Hoppa till huvudinnehåll

"Hög tid att omfartsvägen förverkligas" - S:t Karins fullmäktigeordförande vill ha bättre förbindelser till Kustö

I Pargas hoppas man på en ny omfartsväg väster om S:t Karins som skulle förkorta avståndet till Åbo. I S:t Karins har man tidigare motsatt sig en ny vägsträckning över Kustö och Kustö sund. Men nu verkar kommunerna vara överens.

Vägsträckningen har diskuterats i tiotals år, eventuellt redan på 1950-talet. Enligt Jere Järvinen, finns det nu ett stöd för byggprojektet i S:t Karins.

- Ja, det finns det. Nog hoppas vi att då man nu åtgärdar Rävsundsbron, skulle man samtidigt äntligen lösa västra omfartsvägens förbindelse. Om bara staten ger sig in det här så skulle det vara hög tid att den förverkligas, säger Järvinen.

Karta över vägsträckning för en ny omfartsväg väster om S:t Karins.
Omfartsvägen skulle göra vägen till Åbo kortare för pendlare. Karta över vägsträckning för en ny omfartsväg väster om S:t Karins. Bild: Miro Johansson / Yle

Tidigare har bland annat miljönämnden i S:t Karins motsatt sig en ny omfartsväg, då med motivationen att den inte tjänar stadens invånare och stör lugna bostadsområden och naturlivet. Men Järvinen säger att man nu ser fördelar med en ny omfartsväg.

- Den skulle förbättra förbindelserna till Kustö.

Påverkar kommersen i S:t Karins centrum?

I dagens läge kör bilar på väg från Pargas till Åbo förbi eller igenom S:t Karins centrum. Den nya omfartsvägen skulle innebära att bilisterna passerade centrum på ett längre avstånd. Järvinen tror ändå inte att centrumområdet skulle lida av en ny vägsträckning.

- Jag tror nog att centrums dragningskraft håller i sig även om vi fick en ny omfartsväg. Det byggs mycket i centrum just nu, så jag ser inte att det här skulle hota centrums funktion. Jag ser bara fördelar.

Hessunds bro.
Skärgårdsvägen, Hessunds bro. Hessunds bro. Bild: Yle/Lotta Sundström hessunds bro

Däremot anser Järvinen att det kan finnas en viss oro för affärsområdet Krossi, mellan motorvägen E18 och gamla riksettan, nuvarande väg 110. Viker man nu av från motorvägen mot Åbolands skärgård, är det Krossi-området man passerar strax efter avfarten.

- Företagsområdet i Krossi kan vara oroväckande till en viss grad, ifall trafiken från huvudstadsregionen åker rakt till västra omfartsvägen, förbi Krossi.

- Men Krossi har nog etablerat sig som affärsområde, så knappast skulle den nya vägen innebära en stor törn, säger Järvinen.

Luftbild som visar terrängen där en ny omfartsväg mellan St Karins och Pargas planeras hösten 2018.
Kustö sund. Blir omfartsvägen verklighet byggs Auvaisbergs bro cirka två kilometer västerut från platsen där Skärgårdsvägen löper över sundet. Luftbild som visar terrängen där en ny omfartsväg mellan St Karins och Pargas planeras hösten 2018. Bild: Lantmäteriverket CC BY 4.0. Luftbild från 16.10.2017. S:t Karins,flygfotografering och -filmning,vägplanering,terräng

Största förändringarna på Kustö

Enligt Järvinen skulle vägsträckningen inte innebära några stora förändringar på fasta S:t Karins sida om sundet. Vägen på den sidan går redan så gott som fram till vattendraget mellan fastlandet och ön Kustö, det är endast en vägstump på en dryg halv kilometer som saknas.

Hastighetsbegränsningen är 70 km/h på Skärgårdsvägen i Ämboda.
Trafiken på Skärgårdsvägen vid Ämboda på Kustö skulle antagligen minska om en ny omfartsväg togs i bruk. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h på Skärgårdsvägen i Ämboda. Bild: Yle/Linus Hoffman S:t Karins,regionalväg 180,hastighetsbegränsningar,Vägren,vägar,Landsväg,skärgårdsvägen

För Kustö skulle vägen innebära större förändringar.

- Men efter som den här vägdragningen planerats sedan halva 1900-talet finns det så vitt jag minns ingen bosättning där vägen är tänkt att gå.

- Så på det sättet skulle förverkligandet vara rätt så smärtfritt. Men det är klart att naturvärden ska utredas.

Här slutar Kurkelantie. Bakom åkern finns Kustö sund.
Här tar Kurkelavägen slut idag. Blir omfartsvägen verklighet skulle vägen fortsätta över åkern, Kustö sund och västra Kustö till Rävsundsbron. Här slutar Kurkelantie. Bakom åkern finns Kustö sund. Bild: Eino Kossila / Yle vägar,s:t karins

Ett slutgiltigt beslut, vad det än innebär

Järvinen vågar sig inte på någon tippning kring hur tidtabellen ska se ut. Hur det än blir med omfartsvägen hoppas Järvinen på snabba beslut.

- Om det sedan inte blir någon ny omfartsväg, så vet vi det. I så fall kan vi då istället gå vidare och genom planläggning lösa trafikproblem på andra vis.

För något måste enligt Järvinen göras.

- Läget med Skärgårdsvägen är för tillfället sådant, att det blir väldigt kaotiskt om trafikmängden ökar ytterligare.

- Det belastar både skärgårdsvägen och Kustö, så på något sätt måste vi i alla fall lösa det här.

Läs mera:

Pargas vill ha genväg till Åbo väster om S:t Karins

Pargas stad har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba vidare med förslaget om att dra en ny omfartsväg väster om S:t Karins. Tanken är att vägdragningen skulle förkorta vägen till och från Åbo, bland annat för pendlare.