Hoppa till huvudinnehåll

Gratis läromedel i Helsingfors kan göra att östnyländska ungdomar flyr regionen - Sibbo utreder alternativen

Ung man sitter vid skrivbord och gör skoluppgifter.
Arkivbild. Ung man sitter vid skrivbord och gör skoluppgifter. Bild: Yle/Kimmo Hiltunen japanska,läroböcker,ordböcker,studerande,gymnasister

I de östnyländska kommunerna finns än så länge inga konkreta planer på att göra studiematerial för andra stadiets studerande gratis, men det bubblar under ytan.

Förra veckan skrev Svenska Yle om att Helsingfors ska erbjuda gratis studiematerial till alla studerande på andra stadiet från och med nästa år.

Det här skulle gälla alla studerande i staden oberoende av hemkommun.

- Om Helsingfors faktiskt gör som planerat så kommer det säkert att inverka på hur stor dragningskraft gymnasierna i Helsingfors har på Sibboungdomarna, säger fullmäktigeledamot Juha Salo som är gruppordförande för Samlingspartiet i Sibbo.

Redan nu åker många östnyländska ungdomar till Helsingfors för att studera på andra stadiet eftersom det där finns ett större urval gymnasie- och yrkesskolelinjer.

Att inte behöva punga ut med flera hundra euro årligen för läroböcker, datorer och annat skolmaterial kan locka ännu fler att välja en skola i Helsingfors över en i Sibbo, Borgå eller Lovisa.

Elev i Inveon diskar.
Det är inte bara gymnasieböcker som blir dyra. Kockkläder, knivar och andra redskap kostar också. Arkivbild. Elev i Inveon diskar. Bild: Yle/Katarina Lind yrkesutbildning,Borgå,elev,studerande,inveon

Enligt Juha Salo har Samlingspartiet i Sibbo tagit tag i saken och har redan för cirka ett år sedan bett kommunens tjänstemän att utreda möjligheterna för att åtminstone sänka kostnaderna för läromaterial på andra stadiet också i Sibbo.

- En modell skulle vara att gå in för ett pristak på hur mycket eleven själv som mest behöver betala innan kommunen står för resten, säger Salo.

Hittills har det inte kommit något svar från kommunen och Salo säger därför att det snart kan bli dags för Samlingspartiet att göra en fullmäktigemotion för att officiellt få bollen i rullning.

- Ett eventuellt prisstak skulle inte hinna med i den nu uppgjorda budgeten men det kan hända att ledamöterna får ta ställning till frågan nästa år, säger Salo.

Han tror att det kan vara svårt att få ett beslut i saken just nu eftersom många säkert vill vänta och se om regeringen beslutar att förlänga läroplikten med ett år.

Så länge läroplikten pågår är också läromedlen gratis.

Snart får politikerna diskutera saken

När Yle Östnyland ringer upp Sibbos bildningschef Kurt Torsell berättar han att han har samlat ihop ett infopaket om hur mycket det skulle kosta att göra undervisningsmaterialet för gymnasieelever i Sibbo gratis.

- Summan ligger antagligen mellan 2 000 och 2 500 euro per elev för hela gymnasietiden, säger Torsell.

Han hänvisar till Utbildningsstyrelsens utredning om hur mycket gymnasiematerialet kostar.

Skolböcker.
Gymnasieböcker är dyra, åtminstone om de måste köpas som nya. Skolböcker. Bild: Yle/Tiina Grönroos Gymnasium,gymnasieböcker

Den finska och den svenska utbildningssektionen ska få ta ställning till materialet nästa gång de har möte. Enligt Torsell kommer de att informellt diskutera hur man vill gå vidare med saken.

Om man vill att också de Sibbobor som går i yrkesskola ska få sitt undervisningsmaterial gratis eller billigare, så måste den frågan diskuteras med samkommunen som ordnar undervisningen.

Ska samkommunen erbjuda materialet gratis till alla sina elever, eller ska kommunen betala de egna elevernas material?

Det finns många frågor att ta ställning till om ett principiellt beslut om gratis undervisningsmaterial tas.

Borgå: Intresse finns, men inte aktuellt just nu

I Borgå verkar ärendet inte vara aktuellt, åtminstone inte just nu då sammanslagningen av Inveon och Prakticum samt Point College och Edupoli kräver resurser.

