Hoppa till huvudinnehåll

Vem ska kratta löv på trottoaren? Alla tomtägare i Borgå känner inte till sina skyldigheter

Löv på brunnslock
Löv kan i värsta fall täppa till brunnslock och orsaka översvämningar då det regnar på hösten. Arkivbild från Ågatan i Borgå. Löv på brunnslock Bild: Yle/ Carmela Walder Borgå,blad (växtdelar),Gatubrunn,Löv,ågatan

Ansvaret för gatuunderhållet delas mellan staden och tomtägarna. Alla som äger eller hyr en tomt inne i staden känner inte till sina skyldigheter.

Nyligen fick många Borgåbor en lapp i postlådan med en påminnelse underhålls- och renhållningsansvar på gatorna.

– I frågan om vinterunderhållet sköter staden om att ploga snö och ta bort sandningssand från gator, gång- och cykelvägar. Allt annat hör till den som äger eller hyr en tomt, säger tf gatubyggnadschef Seija Kindstedt vid Borgå stad.

Det här ska du göra om du äger eller hyr en tomt

  • Tomtägaren ansvarar för renhållningen fram till gatans mittlinje, för underhållet av infarten till tomten, samt för att dikestrummor och dagvattenbrunnars galler hålls öppna.
  • Om hösten ska dagvattenbrunnarnas galler hållas fria från skräp så att regnvattnet kan rinna ner i avloppen i stället för att orsaka översvämningar och vattenskador.
  • Tomtägaren är också skyldig att avlägsna snö från gångbanan framför tomten och att transportera bort snön som plogats på eller bredvid gångbanan.
  • Gatudiken eller rännor bredvid en gångbana ska hållas fria från snö och is.
  • Gångbanan ska vid behov sandas för att bekämpa halka. Sanden ska avlägsnas från gångbanan på våren.
  • Man är också skyldig att hålla växtligheten på den egna tomten.
  • Växtligheten i korsningsområden ska vara beskuren så att den inte utgör ett sikthinder.

Källa: Borgå stad

På sidan 5 i Kommunförbundets broschyr Kadut kuntoon finns en bild som beskriver tomtägarens och kommunens ansvarsområden (på finska).

Ulrica Stråhlmann bor på Ågatan i Gamla stan i Borgå. Då hennes familj flyttade dit ingick det i paketet att se till att det ser snyggt och prydligt ut framför fastigheten.

– Min svärmor och svärfar bodde i det här huset tidigare och vi fick nog höra om allt som ska skötas. Svärfar skötte alltid det exemplariskt och vi har försökt hålla hans standard då han inte längre är här.

Stråhlmann säger att man vänjer sig vid underhålls- och renhållningsansvaret. Det är inte alltid så roligt, men måste det göras så måste det göras.

Borgåbon Ulrika Stråhlman och tf gatubyggnadschef Seija Kindstedt
Ulrica Stråhlmann (till vänster) och Seija Kindstedt. Borgåbon Ulrika Stråhlman och tf gatubyggnadschef Seija Kindstedt Bild: Yle/ Stefan Paavola Borgå,ulrika stråhlmann

Alla fastighetsägare känner ändå inte till sitt ansvar. Påverkar det grannsämjan?

– Hur ska jag säga det här vackert? Man kan alltid titta ner längs gatan och så ser man vad människor har för uppfattning om vad det till exempel innebär att man ska rensa ogräs framför planken, säger Ulrica Stråhlmann.

Hon säger att hon var jätteglad att staden skickade ut ett informationsblad och att hon hoppas att alla läser det.

Bland annat är det oklart för många fastighetsägare att också deras hyresgäster är skyldiga att sköta om underhåll och renhållning. Det här gäller förstås inte dem som bor i en lägenhet i ett våningshus.

Jag har många gånger önskat att vi fortfarande skulle ha gammaldags gårdskarlar som sköter om allt underhåll― Ulrica Stråhlmann

Ulrica Stråhlmann tror också att Borgå stad gör sitt bästa för att sköta sina egna ansvarsområden.

– Men jag har många gånger önskat att vi fortfarande skulle ha gammaldags gårdskarlar som sköter om allt underhåll. Till exempel nära Borgå gymnasium kan det ibland vara en isbana om vintrarna.

Hon konstaterar att det är till alla invånares nytta om gatuunderhållet sköts.

– Det varierar ganska mycket vem som sköter vad och vem som har uppfattat vad personen ska sköta, säger hon.

Borgå behöver en gatuinspektör

Tf gatubyggnadschef Seija Kindstedt säger att Borgå stad ofta får säga till fastighetsägare som inte har skött sig så bra som de borde.

Men i princip skulle det behövas en extra resurs som håller koll – det vill säga en skild tjänst som gatuinspektör. Gatuinspektören skulle sedan kunna gå omkring i staden för att kolla att allt är i sin ordning.

Ibland skulle fler påminnelser behövas.

– Mest handlar det om att folk skuffar ut snö på parkeringsplatserna längs gatorna då de gör snöarbeten på vintern, eller att de glömmer att rensa bort löv från silbrunnar på hösten, säger Seija Kindstedt.