Hoppa till huvudinnehåll

Blir det jätteböter och vad händer då med kundernas lån? Tre svar om Danske Banks kris

Danske Banks logo.
Danske Banks logo. Bild: Yle, Jyrki Ojala Danske Bank,bank,Logotyp

Danske Bank misstänks för omfattande penningtvätt. 200 miljarder euro som har gått via bankens estniska filial bedöms som misstänkta transaktioner.

Vilka slags repressalier är att vänta för banken?

Det är ännu för tidigt att säga. Myndigheterna i många olika länder utreder Danske Banks verksamhet.

Till exempel i USA riskerar banken stora böter. Ingen vet ännu om banken bötfälls hur höga böterna i så fall blir. De högsta gissningarna går upp till 13 miljarder euro.

I slutet av juni hade Danske Banks eget kapital på ungefär 21 miljarder euro. Enligt det värsta scenariot skulle banken alltså måsta betala ca 60 procent av sitt kapital i böter.

Men ersättningarna kan också bli betydligt lägre. Många bedömare tippar på ersättningarna på några hundratals miljoner.

En del analytiker väntar sig redan att bankens aktie, som har sjunkit i värde på grund av skandalen, snart skall skjuta i höjden igen.

Hur ska banken klara av att betala om den döms till böter?

Om banken döms till mera böter än den har råd att betala måste banken be om mera aktiekapital.

Roger Wessman
Roger Wessman Roger Wessman Roger Wessman

- Det betyder att den måste gå till placerarna och be om mera aktiekapital. Sannolikt har Danske Bank inte något problem att få mera aktiekapital. Trots problemen värderas Danske Banks aktie ännu ganska högt, säger Roger Wessman som är nationalekonom och konsult.

Ägarna litar alltså på att Danske Bank också i framtiden kommer att vara ett bolag som det lönar sig att placera i.

- Därmed kan man räkna med att de nog kommer att få mera kapital. För de gamla aktieägarna betyder det att de endera blir tvungna att skjuta till mera pengar eller att deras ägarandel av Danske Bank minskar. För aktieägarna innebär det här nog en stor smäll, säger Roger Wessman.

Hur drabbas kunderna om Danske Bank måste betala böter?

Danske Banks kunder borde inte drabbas. Visserligen kan en eventuell penningbrist försämra bankens service, men:

Depositionsskyddet skyddar bankdepositioner upp till 100 000 euro. Det är få som har mer än så på ett bankkonto.

De som har banklån borde inte heller drabbas. Inte ens om Danske Bank skulle gå omkull förfaller lånen. De säljs bara vidare till någon annan bank.

Yleiskuva
Yleiskuva Bild: Mikko Koski/Yle Danske Bank,Spargris

Om Danske Bank får ont om pengar kan det ändå bli svårare för Danske Bank att bevilja nya lån.

Danske Bank får inte heller ta medel från fonder eller andra placeringar som har gjorts via Danske Banks förmögenhetsförvaltning för att täcka sina förluster. Roger Wessman ser ändå här en liten risk.

- Det enda frågetecknet är var Danske Banks fonder har placerat sina pengar. En del av dem kan vara placerade i bankens egna skuldebrev eller aktier. Då kan det finnas en risk att de pengarna går förlorade. Men det finns klara regler som begränsar hur mycket pengar en fond kan placera i ett samma bolag.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes