Hoppa till huvudinnehåll

Tuffa ekonomiska beslut väntar Kimitoöns kommun

Vägskylt med texten Kimitoön Kemiönsaari samt Kimitoöns kommunvapen.
Kimitoöns kommun måste göra inbesparningar nästa år. Vägskylt med texten Kimitoön Kemiönsaari samt Kimitoöns kommunvapen. Bild: Yle/Monica Forssell Kimitoön (kommun),skyltar,Vägskyltar

Kimitoöns kommun tar ett aktivt grepp för att på lång sikt kunna trygga kommunens självständighet och goda servicenivå, säger man i ett pressmeddelande från kommunen.

2017 gjorde Kimitoön ett överskott på nästan två miljoner euro och nu ser det ut att bli ett underskott på 3,1 miljoner. Intäkterna täcker helt enkelt inte kostnaderna för kommunens verksamhet.

Beslutsfattarna har diskuterat möjliga åtgärder som kan anpassa verksamheten till de negativa ekonomiska utsikterna.

- Bättre att agera än att reagera i efterskott. Mellan politikerna råder en bred samsyn, vi tar de ekonomiska signalerna på allvar och känner ett stort ansvar för att lösa utmaningarna tillsammans säger kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist (SFP).

Vd för Salmon Farm Wilhelm Liljeqvist
Wilhelm Liljeqvist (SFP), kommunstyrelsens ordförande. Vd för Salmon Farm Wilhelm Liljeqvist Bild: Yle/Monica Forssell wilhelm liljeqvist

Några beslut har ännu inte fattats eftersom arbetet just har påbörjats. Olika alternativ och förslag om strukturella förändringar har diskuterats och kommer nu att utredas av kommunens tjänstemän.

Kimitoöns budgetram för 2019

· Skatteintäkter: 23 825 000 euro
· Statsandelar: 21 105 000 euro
· Verksamhetsbidrag: 44 005 000 euro
· Årsbidrag: 725 000 euro
· Avskrivningar: 3 900 000 euro
· Underskott: 3 010 000 euro

Under arbetets gång kommer säkert också andra alternativa sparåtgärder att komma fram, säger man i pressmeddelandet.

"Målet är att budgeten balanseras fram till 2020"

Kommundirektör Anneli Pahta konstaterar att Kimitoön har tuffa beslut framför sig. Siktet är inställt på att budgeten balanseras fram till 2020.

Hon påpekar att kommunens ekonomi påverkats av slumpmässiga inkomster de senaste åren som gett en förvrängd bild av kommunens ekonomi. Med andra ord har ekonomin sett bättre ut än den egentligen varit, konstaterar Pahta.

Anneli Pahta i rödprickig blus.
Tuffa beslut framför oss säger kommundirektör Anneli Pahta. Anneli Pahta i rödprickig blus. Bild: Amanda Vikman/YLE person,anneli pahta

- Alla verksamhetsområden kommer noggrant att genomlysas. Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetramen för 2019 och förvaltningarna jobbar nu med att ta fram alternativa förslag som gör att verksamheten hålls inom den angivna ramen, säger Pahta.

Som exempel på områden som ses över nämner Pahta både vården och skolorna.

Enligt Pahta har Kimitoöns anställda också högre löner jämfört med andra kommuner.

Inga skattehöjningar är ändå aktuella.

Artikeln har korrigerats klockan 15.11. I den tidigare versionen skrevs det att Kimitoön hade ett underskott 2017 men i själva verket handlade det om ett överskott.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland