Hoppa till huvudinnehåll

Förväntningar och fantasier kring läkemedel påverkar deras verkningar - blå piller anses ha en lugnande effekt

Tillverkning av mediciner.
Pillrens färger orsakar placeboeffekter hos patienter. Blå piller anses ha en lugnande verkan. Tillverkning av mediciner. Bild: EPA/JAWAD JALALI mediciner,P-piller,läkemedelsindustri,läkemedel,farmakologi

Förhoppningar och fantasier påverkar våra val av mediciner. När hostan kommer tyr sig många av oss till den bruna hostmedicinen trots att ett läkemedel med samma verksamma ämnen hittas på hyllan bredvid.

- Många har vant sig vid tanken att den bruna hostmedicinen funkar. Tankesättet kan påverka vilken effekt medicinen har på dig trots att färgen inte utgör någon farmakologisk skillnad, säger Ilari Sirenius som avlagt sin licentiatexamen i farmakologi på Helsingfors universitet.

I sin avhandling har Sirenius undersökt vilka förhoppningar och illusioner människor har kring mediciner.

Hans undersökning visar att människor hoppas att medicinerna ska bota ett specifikt symptom eller en sjukdom.

Förutom det så förväntar sig människor att läkemedlen ska ha vissa "magiska" egenskaper som till exempel att uppehålla arbetsförmågan och välmåendet.

Det blå pillret eller det röda pillret?

Läkemedel kan ges egenskaper som läkemedelsvetenskapen inte uppger att de har. Så här kan olika piller få en placeboeffekt.

Till och med tankar, läkemedlets namn, storlek och färg kan påverka hur effektivt det verkar.

- Jag blev överraskad av hur kraftfullt sinnet är, säger Sirenius.

Sirenius presenterar en forskning från början av 1970-talet som visade att läkemedlets färg påverkar hur stark dess verkan är.

I studien fick läkemedelsvetenskapliga studerande två olikfärgade kapslar som i verkligheten inte innehöll några läkemedel. En av kapslarna var ljusröd, den andra blå.

- Studiens deltagare upplevde att de ljusröda "läkemedlen" hade en uppiggande effekt medan de blå hade en lugnande och sövande verkan.

Läkemedel och läkemedelsburk
Vita smärtstillande funkar bäst, tror användare. Läkemedel och läkemedelsburk Bild: Ismo Pekkarinen/All Over Press mediciner,läkemedel,Pillerburk,piller

Färgen man vant sig vid fungerar bäst

Andra studier visar att röda kapslar höjer blodtrycket och hjärtslagens takt. Blå piller har en motsatt effekt: blodtrycket sjunker och andningen blir långsammare.

Enligt Sirenius forskningsmaterial anser människor att färgen de vant sig vid är den bästa.

Till exempel är många vana med bruna hostmedel. Febernedsättande, värk-, influensa- och blodtrycksmediciner samt antibiotika anses fungera bäst om de är vita.

Den bild man har av mediciner brukar också påverka om man äter en läkarordinerad kur till slut eller inte.

- Enligt undersökningar är människor inte särskilt duktiga på att använda recepten som skrivs ut åt dem. Om man hämtar medicinerna från apoteket blir de ändå oätna.

Mediciner påminner om tråkiga saker

Psykologiska faktorer påverkar till exempel om man skippar medicineringen under semestern.

På sommarstugan eller på en utlandsresa vill man inte tänka på sjukdomar. Medicinerna kan påminna om det grå vardagslivet.

- Om man själv upplever att man är frisk påminner medicinerna bara om tråkiga saker. Då vill man inte äta dem.

Varför är det så? Man skulle tro att människor som sökt sig till en läkare skulle binda sig till vården man får.

Ilari Sirenius vill reda ut hur villig patienten är att följa läkarens instruktioner. Mottagningen är oftast en stressig miljö och kan leda till att åkommans grundorsak förblir oupptäckt.

Sirenius hoppas på att psykiska faktorer skulle beaktas i mottagningen. I stället för att fokusera på enskilda symptom borde man göra en grundlig undersökning.

Den finska läkarutbildningen håller hög nivå men ett 15 minuters besök på mottagningen gör det svårt att reda ut patientens problem.

- Den brådskande situationen kan stressa patienten. Han kanske inte ens minns vad man pratat om under besöket. Ibland kan man skämmas och utelämna saker som skulle vara relevanta för vården.

Orange tabletter mot en mörk bakgrund
Röda piller förknippas med högre blodtryck. Orange tabletter mot en mörk bakgrund Bild: Ezume Images, 2016 tabletter,läkemedel,mediciner,sjukdomar (diagnoser)

Människor väntar sig mirakelmediciner

Till läkemedel förknippas förhoppningar, fantasier och illusioner. Vissa av förhoppningarna är orealistiska.

- Man hoppas till exempel att läkemedlen garanterar ett långt liv och att de ska upprätthålla en god allmänkondition.

Dessutom hoppas man på att läkemedel ska vara mer naturliga. Syntetiskt tillverkade läkemedel anses inte vara lika hälsosamma.

- Att hoppas på mer naturliga läkemedel är ganska galet. Det är endast i syntetiska läkemedel som man kan dosera verksamma ämnen noggrant.

Utbildningsnivå och ålder påverkar hur man förhåller sig till läkemedel.

Personer med lägre utbildningsnivå hade högre förväntningar på medicinerna än högutbildade.

Högutbildade oroar sig mer för läkemedlens bieffekter. Ju äldre och sjukare man blir desto mer oroar man sig för biverkningarna.

Enligt Sirenius skulle en psykodynamisk synvinkel öppna för nya fenomen i sätten man använder läkemedel samt leda till bättre vårdresultat.

Artikeln är baserad på Yle Uutisets text "Usko ja toivo vaikuttavat lääkkeen tehoon – myös tabletin värillä on väliä", skriven av Paula Tiessalo.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes