Hoppa till huvudinnehåll

Barnmorskan Petronella ska visa förlossningssalarna för svenskspråkiga föderskor – rundturerna är tillbaka vid ÅUCS

Petronella Sevelius.
Petronella Sevelius. Petronella Sevelius. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,petronella sevelius

För att öka trygghetskänslan hos föderskor har Åbo universitetscentralsjukhus valt att börja med rundvandringar på sjukhuset igen.

De finskspråkiga rundturerna har varit oerhört populära – och från och med i dag, torsdag erbjuds tillfällen också på svenska.

På Anna Ahlnäs bröst ligger en knappt två dygn gammal baby. Det är tyst i rummet förutom smått gnyende från den lilla babyn. På andra sidan gardinen ligger en annan nybliven mamma med ett litet knyte i famnen.

Innan sin förlossning vid ÅUCS valde Ahlnäs att gå på en av de finskspråkiga rundturerna vid sjukhuset eftersom det inte i det skedet erbjöds rundturer på svenska.

Anna Ahlnäs ligger i en sjukhussäng med sin nyfödda dotter i famnen.
Anna Ahlnäs med sin dotter. Anna Ahlnäs ligger i en sjukhussäng med sin nyfödda dotter i famnen. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,Åbo,åucs bb

- Jag förstod inte allt men jag tycker att det var givande att få komma hit och se hur det ser ut här och höra vad det finns för smärtlindring och eftervård.

- Jag tycker att man fick en ganska hemtrevlig känsla, att det kändes tryggt, säger Ahlnäs.

Ahlnäs säger att det kändes bra att besöka sjukhuset eftersom hon inte visste så mycket om förlossningssituationen sedan tidigare.

- Visst har vi svenskspråkig rådgivning men där pratade vi inte så mycket om förlossningen.

Bakhuvudet på en nyfödd baby.
Bakhuvudet på en nyfödd baby. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,nyfödd baby

Eftersom Ahlnäs rundtur gick på finska så gick en del detaljer henne förbi.

- Eftersom jag inte är världens bästa på finska så förstod jag främst helheter då jag var på min rundvandring. Därför skulle det ha varit bra med en rundtur på svenska.

Full fokus då förlossningen sätter igång

Barnmorskan Petronella Sevelius har jobbat vid ÅUCS i 13 år och är den som ska ta emot svenskspråkiga par som vill bekanta sig med sjukhuset.

Rundturen går ut på att par får komma till sjukhuset före förlossningen för att bekanta sig med både själva avdelningen och de som jobbar på förlossningsavdelningen. Den bästa tidpunkten för besöket är i vecka 32 och framåt.

Petronella Sevelius visar lustgasen i en förlossningssal.
Sevelius visar lustgasen som många använder som smärtlindring under förlossningen. Petronella Sevelius visar lustgasen i en förlossningssal. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,petronella sevelius
Barnmorskan Petronella Sevelius visar hur man kan lindra smärtan under en förlossning.
Pilatesbollar kan också användas för att lindra smärtan. Barnmorskan Petronella Sevelius visar hur man kan lindra smärtan under en förlossning. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,barnmorska

Rundvandringarna är huvudsakligen till för förstföderskor som inte har någon erfarenhet sedan tidigare.

- Syftet är att föräldrarna ska bli bekanta med verksamheten i förväg. Många har inte varit på sjukhus tidigare och de vet inte heller hur det ser ut. Dessutom är själva förlossningsbiten obekant för många.

En korridor vid förlossningsavdelningen i ÅUCS.
En korridor vid förlossningsavdelningen i ÅUCS. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,åucs bb

Under rundturerna går man igenom konkreta och praktiska frågor inför förlossningen.

Föderskan och partnern får tydlig information om var man kan parkera, var man ska gå in, vilken knapp man ska trycka på och vem som möter en vid receptionen.

- Paren ska inte ska behöva tänka på de här praktiska sakerna då förlossningen sätter igång. Man ska få all information innan så att man sedan kan fokusera på förlossningen och inte fundera på var man ska parkera, säger Sevelius.

Ingången till förlossningsavdelningen vid ÅUCS.
Ingången till förlossningsavdelningen vid ÅUCS. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,Åbo,åucs moderskapspolikliniken

- Det är faktiskt jätteviktigt. Det är många föräldrar som vill se det här för att minska på stressen inför förlossningen.

Drogs in för tio år sedan på grund av svagt intresse

För tio år sedan ordnades rundvandringar på BB vid ÅUCS, men då ansågs intresset för rundvandringarna inte vara tillräckligt stort servicen drogs in.

Under en lång tid fanns det ingen möjlighet att bekanta sig med sjukhuset innan själva förlossningen.

- Förlossningsförberedelsen ligger på rådgivningens ansvar men nu har man insett att det finns ett ökande behov av att komma till sjukhuset och vi måste kunna erbjuda det alternativet, säger Sevelius.

