Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors vill styra hur dagispersonalen berättar om problem: "Jag är rädd för att åka fast för att ha fyllt i en enkät"

bild på en man på en dator
Föreståndare förbjöd personalen att svara på Yle Huvudstadsregionens enkät, uppger källor. bild på en man på en dator Bild: Sandra Crawford/Yle Dator,daghem,personal,Helsingfors

Chefen för småbarnspedagogik i Helsingfors försöker styra huruvida daghemspersonal svarar på Yle Huvudstadsregionens enkät. Personalen vittnar också om att en föreståndare förbjudit dem att svara på enkäten, medan en annan föreståndare uppges ha beordrat att enkäten ska raderas från en gemensam mejlkorg.

Tisdagen den 25 september skickar Yle Huvudstadsregionen ut en enkät till daghemspersonalen, som en del av vår granskning av småbarnspedagogiken i Helsingfors.

I enkäten tillfrågas bland annat hur tryggt personalen upplever att daghemmet är för barnen och ifall de ofta har obemannade arbetsturer.

Det här frågar vi i enkäten

Den 25 september skickade vi ut en enkät till alla kommunala daghem i Helsingfors. Den 28 september skickade vi den också till de privata daghemmen i staden. Vi skrev så här:

Bästa daghemsföreståndare/personal!
Yle Huvudstadsregionen kartlägger personalsituationen på de svenskspråkiga kommunala daghemmen i Helsingfors.
Under hösten har vi bland annat kunnat berätta om den svåra personalsituationen i den kompletterande dagvården i anslutning till Drumsö förskola.
Nu vill vi veta hur stort problemet med underbemanning på daghemmen i Helsingfors är. Hur ser personalsituationen ut på din arbetsplats?
Vi hoppas du hinner svara på den här enkäten, du får vara anonym om du vill. Vi hoppas du som daghemsföreståndare kan skicka det här vidare till din personal (både fast anställda och vikarier) på daghemmet.

Frågorna i enkäten är dessa:

Var jobbar du just nu?

Alternativen:
-På kommunalt daghem i Helsingfors
-På förskola i Helsingfors
-På ett privat daghem i Helsingfors
-Jag har jobbat på daghem i Helsingfors inom de senaste fem åren, nu jobbar jag i en annan kommun.
-Annan kommun i huvudstadsregionen
-Jag jobbar som vikarie/inhoppare i Helsingfors dagisar

Vad är din titel?

Hur trygg upplever du att din arbetsplats är för barnen just nu?

Skala 1-5 med 1 som mycket trygg och 5 som mycket otrygg

Berätta gärna hur det här helt konkret syns på daghemmet!

Kan ni erbjuda barnen den småbarnspedagogik som planen för småbarnsfostran förutsätter?

Skala 1-5: 1 = Ja, vi följer planen till punkt och pricka, 5 = Nej, vi kan väldigt sällan uppfylla kraven

Hur stressad känner du dig på grund av ditt arbete?

Skala 1-5, 1= Jag mår super, 5 = Jag är nästan utbränd

Hur många barn finns det på daghemmet?

-1-20
-21-41
-41-100
-Fler än 100

Hur många personer jobbar nu på daghemmet?

-1-3
-4-7
-7-10
-11-14
-15-17
-17-20

Hur ofta har ni en obemannad arbetstur på daghemmet?

-Flera turer är obemannade varje dag
-Någon tur är obemannad varje dag
-Någon tur är obemannad varje vecka
-Någon tur är obemannad varje månad
-Sällan eller aldrig

Hur hanterar ni situationen rent praktiskt då ni är för få på jobb?

Vad skulle hjälpa dig att klara av att utföra ditt jobb på bästa möjliga sätt?

Tror du att du jobbar kvar på daghemmet om fem år?

-Ja
-Nej
-Vet inte

Kan du motivera ditt svar?

Finns det ännu något annat viktigt som du vill berätta om hur det är att jobba på dagis i Helsingfors?

Enkäten skickas till daghemmens föreståndare och till daghemmens gemensamma e-postadresser.

Strax efter att enkäten skickats ut skickar Helsingfors chef för småbarnspedagogik Mia Ahlskog ut ett mejl där hon kommenterar enkäten.

"Policyn är ju att ingen förbjuder er att svara - jag hoppas ändå att vi alla jobbar framåt med rekryteringen på så vis att vi tillsammans visar allt bra vi gör inom småbarnspedagogiken", skriver Ahlskog, enligt en källa.

Mia Ahlskog i blå klänning.
"Policyn är ju att ingen förbjuder er att svara - jag hoppas ändå att vi alla jobbar framåt med rekryteringen på så vis att vi tillsammans visar allt bra vi gör inom småbarnspedagogiken", skriver chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog i ett mejl till stadens daghemspersonal, uppger en källa. Mia Ahlskog i blå klänning. Bild: Yle/Christoffer Kaski småbarnsfostran,Helsingfors stad (administration),Mia Ahlskog

Ahlskog skriver också i mejlet att personalen får och ska koncentrera sig på det jobb som är verkligt viktigt och att staden strävar efter att personalen ska få arbetsro.

Enligt en källa har en föreståndare vid ett daghem skickat Ahlskogs mejl till personalen tillsammans med en kommentar om att de vänligen inte ska svara utan att svarandet sköts av högre chefer vid staden.

Det är aningen suspekt att staden ens tar ställning till hur personalen svarar― Arbetsmarknadsjurist Kai Kullaa, fackförbundet OAJ

En annan källa vid ett annat daghem berättar att personalen fått höra att de inte ska svara på enkäten. Enligt källan lär daghemmets vice föreståndare ha fått i uppgift av föreståndaren att radera mejlet med enkäten.

Vice föreståndaren vill inte svara på frågor om det här utan hänvisar till föreståndaren vid daghemmet, som inte har kunnat nås.

"Ni behöver inte svara"

"Det har kommit en förfrågan till e-posten som är skickad av Yle. Ni behöver inte svara på den", skriver en tredje föreståndare i ett mejl till personalen.

Föreståndaren bekräftar per telefon att hen skickat mejlet.

- Ja, svarar föreståndaren.

Vad var tanken med mejlet? Mia Ahlskog har enligt uppgift skickat ut ett liknande mejl där hon betonar att man inte behöver svara på enkäten.

- Det enda vi måste svara på är det som kommer direkt från ledningen. Allt annat får personalen välja om de vill svara på eller inte. Nu måste jag gå på ett möte, säger föreståndaren och avslutar samtalet.

Källor som svarat på enkäten berättar att de är rädda för att åka fast för att ha svarat på den. Flera säger att staden vill sopa problemen under mattan genom att be personalen att inte svara på enkäten.

Facket: Strider mot yttrandefriheten

- Staden får inte förbjuda personalen att svara på enkäten. Ifall det är fråga om offentliga uppgifter som efterfrågas i den så kan man inte förbjuda någon att svara, säger Kristiina Tuhkiainen, arbetsmarknadsjurist för barnträdgårdslärarnas fackförening OAJ.

En del av informationen som daghemspersonalen har är sekretessbelagd - till exempel uppgifter om ett specifikt barns hälsa.

Däremot är inte personalens uppfattning om daghemmets trygghet eller bemanningsläge det.

- Personalen kan också betraktas som experter på sitt eget ämnesområde, det de jobbar med, säger Tuhkiainen.

- Det är aningen suspekt att staden ens tar ställning till hur personalen svarar - personalen vet själv bäst hur de upplevt situationen, säger Tuhkiainens kollega Kai Kullaa.

En kvinna mot en grå bakgrund.
Ett förbud bryter mot personalens yttrandefrihet, säger fackföreningen OAJ:s arbetsmarknadsjurist Kristiina Tuhkiainen. En kvinna mot en grå bakgrund. Bild: OAJ/ Unto Kotilainen Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ,Tuhkiainen

Tuhkiainen förklarar att tre olika principer här står i strid med varandra: arbetstagarens yttrandefrihet, lojalitetsplikten och arbetsplatsens sekretessregler.

Lojalitetsplikten inbegriper att en anställd inte berättar sådant som kan skada arbetsgivaren.

- Saklig kritik är ändå okej om uppgifterna stämmer och om tanken inte är att skada arbetsgivaren, säger Tuhkiainen.

Chefer nekar till intervju

Yle Huvudstadsregionen har försökt få en intervju med såväl chefen för småbarnspedagogik Mia Ahlskog som Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning. Bägge nekar till intervju.

Ahlskog skriver i ett mejl att sektorn har en linje där daghemmen själva får avgöra om de svarar på enkäter eller ej. Hon svarar inte på frågan vad det i praktiken betyder.

Niclas Grönholm vid utbildningsverket i Helsingfors
Påståenden om styrning och förbud är ogrundade spekulationer, menar Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning. Han nekar till intervju. Niclas Grönholm vid utbildningsverket i Helsingfors Bild: Yle/ Axel Nurmio niclas grönholm

Grönholm skriver att de inte förbjudit personalen att svara på enkäten men att de vill ge personalen möjlighet att tacka nej till den.

Han skriver också att påståenden om styrning och förbud är ogrundade spekulationer. Han svarar inte noggrannare på påståendena.

Yle Huvudstadsregionen har i anslutning till artikeln hört ett flertal källor. Vi har valt att inte publicera deras namn eftersom det kunde påverka deras fortsatta anställning.

Har chefen förbjudit dig från att prata om problem på ditt dagis? Vill du svara på vår enkät till daghemspersonalen? Skicka ett mejl till huvudstadsregionen@yle.fi, eller ring eller texta Lukas Rusk på numret 044 421 1703. Du kan svara anonymt på enkäten.

Personalkris i Helsingfors daghem