Hoppa till huvudinnehåll

Därför är fusionen mellan Raseborgs vatten och Ekenäs energi en bra idé – stadsdirektören svarar på politikernas kritik

Ekenäs Energis fjärrvärmeverk i Tallmo i Karis.
Vid Ekenäs energi har man ställt sig positiv till planerna. Det har man inte vid Raseborgs vatten. Ekenäs Energis fjärrvärmeverk i Tallmo i Karis. Bild: yle/Petra Thilman Raseborg,flisvärmeverk i karis

Det finns många fördelar med att lägga försäljningen av el och vatten under samma tak i Raseborg, anser stadsdirektören. Kan man göra inbesparingar borde man också göra det, konstaterar han.

En eventuell sammanslagning av Raseborgs vatten och Ekenäs energi väcker åsikter i Raseborg. Stadsdirektör Ragnar Lundqvists förslag om en fusion har inte lyckats övertyga alla politiker, inte heller efter en aftonskola som ordnades för stadsfullmäktige i måndags (8.10).

björknäs elstation
I praktiken skulle aktiebolaget Ekenäs energi köpa upp affärsverket Raseborgs vatten. Båda ägs i dag av Raseborgs stad. björknäs elstation Bild: Yle/ Robin Holmberg björknäs elstation,Raseborg,Ekenäs

Ärendet var en av de första sakerna som Ragnar Lundqvist tog tag i då han tillträdde som stadsdirektör för drygt ett år sedan.

Han tycker det var på sin plats att undersöka möjligheten till samarbete när det fanns två enheter inom staden som hade en aning liknande verksamhet.

Villmanstrand en förebild

Lundqvist räknar upp fyra kommuner där el- och vattenförsäljningen numera sköts av samma bolag: Villmanstrand, Mäntsälä, Seinäjoki och Karleby.

Staden har gjort studiebesök i de två första kommunerna tillsammans med representanter från Raseborgs vatten och Ekenäs energi.

- I Villmanstrand hade man en bra presentation kring vad man kunde åstadkomma i synergier och inbesparingar.

Sparar inte tillräckligt, säger politiker

I Raseborg räknar Lundqvist med att en fusion av vattenverket och energibolaget om några år skulle spara 300 000 euro på årsnivå.

En del politiker påpekar ändå att en inbesparing på 300 000 euro per år inte är tillräckligt stor. Men Lundqvist påpekar att alla inbesparingar är nödvändiga i dagens läge.

Man i grå kavaj och röd tittar uppåt.
Ragnar Lundqvist tycker saken har utretts på ett kontruktivt sätt. Man i grå kavaj och röd tittar uppåt. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ekenäs,Raseborg,kommundirektörer,stadsdirektör ragnar lundqvist

Man inte ska förringa 300 000 euro, säger stadsdirektören.

- Det är en rätt stor summa pengar. Om man kan åstadkomma inbesparingar så borde man göra det.

Såhär kunde pengar sparas in

Enligt uträkningarna sparas pengarna inom administration, it och lagerförvaltning.

- Man kan ha olika saker i ett lager men förvaltningen kan vara en och samma person eller personer, säger Lundqvist som exempel.

Vattenledningen går mellan Svartå och Karis.
Grävarbeten kunde planeras på ett mer vettigt sätt i ett gemensamt bolag, anser stadsdirektören. Vattenledningen går mellan Svartå och Karis. Bild: Raseborgs vatten/Jonas Lindholm avloppsledning

Man kunde planera grävarbeten tillsammans, så att fjärrvärmerör och avloppsrör dras samtidigt. Dessutom kunde gemensamma upphandlingar leda till lägre pris.

Kritiskt vattenverk

Staden har gjort två fusionsutredningar och den senaste, mer detaljerade undersökningen togs till behandling i augusti i år.

Utredningarna upplevs av en del politiker som partiska, till förmån för en fusion.

