sjunde maj i år gällande en samgångsutredning med Vasa stad.

Inspelningar har skett från det här mötet utan att de övriga styrelsemedlemmarna varit medvetna om det.

- Jag har inte sett styrelsen så nedstämd som den kände sig i går när det blev klart att han spelat in diskussioner i styrelsen vid flera tillfällen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Gästgivars (SFP) i Korsholm.

- Det är en del av motståndarna till en sammanslagning som agerar och de använder vilka metoder som helst. Det här är en del i process som är väldigt ful.

Tveksam om beslutet är lagligt

Att Eriksson använde inbandningarna i sitt besvär till förvaltningsdomstolen grundar sig i att han misstänker att kommunstyrelsen tog ett beslut som kan vara lagstridigt.

Eriksson säger att ärendet var rörigt och dåligt berett och att det därför var svårt att veta vad man beslöt om.

- Jag frågade Lars-Erik Gästgivars om han är säker på att vårt beslut är lagligt och han svarade att han inte är säker på det, säger Eriksson.

Gästgivars säger att han är övertygad om att kommunstyrelsen handlat juridiskt korrekt.

- Naturligtvis tar vi inte beslut som vi tror är lagstridiga. Men jag sade att om det uppstår en tvist kring ett kommunalt beslut så är det i sista hand domstolens sak att avgöra om ett beslut är lagligt eller inte, säger Gästgivars.

Kim Eriksson har lovat att han inte kommer att banda in styrelsemöten i framtiden och Lars-Erik Gästgivars säger att kommunen inte kommer att skrida till några juridiska åtgärder mot Kim Eriksson.

Eriksson säger att ingen annan än han och berörda parter på förvaltningsdomstolen tagit del av inbandningen.

Förfrågan till Kommunförbundet

Korsholms kommun har vänt sig till Kommunförbundet med en förfrågan om lagligheten i Erikssons agerande, men har inte ännu fått något svar.

Teamledaren och juristen Ida Sulin vill inte svara direkt gällande Korsholm när Yle Österbotten ringer upp men ger ett allmänt svar.

- Det är fullt lagligt att för eget bruk spela in diskussioner också från slutna möten som styrelsemöten. Inspelningen får inte spridas för allmänt bruk men kan användas vid till exempel besvär som stöd för den egna saken, säger Ida Sulin.

Vasabladet och Pohjalainen var först med nyheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten