Hoppa till huvudinnehåll

Existerar elöverkänslighet eller inte? Så här svarar neurologen

Man håller en mobiltelefon och håller handen vid ansiktet.
Elöverkänslighet, finns det eller inte? Detta är en fråga som väcker många känslor och starka åsikter. Man håller en mobiltelefon och håller handen vid ansiktet. Bild: All Over Press/Igor Stevanovic/Alamy Mobiltelefon,internetberoende

Symtomen för elöverkänslighet är verkliga, men orsaken är inte den elektromagnetiska strålningen, säger läkare. Myntet har två sidor, menar de som kämpar för elöverkänsligas rättigheter.

En del människor utvecklar hälsoskadliga symtom i vissa arbets- och levnadsmiljöer, trots att majoriteten av människorna inte får symtom om de vistas i samma miljö eller exponeras för samma situation.

Markku Sainio, specialläkare och docent i neurologi vid Arbetshälsoinstitutet, säger att det är patienten själv som förstärker sina sinnesförnimmelser och därmed symtom, men hen gör det inte avsiktligt.

Enligt Sainio kan vem som helst utveckla en reaktionskänslighet för vissa miljöfaktorer som blommar upp då man exponeras för dem.

- Förstärkandet av symtomen och reaktionskänsligheten beror på individen och inte på miljöfaktorerna i fråga, som exempelvis el eller elektromagnetiska fält.

Han påpekar att symtomen och patienterna bör tas på allvar, eftersom reaktionen sker automatiskt och känsligheten har blivit ett tillstånd.

För Annki Risberg har hennes reaktionskänslighet för el blivit just ett tillstånd, och det kan innebära mycket lidande.

Enligt Sainio är det bevisat att om en person som är reaktionskänslig, undermedvetet eller medvetet exponeras för el eller elektromagnetiska fält, så uppstår symtom oavsett om det faktiskt finns en exponent i närheten eller inte.

Bot finns

Sainio tillägger att elöverkänsligheten nog anses existera, men att det handlar om en reaktionskänslighet hos individen, inte om elektromagnetiska fält eller el.

- Därför borde hjälpen och behandlingen vara individanpassad istället för att man undviker att utsätta sig för olika situationer och områden.

Här är Sainio inne på samma linje som Risto Vataja, specialläkare i neurologi och psykiatri vid HUS.

Enligt honom borde patienter som lider av funktionella symtom som man inte vet orsaken till, få mera målinriktad vård än vad de får i dagsläget.

Social- och hälsovårdsministeriet håller man koll på olika typer av miljökänslighet.

Syftet är att reda ut olika former av överkänslighet som människor anser att miljön orsakar.

Miljökänslighet finns med i den finländska sjukdomsklassifieringen under förklaringen "Fortgående eller upprepad exceptionell känslighet för miljöns sedvanliga faktorer".

Enligt Sainio kan man bli helt frisk från elöverkänslighet.

- Om man lär sig att dämpa sina reaktioner och lyckas neutralisera hotet mot el, kan man igen utsätta sig igen för exponering utan symptom.

Han menar att de som inte tror på att el eller elektromagnetiska fält är farliga, inte heller kommer att bli sjuka av det.

Två läger, olika åsikter

Sainio är noga då han väljer sina ord.

Han vet hur eldfängt temat är, och på frågan om han skulle använda ordet "psykosomatiskt", så säger han att han hellre talar om att patienterna är reaktionskänsliga.

Men det finns de som inte alls håller med Sainio.

De undersökningar som Sainio refererar till har fått kritik av bland annat Sähköherkät rf, alltså de elöverkänsligas förening.

Enligt dem har exempelvis enbart effekterna av kortvarig exponering undersökts och urvalet är för litet.

Man menar även att myndigheterna bortser från annan forskning som visar på andra resultat.

Sainio tillbakavisar kritiken.

- Det här har undersökts tillräckligt. Det är nervsystemets skyddsmekanismer som överaktiveras vid elöverkänslighetssymtom.

Patienterna bör tas på allvar

Sainio menar att de som kritiserar forskningen inte vill öppna upp för dialog.

- De som är aktiva bland de elöverkänsliga vill inte veta av andra argument, de är fullt och fast övertygade om att det är elen och elektromagnetiska fält som gör dem sjuka.

Så länge som den här diskussionen har pågått har det funnits två läger: ett som hävdar att orsaken bakom elöverkänsligheten ligger mellan öronen, det andra som säger att det beror på elektriciteten, säger Sainio.

Så elöverkänsligheten sitter mellan öronen, enligt dig?

- Jag är neurolog och har funderat mycket på det här, och orsaken finns i centrala nervsystemet, så ja.

Sainio understryker att han inte anser personerna vara hypokondriker eller att de hittar på.

- Man borde sluta förneka orsaken bakom symtomen och börja agera för att kunna minska på individens känslighet, speciellt om det påverkar det vardagliga livet.

Läs mera:

Annki är säker: "Jag blir sjuk av el, oavsett vad läkarna säger"

Obeskrivlig trötthet, stickningar, värk, blåsor, rytmstörningar och hjärtklappning. Det är några av de symtom Annki Risberg lidit av sedan 1990-talet. I Finland räknas inte elöverkänslighet som en sjukdom.

Så här resonerar vi gällande denna publicering

  • Artiklarna om elöverkänslighet kom till efter att vi började fundera på hur man kan ta upp ett omstritt tema på ett balanserat och faktabaserat sätt.
  • Journalistiskt är det här nämligen knepigare fall att ta ställning till. Risken finns för det som kallas false balance, det vill säga att att vi jämställer två olika uppfattningar, även om det finns en rätt etablerad vetenskaplig konsensus i frågan.
  • Men det får inte vara en orsak att helt undvika ämnet, som bevisligen berör väldigt många människor.
  • Vi ansåg därför att det var viktigt att i processen se till att alla parter kom till tals, trots olika ståndpunkter.
  • Elöverkänsligheten är dessutom bara ett i raden av mer svårtolkade medicinska fenomen, och vi valde därför att vidga temat ytterligare genom att förklara vad så kallade funktionella symtom är för något.

Dela gärna dina egna erfarenheter i kommentarsfältet. Och kom ihåg att göra det med respekt för andras. Tack!