Hoppa till huvudinnehåll

Plastinsamling på höghusgårdar och flerfackssystem för småhusägare - en allt större del av avfallet i Östnyland sorteras

Plastinsamlingscontainer i Åbo.
En plastinsamlingscontainer. (Arkivbild) Plastinsamlingscontainer i Åbo. Bild: Yle/Marie Söderman plast,återvinning

Det nyländska avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll lanserar nu två nya tjänster: Insamlingen av förpackningsplast för husbolag och flerfackskärlen för småhusägaren.

- Vi vill göra sorteringen så lätt som möjlig för våra kunder genom att föra tjänsterna till hemgårdarna, säger servicechef Marko Printz vid Rosk’n Roll.

Insamlingen av förpackningsplast vid fastigheter startade i början av oktober. Åtminstone tillsvidare är sorteringen av plastavfall frivillig för husbolagen.

Först och främst är insamlingen av plast en ekologisk gärning men kan också bli ekonomiskt lönsam om mängden blandavfall i stället minskar tillräckligt mycket i och med sorteringen.

- Vi har kunder i västra Nyland från Högfors till Ekenäs och i östra Nyland från Lovisa till Sibbo, men vi ser gärna att allt fler husbolag skulle ansluta sig. Vi utvidgar serviceområdet an efter som vi får tillräckligt med kunder på nya områden, säger Printz.

Vid Rosk'n Roll tror man att det finns ett intresse för plastinsamlingen eftersom plasten just nu är så mycket på tapeten och väcker mycket diskussion.

Flerfackskärl för sopsortering
Flerfacksavfallskärlet har fyra kamrar för kartong, metall, glas och plast. Flerfackskärl för sopsortering Bild: Yle/ Carmela Walder avfallssortering,sopkärl,sopor,flerfackskärl

Bioavfall i flerfackssoptunnan

Systemet med flerfackssortering för småhus kräver två avfallskärl på gården. Det ena kärlet är ett nyttoavfallskärl med fyra fack där man sorterar kartong, metall, förpackningsglas och förpackningsplast.

I det andra kärlet insamlas antingen enbart blandavfall eller alternativt kan även bioavfall inkluderas.

I så fall är det ett tvåfackskärl vid sidan av nyttoavfallskärlet som gäller, där bland- och bioavfall sorteras separat.

Flerfackskärlen töms av en särskild avfallsbil som är utrustad med kamrar för respektive avfallsslag.

Flerfacksinsamlingen startade redan i september i västra Nyland och finns nu också i östra Nyland.

- Det har varit ett stort logistiskt projekt. Med undantag för några enskilda misstag vid kärlbytet, har tjänsten startat på ett lovande sätt. Den nya flerfackstjänsten har testats och planerats under en längre tid och den har väckt stort intresse, säger Printz.

Soptunnor i Ekenäs.
De kännspaka avfallstunnorna har nu fått sällskap på vissa bostadsbolags gårdar av ytterligare en. (Arkivbild) Soptunnor i Ekenäs. Bild: Yle/Marica Hildén rosk´n roll,Ekenäs

På rätt väg i Nyland

Tanken med plastinsamlingen på höghusgårdar och med flerfackssystemet för småhusägare, är att kunna återvinna en allt större del av avfallet med hjälp av sortering.

- Förpackningsplasten skickas till Fortums raffinaderi i Riihimäki där det används för att tillverka råvara för plastindustrin.

Bioavfallet förvandlas till energi och kompostjord.

Också metall, förpackningsglas och kartong skickas för återvinning för industrins behov.

EU har fastställt som mål att 55 procent av kommunalt avfall ska återvinnas år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035.

För att dessa siffror ska uppnås måste återvinningen effektiveras. I västra och östra Nyland är man nu på god väg.