En förlossningssal vid ÅUCS.
En förlossningssal vid ÅUCS. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,åucs förlossningsavdelning

För ungefär ett år sedan beslöt man att sig för att återinföra de finskspråkiga rundvandringarna vid ÅUCS igen.

- De har varit jättepopulära. Sedan dess har det funnits en efterfrågan på både engelska och svenska rundturer. Därför bestämde vi oss för att börja med det nu, säger Sevelius.

Svensk vård skapar trygghet

Rundvandringarna ordnas på måndagar, tisdagar och torsdagar på finska. Det ordnas också några tillfällen på svenska. I dag, 6 november och 3 januari. Sjukhuset tar emot 10 föderskor plus deras partner under varje rundtur.

- De finskspråkiga grupperna har varit fullsatta. Vi hoppas att de är populära också på svenska så att alla svenskspråkiga har möjlighet att få den här informationen på sitt modersmål.

Enligt Sevelius förstärks trygghetskänslan då man får gå på rundturer på svenska.

- Många förstår och talar bra finska men då man känner sig lite osäker och nervös så har det stor betydelse att få vård på svenska. Om man är nervös så kommer man kanske inte ihåg hur man säger något och låter därför bli att fråga, säger Sevelius.

Parternas kafferum i förlossningsavdelningen.
Partnernas kafferum i förlossningsavdelningen. Parternas kafferum i förlossningsavdelningen. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,åucs bb

Förutom rundturerna erbjuder ÅUCS också virtuella runturer på nätet. Sevelius tycker att det är bra för föderskor som redan gått igenom en förlossning, men anser inte att de virtuella rundturerna kan ersätta känslan av att vara fysiskt på plats.

Vad är de vanligaste frågorna ni får under en rundtur?

- När vet jag att jag kan komma in till förlossningen? Vilken dörr ska jag gå in genom? Helt konkreta grejer. Sedan undrar många hur länge de ska vara på sjukhuset, säger Sevelius.

Förutom att föderskan får träffa personalen under rundturen så får också barnmorskorna en bättre bild av vem som snart dyker upp för att föda.

- Det känns roligt att få träffa paren i förväg. Väldigt ofta träffas man också då de kommer för att föda och då känner man igen varandra, säger Sevelius.

U-sjukhuset vid ÅUCS.
U-sjukhuset. U-sjukhuset vid ÅUCS. Bild: Yle/Lina Frisk. Åbo universitetscentralsjukhus,åucs u-sjukhus

Mödravården - så funkar det

 • Mödravården riktar sig familjer som väntar barn. När barnet är fött följs barnets hälsa upp av barnrådgivningen.
 • Mödravården är en gratis kommunal tjänst för alla som har en fast adress i Finland.
 • Man ska ta kontakt genast då man har gjort ett positivt graviditetstest.
 • Första besöket hos rådgivningen brukar ske i vecka 8-10.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en förstföderska som har en okomplicerad graviditet besöka rådgivningens hälsovårdare eller barnmorska minst 9 gånger före förlossningen och 2 gånger efter.
 • Enligt THLs rekommendationer ska en läkarundersökning göras 2 gånger under graviditeten.
 • Efter 154 dagars graviditet får man ett intyg över graviditeten från mödravården. Med det intyget kan man ansöka om att få moderskapspenning och moderskapsunderstöd (moderskapsförpackning eller 170 euro) från FPA.
 • På rådgivningen jobbar en hälsovårdare eller barnmorska. Man följer upp både fostrets och moderns hälsa. Vanliga tester är blodtryck, vikt, magmått, u-protein (urinprov), hemoglobin, blodsocker och fostrets puls.
 • Har man problem kan man få remiss till närmaste sjukhus mödrapoliklinik till en psykolog eller någon annan sorts specialistvård.
 • I de flesta kommuner arrangerar mödrarådgivningen en förlossningsförberedande kurs. Vilka andra tjänster som finns varierar från kommun till kommun.
 • Efter förlossningen ska hälsovårdaren/barnmorskan göra ett hembesök och i 5-12 veckor efter förlossningen görs en efterkontroll av modern.

Källor: Infopankki.fi, FPA, Institutet för Hälsa och Välfärd THL


Så granskade vi mödravården

 • En enkät med frågor om kommunens riktlinjer när det gäller mödravården skickades till alla svensk- och tvåspråkiga kommuner. Alla svarade.
 • En enkät riktad till personer som varit mödravårdens kunder under de senaste åren publicerades på Svenska.yle.fi 2.9.2018. Den var öppen i 10 dagar.
 • I enkäten bad vi föräldrarna berätta hur de har upplevt mödravården, vilken service de fick och vad de hade önskat sig mer av.
 • 547 svenskspråkiga föräldrar svarade. Av dem var 6 pappor resten mammor. 476 av dem hade väntat barn i någon svensk- eller tvåspråkig kommun sedan 2008.
 • Granskningen baserar sig också på statistik från Institutet om hälsa och välfärd, FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, Statistikcentralen och intervjuer med forskare.

Läs också