Hoppa till huvudinnehåll

Kommundirektören i Pedersöre: Vi har hittills bara diskuterat hyreskostnader med YA

Kommundirektör Stefan Svenfors och studerandena Hannah Grankulla och Casper Lappfors.
Kommundirektör Stefan Svenfors och studerandena Hannah Grankulla och Casper Lappfors. Kommundirektör Stefan Svenfors och studerandena Hannah Grankulla och Casper Lappfors. Bild: Yle/Kjell Vikman närvårdare,Pedersöre,Ya,Casper Lappfors

Beslutsförslaget i Söfuks styrelse om en flytt av YA:s verksamhet i Pedersöre till Campus Allegro i Jakobstad återremitterades på tordagens styrelsemöte. Nya förhandlingar väntar.

Bakgrunden är att Yrkesakademin vill ha ner hyreskostnaderna med 100 000 euro på årsnivå. Externt hyrda utrymmen ses över och samanvändning av utrymmen är också en målsättning enligt tidigare beslut i Söfuks styrelse i vintras.

Sparkrav kan leda till koncentration av verksamhet

Kommundirektör Stefan Svenfors ser det som en naturlig sak att alla kommuner slår vakt om sina utbildningar. Han har uppfattat samarbetet med YA som väldigt positivt. och det finns en beredskap i Pedersöre att utveckla samarbetet.

- Sparkraven finns kvar efter återremitteringen men vi har redan erbjudit en hyressänkning men det är inte rimligt att Pedersöre skall stå för hela sänkningen på 100 000 euro, säger Stefan Svenfors.

- Utbildningen är viktig för oss, det handlar om 250 studerande på Sursikbacken och kvaliteten är bevisligen hög här.

Synergieffekter har inte diskuterats med Pedersöre

Diskussionerna med Pedersöre har hittills enbart rört hyreskostnaderna enligt Stefan Svenfors. De sammanlagda hyreskostnaderna i Jakobstad och i Pedersöre är i dagsläget 480 000 euro i året för YA.

En koncentration av verksamheten till Campus Allegro skulle innebära en sänkning av hyran till 310 000 euro från januari 2020. Summan omfattar också hyreskostnaden för de kulturutbildningar som YA redan har i Campus Allegro.

Nackdelarna med en koncentrering av verksamheten till Campus Allegro är enligt beredningen i ärendet att antalet kvadratmetrar minskar i form av traditionella klassrum.

Campus Allegro kunde däremot erbjuda kreativa lösningar för undervisning och handledning.

Fördelarna som listas är bland annat en effektivare användning av infrastruktur och lärare och annan personal, samt närheten till arbetsgivare som deltar i olika projekt inom social-och hälsovård.

Sektoröverskridande samarbete mellan YA:s olika utbildningar lyfts också fram, liksom ett underlättande av integrering av studerande med invandrarbakgrund.

Hannah Grankulla och Casper Lassfolk är nöjda med närvårdarutbildningen

Hannah Grankulla kommer från Larsmo och Casper Lassfolk från Pedersöre. De går båda andra året i närvårdarutbildningen i Pedersöre. Hannah siktar in sig akutvård inom jouren och för Casper är det ambulanser som gäller.

Båda två måste byta buss innan de kommer till skolan till klockan åtta på mornarna men de upplever inte det som nåt större problem.

- Jag har ingen skillnad var utbildningen är placerad.Det blir förstås mer centralt i Jakobstad, säger Casper. Snabba besök till sjukhus eller åldringshem är möjliga i Jakobstad, nu måste de planeras nån vecka i förväg och sen är man hela dagen där.

- Man skulle få sova lite längre på mornarna om utbildningen fanns i Jakobstad och möten och så är enklare som Casper säger, tillägger Hannah.

 • Kommentar: I Tyskland kan coronakrisen avgöra vem som efterträder Angela Merkel

  CDU:s partiledarkandidater har inte synts till under krisen.

  I Tyskland kan coronakrisen få långtgående följder också för landets politiska framtid. Förbundskansler Merkels kristdemokrater står fortfarande mitt i processen att utse hennes möjliga efterträdare och den pågående krisen verkar nu föra en hittills viktig krishanterare mot posten som kansler.

 • Fiskets natt, Kållby

  Forellfiske, sumodräkter och brinnande bilar vid åstranden.

  Varje år sedan 2001 fylls Esse å med forell och åstranden av bybor. Fiskets natt är en dold pärla bland Österbottens otaliga sommarevenemang.

 • Finlands längsta vägg, Brahestad

  En överraskande lång vägg förbluffar i Brahestad.

  I Brahestads trähusområde döljer sig en oväntad sevärdhet. Är det här Finlands längsta vägg?

 • Art Bank, Pargas

  Nordens enda offentliga Salvador Dalí-utställning.

  Surrealism i skärgården. I nordens enda offentliga Salvador Dalí-utställning kan du bekanta dig med en av 1900-talets mest kända surrealistiska konstnärers verk och träffa hans finlandssvenska reinkarnation.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten