Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad om smuts i skolan: Städavtalen är lika för alla - vi har påtalat de brister som finns

Städning av trappa
S:t Olofsskolan har hittills under hösten lämnat in sju klagomål mot Arkea. Städning av trappa Bild: Yle/Maria Wasström städpersonal,Ekenäs

Efter att ett nytt företag tog över städningen i S:t Olofsskolan i Åbo i höst blev skolan smutsigare.

Företaget Arkea som har hand om städningen uppger att de uppfyller Åbo stads krav, men vid skolan är man fortfarande missnöjd.

Åbo stad ger nu sin syn på saken och förklarar på vilket sätt staden har försökt åtgärda bristerna.

Avtalen är lika för alla

Vid Åbo stad är det servicechef Auli Rake som gör städavtal och som ansvarar för konkurrensutsättningen av städningen.

Städavtalen är just nu likadana i alla skolor. Det betyder att städarnas löner måste följa kollektivavtalet (minimikrav) och att mängden arbete som behövs räknas ut med ett mätinstrument som är allmänt i branschen.

- Arkea har på basen av det här uppskattat att arbetsinsatsen som behövs för S:t Olofsskolan är 50,1 timme städning per vecka, meddelar Rake.

Under höstterminen har S:t Olofsskolan hittills lämnat in sju klagomål mot Arkea och Åbo stad har lämnat in två.

En dammig mattkant.
Smutsiga golv i S:t Olofsskolan. En dammig mattkant. Bild: Marie Söderman / Yle smuts,skräp,damm

Staden har granskat städningen tre gånger i höst och varje gång har man noterat vissa brister och gjort upp en tidtabell för när Arkea måste ha åtgärdat bristerna.

Kvaliteten på städningen har två gånger fått vitsordet 3,2 och en gång 3,3. Bästa vitsord är 4,0. Arkea har alltså precis klarat minimikravet som är 3,2.

- Vi strävar alltid efter att hitta en lösning så att städningen är sådan som den förväntas vara. Om bristerna är väldigt många kan avtalet sägas upp, men städföretaget måste först ges möjlighet att korrigera sina brister, säger servicechef Auli Rake.

Inköpta städfirmor inte alltid det bästa alternativet

Många städare hör till fackförbundet JHL och vi ber ombudsman Timo Katajainen vid Egentliga Finlands regionkontor kommentera fallet vid S:t Olofsskolan.

S:t Olofsskolan i Åbo.
S:t Olofsskolan i Åbo. S:t Olofsskolan i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström S:t Olofsskolan,Åbo,högstadium,st olofsskolan

Utan att ha sett alla detaljer i städavtalet kan han inte avgöra om 50,1 timmar städning per vecka räcker för en skola med 400 elever, 40 lärare och flera hundra kvällsanvändare.

- Spontant verkar det vara i underkant med tanke på att skolan också används flitigt kvällstid, men jag känner inte alls till hur städavtalet är gjort, säger Katajainen.

På ett allmänt plan konstaterar Katajainen att konkurrensutsättning av städning har vissa utmaningar.

- Egna städare kan ge mer flexibilitet än om städtjänsten köps in utifrån. Egna städare blir en del av skolan, de är nästan medfostrare. De känner huset och märker fort om något är tokigt i fastigheten, säger Katajainen.

Vissa har gått tillbaka till ett system med egna städare därför att det fungerar bättre― Timo Katajainen

Fördelen med egna städare är också att de finns till hands om någonting överraskande händer.

- Om det händer en olycka tar husets egna städare fort hand om det. Ett utomstående företag är kanske inte på plats då olyckor händer och de fakturerar alltid extra för det som går utöver det vanliga.

Enligt Katajainen finns det kommuner som har insett värdet i egna städare.

- Det finns flera exempel på kommuner nära Åbo där man nu har slutat konkurrensutsätta städningen och gått tillbaka till ett system med egna städare därför att det fungerar bättre, avslutar han.

Läs också