Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport avslöjar: Svensk- och finskspråkiga är överraskande lika

Forskare säger att de bägge språkgrupperna är förvånansvärt likadana vad gäller inställning till samhälleliga frågor, värderingar och identitet. Att höra till en minoritet gör att finlandssvenskarna ändå känner sig lite annorlunda.

Det är Suomen kulttuurirahasto och forskarnätverket e2 som har gjort undersökningen som omfattar 6 000 personer - av dem var 10 procent svenskspråkiga.

Österbottniska rötter betonas - på bägge språken

Finlandssvenskar i Österbotten betonade oftare än andra sin släkt, sin hemort och sin religion som viktiga för identiteten.

En smal gata som sluttar nedåt. På högra sidan om gatan röda trähus på rad.
En smal gata som sluttar nedåt. På högra sidan om gatan röda trähus på rad. Bild: Yle/Juho Karlsson trähus,Kristinestad,Österbotten,hus

I huvudstadsregionen är det samhällsklassen, könet, den politiska åsikten och känslan av att vara europeisk som ligger som bas för identiteten.

De svenskspråkiga i huvudstadsregionen är mer värdeliberala än österbottningarna, visar rapporten.

De värderingar som de svenskspråkiga har verkar gå igen hos de finskspråkiga. Rötter, traditioner och stolthet för den egna hemorten utmärker också finskspråkiga österbottningar.

Barndomen viktig hela livet

För alla grupper är barndomens uppväxtmiljö viktig. Det kan gälla stadsdelen, förorten eller byn man vuxit upp i.

hink i sandlåda
hink i sandlåda Bild: Yle/Erica Vasama tom sandlåda

Ju svenskare byn eller orten är, desto starkare verkar bandet till den vara bland de svenskspråkiga. Det förklaras i rapporten av att sammanhållningen i svenska samhällen är förhållandevis stark.

Forskarna är överraskade över de små skillnaderna mellan språkgrupperna vad gäller inställningen till samhälleliga frågor som kultur, arbetsliv och medier.

De kunde inte hitta någon egentlig motsättning mellan språkgrupperna i de svar som gavs på de 30 frågor som gällde samhället.

44 procent av svenskarna uppfattar sig som värdeliberala, jämfört med 39 procent i den andra språkgruppen. För de värdekonservativa är andelen 26 respektive 33 procent.

Identitetsfråga att rösta på vänstern

Den politiska hemvisten verkar vara något viktigare för identiteten för svenskspråkiga än för finskspråkiga - i synnerhet på vänsterkanten.

Nyckelpiga
Nyckelpiga Bild: Yle nyckelpiga

Att rösta på Svenska Folkpartiet är inte en identitetsfråga, men nog att ge sin röst åt vänsterpartierna.

Finlandssvenskarna poängterar ofta sin minoritetsstatus - för 60 procent är det en viktig faktor för identiteten och för 30 procent inger minoritetsstatusen oro.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes