Hoppa till huvudinnehåll

EU-länderna eniga om skärpta miljökrav för bilar – utsläppen ska minska med 35 procent

Avgasrör.
Avgasrör. Bild: EPA/Alexander Ruesche avgaser

EU-ländernas miljöministrar föreslår att koldioxidutsläppen från nya bilar ska minska med 35 procent före år 2030. Beslutet fattades i Luxemburg på natten efter utdragna förhandlingar.

Beslutet innebär att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nya bilar måste reduceras med 35 procent. I praktiken betyder det här att biltillverkarna måste börja producera mer elbilar och hybrider.

Miljökraven för skåpbilar kommer också att skärpas. Koldioxidutsläppen från skåpbilar ska ned med 30 procent före år 2030.

Krav på högre ambitionsnivå

20 länder röstade för utsläppsminskningar på 35 procent samtidigt som fyra länder röstade emot förslaget. Vidare lade fyra länder ned sina röster.

- Jag trodde inte från början att förslaget skulle få ett så starkt stöd, säger EU:s klimatkommissionär Miquel Arias Cañete.

Samtidigt är kompromissen en besvikelse för de medlemsländer som förespråkade mer ambitiösa utsläppsmål.

Till exempel Finland eftersträvade minskningar på åtminstone 40 procent, Sverige 50 procent.

Arbetsplatser och dyrare bilar oroar

Samtidigt ansåg många östliga medlemsländer och Tyskland inför förhandlingarna att utsläppskraven för nya bilar borde skärpas med högst 30 procent.

I de här länderna befarar man att de nya miljökraven kommer att innebära färre arbetsplatser inom biltillverkningen och dyrare bilar för konsumenterna.

Länder som Frankrike och Nederländerna anser i sin tur att biltillverkarna måste anpassa sig till skärpta miljökrav för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Förhandlingarna fortsätter i dag

I ett försök att komma de kritiska medlemsländerna till mötes kom ministrarna överens om en modell som ska premiera biltillverkare som säljer el- och hybridbilar till länder där andelen lågutsläppsbilar är liten för tillfället.

I dag fortsätter förhandingarna om utsläppskraven mellan medlemsländerna, kommissionen och EU-parlamentet.

Kommissionens ursprungliga förslag utgick från utsläppsminskningar på 30 procent. Parlamentet vill att de genomsnittliga utsläppen minskar med 40 procent.

Medlemsländernas ord brukar ändå väga tungt i de fortsatta förhandlingarna.

Källor: Miljörådet, Reuters

Läs mera:

Det finns fortfarande få elbilar i vårt land – forskare och elbilsägare föreslår: Gör det dyrare att köra med bensin- och dieselbilar

Antalet elbilar har ökat under senare år men de är fortfarande bara en liten del av bilparken. Med nuvarande utveckling bedömer forskare att Finland inte når målet om att halvera utsläppen från trafiken fram till år 2030.

Läs mera:

Minus 30, 40 eller 50 procent? EU-politikerna grälar om hur mycket utsläppen från nya bilar ska minskas

Skärpta utsläppskrav för nya bilar är en av de frågor som väntas väcka debatt i samband med EU-parlamentets session nästa vecka. Frågan delar åsikterna såväl inom parlamentet som bland medlemsländerna.

Läs också