Bildningsnämnden har inte behandlat något ärende om att göra andra stadiet avgiftsfritt. Ordförande Catharina von Schoultz (SFP) har inte heller hört att någon skulle ha diskuterat andra stadiets skolmaterial.

Själv anser hon att saken borde bestämmas på nationell nivå för att inte ge orättvisa fördelar åt någon kommun.

Enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström kommer man antagligen under hösten att diskutera saken och fundera på hur Helsingfors beslut påverkar vilka skolor Borgåungdomarna väljer.

I Helsingfors röstade man om frågan efter att SDP lagt fram en gruppmotion för att göra materialet för andra stadiets utbildning gratis.

Anette Karlsson är medlem i SDP och ledamot i Borgås stadsfullmäktige.

Vi har en stor ändringsprocess på gång inom andra stadiets utbildning i hela Östnyland. Det är viktigt att vi för den ändringen i mål först― Anette Karlsson, SDP, Borgå

Enligt henne har partiet nog arbetat för att göra andra stadiets utbildning gratis, men inte förberett någon fullmäktigemotion.

- Det finns en vilja inom partiet att göra andra stadiets utbildning gratis, liksom det finns inom SDP i hela landet. Vi har ändå i första hand gått fram med att vi tycker läroplikten ska förlängas för att ge alla ungdomar en plats i skolan. Via det skulle också skolmaterialet i gymnasier och yrkesutbildning bli gratis, säger Karlsson.

Om inget händer på nationell nivå via ändringar i läroplikten så kan det bli aktuellt att på allvar börja diskutera avgiftsfritt läromaterial i Borgå.

Det finns det ändå inte tid för just nu.

- Vi har en stor ändringsprocess på gång inom andra stadiets utbildning i hela Östnyland. Det är viktigt att vi för den ändringen i mål först.

Helsingfors exempel kan öppna diskussion

I Lovisa verkar frågan inte heller vara aktuell just nu. Där har man fullt upp med att bygga nya stora skolor både i stadens centrum och i Forsby.

Enligt bildningsnämndens ordförande Jonna Hinttaniemi (SFP) har ämnet inte varit på tapeten och hon har inte vetskap om att någon skulle ha börjat jobba för att få avgiftsfri andra stadiets utbildning till Lovisa.

Husbyggare
Arkivbild från yrkesinstitutet Inveon. Husbyggare Bild: Yle/Jeannette Lintula yrkesinstitutet inveon

Sofia Nevalainen (SDP) som är vice ordförande i bildningsnämnden säger att man inom partiet i Lovisa inte har planer på en liknande motion just nu.

Lovisapolitikerna har haft händerna fulla med att tampas med inneluftproblemen i skolorna, tror hon.

Nevalainen tycker själv att avgiftsfri utbildning på andra stadiet skulle vara en attraktionsfaktor för att få unga att stanna i Lovisa och slutföra sina studier där.

- Jag tror nog att Helsingfors exempel får oss att åtminstone diskutera frågan, säger hon.

Lovisa ser tiden an

Lovisas bildningsdirektör Thomas Grönholm instämmer i att man i det här skedet varken har gjort några beslut eller interna överenskommelser i saken.

- Vi måste se tiden an och följa med hur Helsingfors beslut påverkar oss, säger Grönholm.

Han säger att staden redan försöker underlätta livet för gymnasieelever genom att erbjuda alla som inleder gymnasiestudierna möjlighet att skaffa en bra dator till ett subventionerat pris.

Lovisa gymnasium
Lovisa gymnasium. Arkivbild. Lovisa gymnasium Bild: Yle/ Katarina Andersson gymnasium

Grönholm nämner också en idé om att man eventuellt kunde ha någon slags uppsättning böcker för gymnasieelever som de kunde få låna.

Också Grönholm nämner dilemmat med hur man skulle göra i praktiken för att ge alla andra stadiets studerande tillgång till gratis studiematerial då det egentligen inte finns någon yrkesutbildning i Lovisa.

- Men många av våra ungdomar börjar ju i Inveon, Prakticum eller Point College efter årskurs nio. Nu tänker jag bara högt, men om vi erbjuder avgiftsfritt studiematerial åt våra gymnasister torde man ju kunna erbjuda samma möjlighet åt dem som väljer yrkesutbildning efter nian trots att de inte studerar på ort och ställe, säger Grönholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland