Hoppa till huvudinnehåll

Tryggare att äta inhemsk vild fisk än tidigare

Filéer av gös ligger i en grön plastlåda.
Filéer av gös ligger i en grön plastlåda. Bild: Malin Valtonen / Yle gös,fiskar,torghandel,Västnyland,Ekenäs,fiskförsäljning

I Finland har vi rikligt med vild fisk och vi ska inte vara rädda för att äta av den. Halterna av miljögifter i inhemsk fisk har minskat kraftigt jämfört med tidigare, framgår det av en färsk undersökning.

Fisk med låg halt av miljögifter är bland annat abborre, gös och lake i havsområden, och sik, siklöja och mört i insjöområden.

Forskningsprojektet genomfördes i samarbete mellan Livsmedelssäkerhetsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet Luke och Finlands miljöcentral.

Fisk är hälsosam mat med högt näringsvärde. Statens näringsdelegation rekommenderar att man äter fisk minst två gånger i veckan och varierar mellan olika fiskarter― Hannu Kiviranta

Miljögifthalterna undersöktes med att under fiskesäsongen samla in över tusen fiskar per art i de viktigaste områdena för yrkesfiske i Finland.

Utifrån proverna analyserades halterna av bland annat tungmetaller och arsenik.

Hälsofördelarna överväger eventuella skadeverkningar

Halterna av miljögifter i finländsk fisk är överlag klart lägre än de maximihalter som fastställs på EU-nivå.

Det är bara östersjölaxen, stora strömmingar och nejonögon som överstiger maximalhalterna.

– Fisk är hälsosam mat med högt näringsvärde. Statens näringsdelegation rekommenderar att man äter fisk minst två gånger i veckan och varierar mellan olika fiskarter, kommenterar forskningsprofessor Hannu Kiviranta från Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.

Han påpekar ändå att barn och personer i fertil ålder enligt Livsmedelssäkerhetsverket inte rekommenderas att äta lax eller öring som fångats i Östersjön, stora strömmingar eller gädda mer än 1-2 gånger i månaden.

Läs också