Hoppa till huvudinnehåll

Trans- och homofobi eller ett sätt att skydda barn och unga? Kulturnämnden i Lovisa ställer ramvillkor för utställning

Bykpojkar i glada färger.
Arkivbild från konstprojektet "Tvättlinan i regnbågens färger". Bykpojkar i glada färger. Bild: Heid Lunabba Pride (film),Regnbågen,Tvättlinan

Konst som skildrar sexualitet och identitet får kulturnämnden i Lovisa att reagera och ställa ramvillkor för stöd. Det är inte första gången nämnden brottas med frågan.

Den tredje oktober möts kulturnämnden i Lovisa. På agendan finns nästa års budget. Mötet drar långt ut på tiden.

En stor del av kvällen går åt till att diskutera sexuella minoriteter och hurdan konst som ska stödas med skattemedel i Almska gården.

- Alla diskussioner vi för på mötet är givetvis icke-offentliga, säger kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg, SFP. Men vi förde samtal om frågor kring olika sexuella minoriteter och transfrågor som utgör en del av det stora utställningspaketet som vi har blivit erbjudna.

Det är Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum som har omfattande planer på ett brett utbud av utställningar i Almska gården nästa år. Med finns allt från mer traditionell konst till installationer, animation och samhällskonst.

- Ett ämne vi tar upp på en av utställningarna är identitet och i den diskussionen ingår också HBTIQ-frågor kring könsidentitet och sexuell identitet, säger Heidi Lunabba från stödföreningen.

Porträtt på Heidi Lunabba.
Heidi Lunabba. Porträtt på Heidi Lunabba. Bild: Yle/Mikael Kokkola konstnärer,heidi lunabba

Det är hon som tillsammans med konstnärskollegan Pia Sirén har presenterat stödföreningens planer för kulturnämnden.

Föreningen hoppas på att staden ställer upp med lokaler och övervakning av utställningarna. Tanken är också att bjuda in Lovisaskolor till utställningarna i Almska gården.

På mötet besluter kulturnämnden att ställa villkor för utställningen kring identitet och att inte gratis ge Almska gården till förfogande.

- Jag är själv jätteangelägen, och det är också nämndens åsikt, att ro det här intressanta projektet i land tillsammans med de här unga professionella konstnärerna som är fulla av idéer, säger Thomas Rosenberg.

gult trähus med skylt - almska gården
gult trähus med skylt - almska gården Bild: Yle/Helena von Alfthan Lovisa,almska gården

En enhällig nämnd ställer som villkor att konstnärerna på förhand för en diskussion med skolornas rektorer om den redan på förhand omtvistade utställningen.

Utställningen som kulturnämnden närmare vill syna i sömmarna är tänkt att summera den pågående TransFolk Kucku-festivalen som under olika rubriker pågår i två års tid i Lovisa.

Porträtt på Thomas Rosenberg.
Thomas Rosenberg, kulturnämnden ordförande i Lovisa. Porträtt på Thomas Rosenberg. Bild: Yle/Mikael Kokkola kulturpolitik,thomas rosenberg

- Visst ska konstnärerna fritt få skapa sin egen konst, säger Sonja Huttunen, som sitter i nämnden för Kristdemokraterna. Men främst handlar det om vad vi vill stöda med skattemedel.

Hon ser det som viktigt att låta barn och unga växa upp i egen takt vad gäller sexualiteten.

- Behöver vi alls föra fram de här frågorna för barn och unga, undrar Sonja Huttunen. Jag vill freda barndomen. Vi ska inte truga vissa tankesätt på låg- och högstadieelever.

Hon är samtidigt mån om att betona att de sexuella minoriteterna visst ska ha rättigheter.

Den trans- och homofobi som verkar finnas i kulturnämnden tror jag inte finns bland skolornas rektorer

Heidi Lunabba upplever å sin sida att det är barnens och ungdomarnas rättighet att få en mångsidig information.

- För barn och unga som tillhör de här minoriteterna kan det vara väldigt viktigt att se att deras identitet är en del av vår kultur och att de har rätt att finnas till. Skapar man ett samhälle där de här sakerna inte får synas försvagar man de ungas möjligheter att må bra och hitta sin plats i samhället.

För Heidi Lunabba är det i sig inget problem att diskutera med skolorna om utställningen på förhand.

- Den trans- och homofobi som verkar finnas i kulturnämnden tror jag inte finns bland skolornas rektorer, säger Lunabba. Men det är problematiskt att vissa anser att vissa mänskor nog får finnas, men inte synas.

Hon ser det som ganska intressant att kulturnämnden överhuvudtaget ställer det här villkoret.

Enligt Thomas Rosenberg handlar det ändå inte om att styra.

- Inte ska man dramatisera det här så mycket. Att eleverna besöker utställningarna och medverkar där tycker vi i nämnden är bra. Frågan är i vilken mån barn ska utsättas för konst, som somliga tycker att de inte är mogna att ta emot. Därför är det bra att lärarna på förväg vet vad utställningen handlar om.

Det hör till konstens väsen att det blir diskussion kring enskilda utställningar. Det är konstens uppgift att ruska om.

Lovisa är en kulturglad och produktiv stad och enligt Thomas Rosenberg kan nog Lovisaborna hantera de frågor som de unga konstnärerna tar upp.

- Det hör till konstens väsen att det blir diskussion kring enskilda utställningar. Vi har haft några smärre konstdiskussioner och rabalder på sistone i Lovisa, men jag tycker inte det är ett tecken på att just Lovisaborna skulle vara speciellt inskränkta. Det är konstens uppgift att ruska om.

- Det är viktigt att man för en diskussion kring de här känsliga frågorna för annars spelar man lätt populismen i händerna, säger Rosenberg.

Logo för Transfolk i Lovisa.
Logo för Transfolk i Lovisa. Bild: TransFolk konst,konstnärer,konstutställningar,projekt,Lovisa,Heidi Lunabba

Heidi Lunabba har verkat i Lovisa som konstnär i ett och ett halvt år och varit sommargäst i staden i över tio år. Hon är en av drivkrafterna bakom den omfattande KuckuTransFolk-festivalen som pågår i två år.

- Jag tycker att samhälls- och kulturklimatet överlag i Lovisa är riktigt bra. Mänskor är aktiva och det finns rum för att vara den man är. Jag tror det här mera handlar om ganska få personer, som tyvärr råkar sitta på en maktposition, fungerar som bromskloss för det som händer i Lovisa.