Hoppa till huvudinnehåll

Kommuner kollar svartbyggen för mer skatteintäkter – brinner huset upp och slutgranskningen är ogjord kan du vinka hej då till försäkringen

Alex Fröjdö
Projektledare Axel Fröjdö. Alex Fröjdö Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,fröjdö

Kommuner kan tjäna rätt mycket på att gå igenom alla fastigheter på orten. Till exempel i Kronoby kommun är en försiktig uppskattning att kommunen kan få 180 000 euro mer i fastighetsskatt varje år efter att alla byggnader har inventerats.

Flera kommuner i Jakobstads- och Karlebyregionen håller som bäst på med fastighetsinventeringar. Svartbyggen, felaktiga adresser eller fel antal kvadratmetrar ska korrigeras.

Korrigeringar för vart tredje hus

Kronoby har inventerat ungefär 4000 av 12 000 byggnader i kommunen. I nästan var tredje fall har verklighet och register inte stämt överens.

Hus.
Hus. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Kronoby,bostadshus,Veranda

- Äldre bostadshus har helt enkelt haft fel antal kvadratmetrar. Vi har kanske hittat 1300 sådana hittills. Så man kan vänta sig att i nästa års skattelängd kommer flera Kronobybor att få skatta för några kvadratmeter till på sitt hus, säger projektledare Alex Fröjdö.

Men det är sällan fråga om några stora skillnader och behöver inte alls vara fastighetsägarens fel.

- Kommunen kan ha registrerat fel eller så har magistraten inte tittat tillräckligt noga, säger Fröjdö.

Gynnar också invånarna

Förutom att man får ordning på registren är möjligheten till nya inkomster så klart en morot för kommunerna.

- Visst, vi försöker dra ekonomisk nytta av det här, men vi hittar inte på något som inte finns utan det är det verkliga som ska finnas i registret helt enkelt.

Dessutom kan granskningen i flera fall gynna invånarna poängterar Fröjdö. I ett fall betalade husägaren skatt för dubbelt fler kvadratmetrar än huset bestod av.

Byggarbetare river ner gamla väggar i ett hus.
Byggarbetare river ner gamla väggar i ett hus. Bild: Yle/Minna Almark bostadshus,lägenheter,renovering,byggarbetsplatser,sunpark,Pojo, Raseborg

Kommunen kontrollerar nu också om slutsynen är gjord. Det ger ägaren bättre skydd om något oväntat händer.

- Brinner huset upp och du inte har slutsyn så kan det blir knepigt med försäkringsbolaget.

Ta ingen stress

Att hitta olovliga byggen är enligt Fröjdö bara en liten del av projektet. Men eventuella fel är ändå något som verkar oroa invånarna.

- Om någon är hemma då vi kommer och granskar är det mer regel än undantag att de kommer springande och säger "jag vet att jag har inte tillstånd för ladan bakom huset".

Men Fröjdö påminner om reglerna i Kronoby. På glesbygdsområde behövs tillstånd bara för byggnader över 25 kvadratmeter. För mindre räcker det med att man gör en anmälan till kommunen.

- Folk ska inte ta stress över det här. Vi försöker bara reda upp allt. Det lönar sig alltid att ta kontakt med kommunen på förhand gällande byggande. Då kan vi reda ut frågorna.

På en detaljplanetomt ska allt som är större än 10 kvadratmeter ha tillstånd.

20 svartbyggen hittills

Hittills har man i Kronoby ändå hittat omkring 20 svartbyggen som ägarna nu måste söka lov för.

Men kommunen har valt att inte börja bråka med folk om äldre svartbyggen. Byggnaden ska vara uppförd på 2000-talet om det ska krävas lov i efterhand.

För nyare byggen finns enligt Fröjdö goda möjligheter att få tillstånd. Men det beror på platsen.

- Har man byggt utan tillstånd på en plats som inte är godkänd byggnadsplats så finns inte förutsättningar att ge lovet. Då måste man riva.

Men hittills har alla svartbyggen funnits på någon befintlig byggplats.

- Det är bara i extremfall vi talar om att börja riva.

