Hoppa till huvudinnehåll

Två alternativ för Keskuskoulus elever - Förälder: Vardagen uppbyggd runt nuvarande skolomgivning

Pulpeter
Pulpeter Bild: Yle/Madeleine Boström tomt klassrum

Keskuskoulus elever i Korsholm kan få en tillfällig skolbyggnad eller evakueras till Kvevlax lärcenter. Förälder hoppas att barnen får stanna i trygg och bekant omgivning.

Det kan ta 3-5 år innan Keskuskoulus renovering eller nybygge står färdigt. Eftersom kommunen anser att de baracker som eleverna är inhysta i nu inte är en långsiktig lösning, har fastighetsverket tagit fram olika alternativ.

Utgående från alternativen föreslog samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm på onsdagkväll att man utreder två alternativ.

Antingen bygger man en tillfällig byggnad på skolområdet som eleverna kan flytta in i eller så evakueras alla, eller vissa av, eleverna till Kvevlax lärcenter.

Det första alternativet faller Tiina Koivusipilä, förälder till tre barn i skolan, mer i smaken.

- Den bästa lösningen för barnens och familjernas välmående är att bygga en tillfällig byggnad på skolområdet. Det är fråga om ganska små barn ändå, så att flytta dem långt bort hemifrån orsakar igen sin egen rumba.

Ingången till Mustasaaren keskuskuoulu
Keskuskoulu i Korsholm är utrymd och barnen går i skola i baracker. Ingången till Mustasaaren keskuskuoulu Bild: Yle/Antti Haavisto Smedsby, Korsholm,mustasaaren keskuskoulu

Bekant omgivning viktig för barnen

Koivusipilä är glad över att kommunen har tagit saken på allvar och trots att det tagit länge har man nu rätt riktning. Men hon tror inte många föräldrar skulle godkänna att barnen flyttas till Kvevlax.

- Även om skolskjutsar skulle ingå i paketet, så är vardagen uppbyggd runt den nuvarande skolomgivningen. Och den bekanta omgivningen spelar stor roll då det gäller barnets inlärningsförmåga och anpassning till skolvärlden. Man borde ta det i beaktande.

Överlag efterlyser hon bättre kommunikation från kommunens sida.

- Kommunikationen fungerar inte och jag tror inte de hör oss. De borde lyssna på oss kommuninvånare och ordna till exempel ett kommuntorg där familjerna kunde berätta sina åsikter.

- Samma sak gäller då man planerar en skola, barnens åsikter borde bättre tas i beaktande. Det ska inte endast vara byggare och beslutsfattarna i kommunen som bestämmer hurudana skolor det ska byggas.

Dålig inomhusluft redan länge

Keskuskoulu i Korsholm har lidit av dålig inomhusluft redan länge. Problemen eskalerade förra hösten. Då visade det sig att det av de 21 eleverna på sjätte klassen var bara några som inte uppvisade symtom som berodde på dålig inomhusluft.

Föräldraföreningen vid skolan utlyste i december en skolstrejk. Undervisningen har hållits i skift i baracker sedan december.

- Lösningarna sker ju förstås inte så snabbt, men man kunde tagit saken på allvar lite tidigare. Men det är bra att man nu ändå agerat, säger Koivusipilä.

- Barnen är lättade över att de inte mera är så sjuka och de har märkt att de har mera energi nu. De tycker om skolan, sina lärare och den trygga omgivningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten