Hoppa till huvudinnehåll

Färska siffror: En knapp majoritet motsätter sig försämrat uppsägningsskydd

Strejkvakter på Meyer Turku, 3 oktober 2018.
Politiska strejker stöds av de flesta finländare, och de flesta vill att det ska fortsätta som förut. På Meyer Turku strejkades det mot försämringen av uppsägningsskyddet i början av oktober, på bilden strejkvakter. Strejkvakter på Meyer Turku, 3 oktober 2018. Bild: Lehtikuva Meyer Turku,Meyer Turku (Finland)

Uppsägningsskyddet delar folket i vänster och höger, i chefer och arbetstagare. Det visar en opinionsundersökning som Yle beställt av Taloustutkimus.

En knapp majoritet av finländarna, 46 procent mot 41, motsätter sig regeringen Sipiläs planer på att göra det lättare för företag med färre än tio anställda att säga upp.

Stödet för regeringens lagförslag stort hos företagare – tre fjärdedelar av företagarna är för ett försämrat uppsägningsskydd. Allra starkast är stödet hos jordbrukare, som till 91 procent stöder förslaget.

Stödet är också starkt bland under 24-åringar och bland pensionärer.

Partimässigt är det SDP och De gröna som leder motståndet, medan SFP:s väljare stöder förslaget till 46 procent.

En rejäl majoritet av regeringspartiernas väljare stöder förslaget.

Många motsätter sig politiska strejker

Undersökningen redde också ut stödet för politiska strejker.

52 procent av finländarna stöder politiska strejker, det vill säga strejker som riktar sig mot folkvalda beslutsfattare och inte mot företagsbeslut.

Av dem som stöder det försämrade uppsägningsskyddet motsätter sig nästan fyra av fem även politiska strejker.

I faktarutan hittar du en mer övergripande titt på resultatet i enkäten.

Stödet för politiska strejker

Så här svarade några grupper på följande fråga:

Godkänner du politiska strejker?

 • Alla: 52 procent godkänner, 41 procent godkänner inte
 • 18- till 24-åringar: 57 procent godkänner, 34 procent godkänner inte
 • 35- till 49-åringar: 55 procent godkänner, 39 procent godkänner inte
 • 65- till 79-åringar: 37 procent godkänner, 57 procent godkänner inte

  Yrkesgrupper

 • Företagare: 30 procent godkänner, 63 procent godkänner inte
 • Chefer: 28 procent godkänner, 72 procent godkänner inte
 • Arbetstagare: 66 procent godkänner, 26 procent godkänner inte
 • Jordbrukare: 6 procent godkänner, 94 procent godkänner inte
 • Arbetslösa: 72 procent godkänner, 23 procent godkänner inte

  Enligt partilojalitet:

 • Centerns väljare: 13 procent godkänner, 81 procent godkänner inte
 • Samlingspartiets: 21 procent godkänner, 73 procent godkänner inte
 • Kristdemokraternas: 44 procent godkänner, 51 procent godkänner inte
 • Sannfinländarnas: 42 procent godkänner, 54 procent godkänner inte
 • Socialdemokraternas: 81 procent godkänner, 16 procent godkänner inte
 • Blå framtids: 26 procent godkänner, 65 procent godkänner inte
 • Svenska folkpartiets: 32 procent godkänner, 68 procent godkänner inte
 • Vänsterpartiets: 88 procent godkänner, 8 procent godkänner inte
 • De Grönas: 71 procent godkänner, 21 procent godkänner inte
 • 59 procent vill begränsa strejkerna

  Över en tredjedel vill också att arbetstagare ska ha fortsatt rätt till att strejka politiskt på arbetstid. 36 procent vill alltså bibehålla nuläget, medan en dryg femtedel, 23 procent, vill införa någonslags begränsningar för politiska strejker.

  Tio procent vill förbjuda politiska strejker helt och hållet – intressant nog 14 procent av männen men bara sju procent av kvinnorna.

  Skillnaderna mellan könen är genomgående: kvinnor vill skydda arbetstagarnas rättigheter och strejkrätten i märkbart högre grad över nästan alla frågor.

  En förklaring är att de som stöder nedmonteringen av uppsägningsskyddet och en begränsad strejkrätt hör till mansdominerade yrkesgrupper som företagare, jordbrukare, chefer och andra i ledande ställning – grupper som traditionellt sett vill att det ska vara enkelt att justera arbetsstyrkan om behovet uppstår.

  Sammanlagt vill 59 procent av finländarna begränsa eller förbjuda politiska strejker, så att produktionen och arbetet inte lider alls eller åtminstone inte så mycket.

  1377 personer intervjuades för undersökningen, i åldrarna 18-79, majoriteten arbetstagare eller företagare, 104 arbetslösa, resten studerande eller pensionärer. Partistödet var någorlunda reellt, men endast 18 SFP-väljare deltog, vilket ger en andel på drygt en procent (i verkligheten lite större enligt andra undersökningar). Andelen centerväljare var också lägre än det reella stödet.

  Läs också

  Nyligen publicerat - Inrikes