Skatt för en byggnad betalas retroaktivt för maximalt fem år.

Bastun ska alltid ha lov

Vanligaste bygget som borde ha lov men inte har det är nog bastun, enligt Fröjdö.

-Folk kanske inte vet att alla byggnader med eldstad behöver tillstånd. Då är det ingen skillnad om det är två eller 20 kvadratmeter.

Vanligt är också att man inreder en kallvind så att kvadratmetrarna ökar.

En vattenskopa på en bastulave.
Bastu behöver alltid bygglov. En vattenskopa på en bastulave. Bild: Yle/Roger Källman bastur,Skopa,bastubad

- Det behöver man också ha tillstånd för.

Alla byggnader får unik kod

En orsak till att Kronoby tog tag i inventeringen är att en ny lag säger att alla byggnader ska ha en permanent byggnadsbeteckning.

- Det är en 10-siffrig kod som är unik för varje byggnad som finns.

På så vis ska det bli enklare identifiera byggnader och invånare kan lätt kolla hur mycket skatt man betalar för en viss byggnad.

Adresser som inte finns

En sak som enligt Fröjdö är betydligt vanligare än man kunde tro är att folk bor på adresser som egentligen inte finns.

Till exempel om det på en fastighet fanns flera hus och i varje hus finns flera lägenheter. Och så har alla lägenheter fått adress i samma hus.

- Det har betydelse med tanke på krissituationer. Till exempel om det brinner eller behövs en ambulans och du har en adress som egentligen inte finns.

"Nya" hus att beskatta

Nästa år kommer skatten alltså att ändra för omkring 1300 hus i Kronoby. I en del fall blir det mindre att betala, i andra mer. Kommunerna hoppas naturligtvis på mer klirr i kassan tack vare inventeringen.

- Ingen börjar med det här om det inte finns ekonomisk vinning i det. Men allt går inte att mäta i pengar.

Det viktigaste för Fröjdö är att registren korrigeras och jobbet för till exempel byggnadsinspektionen blir enklare.

Grannarna gör samma

Nykarleby kommun har i år inventerat hus i centrum. Enligt byggnadsinspektör Tommy Isaksson hittas fel ganska ofta.

- Nästan på varje fastighet fattas något.

Larsmo och Karleby har projektanställda som ska gå igenom byggnader, däremot har Pedersöre inte ännu kommit igång med sitt projekt och har ingen skild anställd för det.

Jakobstad har inspekterat ett par områden och en del industritomter.

I Karleby säger stadsgeodet Matti Kivistö att man började norrifrån och snart kommer till centrum av staden.

- Det finns massor med olovliga byggen.

Mest handlar det om små stugor och bastur.

- Genom att göra det här får staden mer inkomster än om vi höjde skatteprocenten, säger Kivistö.

En miljon mer i skatt

I Heinola genomfördes inventeringen mellan 2010 och 2016.
- Fastighetsskatten ökade från 4,1 miljoner till 5 miljoner enligt slutrapporten, säger Fröjdö.

Motsvarande siffra i Kronoby skulle vara 360 000 euro. Skulle Kronoby få endast 10 procent mer i fastighetsskatt betyder det ändå kring 180 000 euro per år.

I inventeringen i Kronoby ser man också över vatten- och elanslutningar, uppvärmningssätt och fasadmaterial.

Bra att granska, tycker invånare

De flesta invånare i Kronoby centrum har redan fått besök av inventerare.

- Det var lite obekväm känsla till en början. Men det var inga problem, allt är som det ska vara, säger Kristian Sandström.

- Bra från kommunen så de får in mer fastighetspengar.

Maggie Strandvall tycker det är bra att kommunen granskar alla fastigheter så att alla behandlas lika och som bestämmelserna säger.

- Vi visste att de (inventerarna) skulle komma så det var helt okej, säger Strandvall.

En man som vill vara anonym tycker att det är bra att allt nu granskas.

- Absolut, det finns så otroligt många svartbyggen. Det finns flera jag känner till som de inte har hittat, uthus och fritidshus.

Han tror ändå inte de byggena hittas nu heller för de är så långt ute i skogen.