Hoppa till huvudinnehåll

Domstol löste en liten del av Fabriksuddstvisten - men inget är klart i Hangö förrän allt är klart

Vägspärr på en gata i Hangö. I bakgrunden strand och ett badhotell. En varm sommardag.
Havsgatan sommaren 2018. Vägspärr på en gata i Hangö. I bakgrunden strand och ett badhotell. En varm sommardag. Bild: Nicole Hjelt / Yle Hangö,Vägspärr,havsgatan i hangö

Högsta förvaltningsdomstolen har sagt sista ordet i en av de tvister som gäller Havsgatans status i Hangö. Frågan gäller om Havsgatan ska vara en gågata eller inte.

Politikerna och andra Hangöbor har i flera år varit oeniga om frågorna som gäller Fabriksudden.

Det allt kretsar kring: Toteutusyhteistyösopimus

I bakgrunden av alltsammans spökar ett avtal mellan staden och de företag som ville bygga på Fabriksudden och Drottningberg. Först (2010) skrev staden samarbetsavtal med företaget Hjallis Promotion med affärsmannen Harry Hjallis Harkimo i spetsen.

I avtalet bestämdes om i vilken ordning byggena kan framskrida. Hjallis Promotions grundade sedan Hangon Rantakiinteistöt för att sköta byggena. Hangon Rantakiinteistöt gick i konkurs 2013.

Avtalet flyttades i december 2013 över på ett nytt företag, Regatta Resorts.

I december 2014, kompletterades avtalet med olika detaljer om vad RR skulle göra och bygga och vad Hangö stad skulle ansvara för. På Hangös arbetslista fanns sådant som att förvandla Havsgatan till högklassig gågata, fixa promenadstråk på Fabriksudden, anvisa båtplatser till RR, förbjuda camping på Fabriksudden.

En gammal låg lång stenbyggnad i blått vinterljus, lite snö på marken.
Fabriksudden 2009 innan några avtal var undertecknade. En gammal låg lång stenbyggnad i blått vinterljus, lite snö på marken. Bild: Yle/Pia Santonen harry harkimo

Avtalet fick nu namnet Toteutusyhteistyösopimus, fritt översatt ”avtal om förverkligande i samarbete” eller ”samarbetsavtal om genomförande”.

Tvisterna och rättsprocesserna har gällt hur bindande innehållet i dessa avtal anses vara.

Vem inom staden hade rätt att underteckna avtalet?

Kan avtalet vara mer bindande än den kommunala beslutsprocessen så som planläggning där man i vanliga fall slår fast vad som får byggas var och vilken status en gata kan ha?

Domstolen anser att avtalet motsvarade ett markanvändningsavtal men vad det innebär i praktiken är fortfarande inte helt klart.

Beslut om Havsgatan 2016 och vad hände sedan?

Det bråk som HFD nu har avgjort gällde en beslutskedja som började i tekniska nämnden våren 2016. Nämnden beslutade att Havsgatan inte ska vara en gågata utan en vanlig gata där man får köra bil.

Stadsdirektören godkände inte nämndens beslut utan tog ärendet till ett högre organ, stadsstyrelsen. Styrelsen tog ett rakt motsatt beslut: Havsgatan ska bli gågata.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell.
Stadsdirektören Denis Strandell tog tekniska nämndens gatubeslut till stadsstyrelsen. Hangös stadsdirektör Denis Strandell. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,Denis Strandell

Hangöbon Rolf Nyström krävde att stadsstyrelsen ändrar sitt beslut men det gick styrelsen inte med på. Nyström tog då ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolarna och Högsta förvaltningsdomstolen behandlar ärenden som gäller laglighet och beslutsprocessers riktighet. De tar alltså inte ställning till om det i sak är bra eller dåligt ifall Havsgatan blir gågata.

Både förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen har nu förkastat besväret med motiveringen att stadsstyrelsen endast tillfälligt beslutat ändra Havsgatan till gågata. Hade stadsstyrelsens beslut gällt ett permanent arrangemang, skulle det ha varit felaktigt eftersom området då skulle kräva en ny detaljplan och gatan skulle kräva en gatuplan.

Porträtt på Rolf Nyström.
Rolf Nyström har skrivit många besvär. Porträtt på Rolf Nyström. Bild: Yle/Bubi Asplund Hangö,Västnyland,rolf nyström

Nyström är känd för många besvär som gäller lagligheten i Hangö stads avtal med Regatta Resorts.

Regatta Resorts är företaget som byggt spa och bostäder och fortfarande ämnar bygga ett hotell på Fabriksudden samt senare också bostäder på Drottningberg.

Tvisten lever vidare

Mycket har hunnit hända sedan de beslut togs som HFD nu gav stadsstyrelsen rätt för.

Den nya planen för området godkändes på försommaren 2017. Då ville politikerna att gatan inte binds till att vara enbart gågata i all framtid.

Bassängen i Hangö havsbad
Bassängen i Hangö havsbad Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,regatta spa

Ett av bostadshusen intill spaet i Hangö på Fabriksudden.
Spaet, lyxbostäderna och hotellet skulle ge också staden ett länge väntat lyft. Ett av bostadshusen intill spaet i Hangö på Fabriksudden. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,fabriksudden parken hangö

Men den planen har inte vunnit laga kraft, den har med andra ord inte börjat gälla. Orsaken är också den här gången besvär till förvaltningsdomstolen.

I det här besväret fick Rolf Nyström rätt: domstolen kräver att staden river upp Fabriksuddsplanen. Staden hade enligt domstolen gjort fel. Planen borde ha lagts fram till påseende en gång till innan fullmäktigebehandlingen.

Domstolen anser att avtalet motsvarade ett markanvändningsavtal men vad den tolkningen innebär i praktiken är fortfarande inte helt klart.

Hjallis Harkimo och Hangö stads ledning var mycket nöjda när de hade undertecknat avtalet om hotell och bostäder.
Affärsmannen Harry Harkimo (till vänster) var med och startade processen för byggena 2010. På bilden också politikerna Sture Söderholm (SFP), Jouko Kavander (SDP), dåvarande stadsdirektören Jouko Mäkinen samt dåvarande kanslichefen Jukka-Pekka Halme. Hjallis Harkimo och Hangö stads ledning var mycket nöjda när de hade undertecknat avtalet om hotell och bostäder. Bild: YLE / Pia Santonen hangö

I våras skrev Regatta Resorts ett argt brev till staden och krävde att staden uppfyller det parterna har kommit överens om. En del av det var att bygga om Havsgatan till en högklassig gågata.

Efter brevet beslutade staden om ett antal åtgärder. Bland annat skulle tekniska nämnden skapa gatuplaner som förvandlar Havsgatan till en gågata.

Det var just en sådan plan som tekniska nämnden ursprungligen vägrade att godkänna våren 2016.

Havsgatan i Hangö leder till Fabriksudden.

Läs också