Redan i de första utlåtandena från vattenverket och energibolaget blev det klart att man är mycket mer skeptisk till en sammanslagning vid Raseborgs vatten än vad man är vid Ekenäs energi.

För att trygga och förbättra vattenförsörjningen i regionen och för att hitta de verkliga synergierna inom administration och underhåll bör ett utvidgat samarbete med närliggande kommuners vattenverk i stället utredas― Vattenverkets direktör Tom Törnroos i en artikel i tidningen Västra Nyland

Vattenverkets direktör Tom Törnroos ställde sig mycket kritisk till fusionen i en artikel i tidningen Västra Nyland i mitten på september. Han ifrågasatte starkt de synergier som Lundqvist räknar upp.

- För att trygga och förbättra vattenförsörjningen i regionen och för att hitta de verkliga synergierna inom administration och underhåll bör ett utvidgat samarbete med närliggande kommuners vattenverk i stället utredas, sade Törnroos till tidningen.

Chefen vid Raseborgs vatten, Tom Törnroos, vid sitt arbetsbord.
Vattenverkets direktör Tom Törnroos har ställt sig kritisk till stadens fusionsplaner. Chefen vid Raseborgs vatten, Tom Törnroos, vid sitt arbetsbord. Bild: Yle/Malin Valtonen raseborgs vattenverks chef

Stadsdirektör Lundqvist har inga kommentarer kring Törnroos uttalanden i Västra Nyland.

Men han säger att han kan förstå personalen och ledningen som tänker att den större (Ekenäs Energi) sväljer den mindre (Raseborgs vatten).

Lundqvist kategoriserar ändå farhågan som liten. Koncerndirektiv och stadens jämställdhetsplan ska hindra vattenverket från att bli ohörda i framtiden, säger han.

- Jag förlitar mig på att man ska behandla alla jämlikt och jämbördigt. Om det finns vilja att vara jämställd och jämlik så sker det.

”Inga planer på höjda vattenavgifter”

Lundqvist vill också tona ner rädslan för förhöjda vattentariffer ifall enheterna slås samman. Visst har det hänt i andra kommuner men där har det enligt Lundqvist funnits andra skäl till höjningarna.

I stället lyfter han fram att vattenavgifterna i Karleby och Seinäjoki är lägre än i Raseborg och där hör el- och vattenförsäljningen till samma bolag.

Lundqvist betonar att det inte finns några planer på att höja vattenavgifterna. Den senaste utredningen visar att man med de nuvarande avgifterna har råd att investera i rörnätet och jobba bort saneringsskulden som finns i stadens gamla vatten- och avloppsnät.

Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.
Det finns en hel del rör som behöver saneras i Raseborgs vatten- och avloppsnät. Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis. Bild: Raseborgs vatten/Jonas Lindholm avloppsledning,Raseborg

Visst kan det bli aktuellt med förhöjningar längre fram men då måste aktiebolaget följa vad ägaren, det vill säga Raseborgs stad, vill, påpekar stadsdirektören.

Han tillbakavisar att beredningen skulle vara partisk. Lundqvist själv beskriver den senaste utredningen som ganska konservativ och försiktig.

Fusionen ska göras tillsammans med personalen

Lundqvist säger att man gjort det man kunnat för att bereda ärendet. Då räknar han upp studiebesök, utlåtanden och diskussionerna med personalen. Nu är det bara beslutsfattandet kvar.

Om det blir ett ja till att låta vattenverket bli en del av energibolaget ska personalen involveras i det fortsatta arbetet.

- Vi måste direkt börja diskutera med personalen hur vi ska kunna göra det till en positiv sak så att rädslorna och farhågorna försvinner, säger Ragnar Lundqvist.

Ärendet ska behandlas på ett extra insatt möte den 22 oktober. Ärendet bordlades i stadsfullmäktige i slutet av september.

Artikeln är baserad på en intervju av Nicole Hjelt.