Hoppa till huvudinnehåll

Omotiverade skolelever sporras i ny jopo-klass vid Ekenäs högstadieskola

Undervisning i jopo-klass i Ekenäs.
Flexibel undervisning är ett svar på ett växande problem: marginalisering bland unga. Jopo-undervisning har nu startats också för svenskspråkiga elever i Raseborg. Undervisning i jopo-klass i Ekenäs. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,specialundervisning

I höstas inleddes den första svenskspråkiga jopo-undervisningen i Raseborg. Syftet är att stöda omotiverade elever i årskurs 7 till 9 så att de klarar av att få ett avgångsbetyg och fortsätta med studier också på andra stadiet.

Förkortningen jopo kommer från finskans joustava perusopetus, flexibel grundläggande utbildning.

Mål: avgångsbetyg och framtidsplan

En av dem som går i jopo-klassen vid Ekenäs högstadieskola är 14-åriga Jennifer Asplund.

- Tidigare hade jag svårt att koncentrera mig i klassen när det var så mycket ljud. Här är klassen mindre och lärarna kan hjälpa en bättre, säger hon.

Jennifer Asplund
Jennifer Asplund ansökte till jopo-utbildningen och fick en plats i den nygrundade klassen vid Ekenäs högstadieskola. Jennifer Asplund Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,jopo-klass

I jopo-klassen beaktas elevernas individuella behov mer än i den vanliga undervisningen. Till skillnad från elever som får specialundervisning har dessa elever inte nödvändigtvis inlärningssvårigheter.

Klassen finns till bland annat för elever med hög skolfrånvaro och bristande motivation.

- Vi har mycket mer prao än vanligt i grundskolan. Tanken är att väcka nya målsättningar inför vad du vill göra efter grundskolan, säger Anna Sjöblom är lärare i jopo-klassen.

Speciallärare Anna Sjöblom
Anna Sjöblom hoppas som lärare kunna stöda och motivera elever som tidigare haft olika slags problem med sin skolgång. Speciallärare Anna Sjöblom Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,ekenäs högstadieskola

Sjöblom är nöjd med hur undervisningen kört igång samtidigt som hon betonar att den ännu söker sin form.

- Jag har sagt till eleverna att de är väldigt modiga eftersom de har sökt till något de egentligen inte känner till.

Läroplan och livskunskap

Undervisningen i jopo-klassen följer den allmänna läroplanen men har större frihet att kombinera olika ämnen, göra studiebesök och anpassa situationer enligt behov.

- Vi har också ett ämne som kallas för livskunskap. Det handlar om att bli herre över sitt eget liv för att klara av vardagen i framtiden, säger Anna Sjöblom.

Förebyggande arbete

Det gäller alltså att fånga upp elever som riskerar att hamna i riskzonen för marginalisering.

Rektor Bob Karlsson vid Ekenäs högstadieskola säger att det handlar om ett växande problem på många håll.

- Det är en stor utmaning både för oss som jobbar professionellt med ungdomar och föräldrarna där hemma.

Bob Karlsson
Rektor Bob Karlsson tror att jopo-klassen kan vara ett av svaren på skoltrötta elevers motivationsbrist. Bob Karlsson Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,bob karlsson

Han är ändå nöjd med hur undervisningen kommit i gång och har höga förväntningar på gott resultat.

- Inte säger jag att vi kommer att lyckas med alla men hittar man redan en lösning för en del av eleverna så har man ju vunnit någonting, säger Karlsson.Läs också