Hoppa till huvudinnehåll

Intäkterna täcker inte utgifterna i Åbo – Minusbudget även nästa år

En man går förbi en knallröd båt i Aura å en solig höstdag i Åbo.
Arkivbild. En man går förbi en knallröd båt i Aura å en solig höstdag i Åbo. Bild: Linus Hoffman / Yle Åbo,Aura å,båtar,floder, åar och älvar,Åbo Stadsteater,åpromenader

Budgetförslaget för 2019 i Åbo utgår från ett minus på nästan 21 miljoner euro. Enligt stadsdirektör Minna Arve är den ekonomiska situationen utmanande men inte omöjlig.

På måndagen presenterade Arve budgetförslaget för 2019 samt strategi- och investeringsprogrammet 2019-2022.

Huvudpoängen i förslaget är att en uthållig konkurrenskraft förutsätter att staden satsar på investeringar.

Enligt budgetförslaget ska staden satsa på högskolorna, speciellt teknikutbildningen, för att trygga fortsatt tillväxt och öka konkurrenskraften.

Minna Arve
Stadsdirektör Minna Arve. Minna Arve Bild: Yle / Kalle Mäkelä minna arve

Enligt Arve finns det just nu inga planer på att höja skattesatsen, det vill säga skattesatsen förblir 19,5 procent i Åbo.

Också fastighetsskatten föreslås förbli på samma nivå som nu, det vill säga en procent.

Minus blir plus 2021

Den ekonomiska situationen i Åbo är utmanande just nu trots att det är mycket positivt som händer inom näringslivet, poängterar Arve.

Arbetslösheten och särskilt långtidsarbetslösheten i Åbo minskar hela tiden, det skapas nya arbetstillfällen i staden på löpande band tack vare att det går bra för näringslivet i hela landet.

Budgetförslaget i siffror

• Kommunalskattesats: 19,50 %
• Verksamhetskostnader: 1 479 miljoner euro
• Räkenskapsperiodens underskott: 20,8 miljoner euro
• Årsbidrag: 25,2 miljoner euro
• Invånarantal: 193 700 personer
• Lånestock: 935,9 miljoner euro - per invånare: 4 833 euro
• Intern finansiering av investeringar: 25 %

Antalet Åbobor har också ökat snabbare än väntat de senaste åren - men intäkterna täcker inte utgifterna i Åbo. I år gör staden ett underskott på 55 miljoner euro och det är något som väcker oro i stadens ledning.

En stor förklaring till de ökade utgifterna är att efterfrågan på specialsjukvård att har ökat bland invånarna.

Utgifterna förutspås öka nästa år och det betyder att man räknar med ett underskott på 21 miljoner euro 2019.

Staden strävar efter att balansera ekonomin fram till 2021.

Exceptionellt stora investeringar

Det som stadsdirektören poängterar i budgetförslaget är att exceptionellt stora investeringar är på gång i staden.

Bland annat kollektivtrafiken är ett aktuellt tema i Åbo som man kommer att ta ställning till nästa år, det vill säga om det blir spårväg eller superbussar i stadstrafiken.

Sedan finns musikhuset, historiska museet och yrkesinstitutets campus också på investeringslistan.

När det gäller fastigheter så ska Katedralskolans gymnastiksal äntligen renoveras efter att ruinerna under gymnastiksalen, som varit utställda över sommaren, nu täckts över.

Det handlar om en renovering som borde ha blivit färdig för länge sedan.

Källare som grävts ut i Katedralskolans gymnastiksal i Åbo.
Ruinerna under gymnastiksalens golv i Katedralskolan har täckts över. Nu kan renoveringen av salen inledas. Källare som grävts ut i Katedralskolans gymnastiksal i Åbo. Bild: Heikki Räisänen /Åbo Museicentral pop up-fenomen,Gymnastiksal,Åbo,utgrävningar,arkeologi,Katedralskolan,arkeologisk lokal,Katedralskolan i Åbo,det medeltida åbo

Andra investeringar som blir aktuellt 2019 är renoveringen av Råggatan 8 efter att Åbo Yrkeshögskola flyttar sin verksamhet till Kuppis.

Råggatan är en stor fastighet och det är tänkt Åbo yrkesinstitut flyttar in i fastigheten i framtiden.

Diskussioner pågår just nu också om Sirkkala skola flyttar tillfälligt till Råggatan under den tiden som den nya skolbyggnaden byggs på Sirkkala skolas gård.

På listan över investeringar finns också flera daghem och skolor som byggs eller renoveras. Enligt stadsdirektören ska investeringarna genomföras stegvis.

Trots att det ekonomiska pusslet är utmanande så tror stadsdirektör Minna Arve att investeringarna går att genomföra. I en intervju till Yle Åboland för en vecka sedan säger Arve att det är möjligt ifall politikerna och tjänstemännen fattar rätt beslut och arbetar tillsammans