Hoppa till huvudinnehåll

Staten satsade 60 000 euro på Västeruddsvägen på Kimitoön – investeringen märks inte säger invånarna

En sandväg med en massa gropar i höstigt landskap.
Skicket på Västeruddsvägen har irriterat invånarna i flera år. En sandväg med en massa gropar i höstigt landskap. Bild: Amanda Vikman/YLE grusväg,sandväg

Ord står mot ord då de som bor längs med Västeruddsvägen påstår att de inte har sett något av de uppemot 90 lastbilslass som borde ha trafikerat den 8,5 km långa Västeruddsvägen med 4 000 ton grus under sommaren. Enligt myndigheterna har pengarna använts som det var tänkt.

I fjol beviljades 60 000 euro för att förbättra Västeruddsvägen i Kimito.

En karta över Kimitoön och en pil på var Västeruddsvägen är.
En karta över Kimitoön och en pil på var Västeruddsvägen är. Bild: Yle/ Lotta Sundström Kimitoön,västeruddsvägen

Vart pengarna har tagit vägen och varför vägen ännu är i dåligt skick ville bland annat Beatrice "Bea" Heyman-Andersson veta under ett möte i dag, måndag.

- Jag ringde och frågade när vägen skulle göras om fram till sommaren, då man plötsligt svarade att jobbet var avklarat. Jag hade förväntat mig att en investering på 60 000 euro skulle ha märkts i vägens skick, säger hon.

På måndagens möte deltog också riksdagsledamoten Stefan Wallin (SFP), som betonade att vägarnas skick är avgörande för glesbygdsbefolkningen.

- Ett talesätt som säger ganska mycket om vägsituationen just nu kunde vara "Vart tog vägen vägen, är vi ute på en åker och åker?" inleder han angående mötet kring Västeruddsvägen.

Stefan Wallin vid talmansstolen.
Stefan Wallin inledde med ett skämt, men säger sig ta vägfrågan på allvar. Stefan Wallin vid talmansstolen. Bild: Amanda Vikman/YLE Stefan Wallin

Enligt Wallin är problemet med vägarna omfattande bland annat på grund av att regeringen för ett antal år sedan gjorde stora inbesparingar inom vägnätet.

Wallin tror att vi än i dag betalar priset för de besparingar som gjordes då.

- Man sparar för stunden och skuffar istället en snöboll av problem framför sig, säger Wallin.

Wallin har lämnat in en motion som riksdagen måste ta ställning till i december i år. I motionen begär han ett bidrag på 600 000 euro till Västeruddsvägen.

Ber gästerna komma en annan dag på grund av vägen

Ingmar Strandberg är en av de som bor längs med Västeruddsvägen.

- Vissa dagar har vägen varit i så dåligt skick att jag har fått säga till bekanta att helt enkelt inte besöka oss den dagen, säger han.

Personer i en mötessal.
Bea Heyman-Andersson ifrågasätter att 90 lastbilslass med grus skulle ha körts ut på Västeruddsvägen. Personer i en mötessal. Bild: Amanda Vikman/YLE person

Bea Heyman-Andersson ifrågasätter uppgifterna om att man skulle ha lagt 4 000 ton grus på vägen.

- Jag hade ju inte lagt märkt någon skillnad, så mycket grus skulle man aldrig ha kunnat lägga där utan att det skulle märkas, det är orimligt, säger hon.

- Vi har bekanta som kör av och an längs med vägen fyra gånger per dag och de har inte sett några lastbilar, säger Heyman-Andersson.

60 000 euro räcker inte långt

Svaret från Pekka Puurunen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen är att pengarna användes till vägen som det var tänkt.

Regeringen beviljade en totalsumma på 300 000 euro till grus- och sandvägar i Satakunta och Egentliga Finland.

- Vi har totalt 2 000 kilometer sandväg att hålla reda på och av våra 300 000 euro användes nu 60 000 euro på Västeruddsvägen vilket är ganska mycket, säger Puurunen.

Enligt Puurunen skulle det kosta 60 000 euro per kilometer att reparera vägen grundligt.

Vägmästare Markus Salminen uppger att den torra och heta sommaren orsakade problem för vägreparationsarbetet.

Torkan gjorde att saltet inte kunde binda de fina partiklarna och dammet. Försöken med att fukta vägen har inte lyckats.

Pekka Purunen och Markku Salminen.
Pekka Puurunen och Markus Salminen säger att 60 000 euro inte räcker så långt. Pekka Purunen och Markku Salminen. Bild: Amanda Vikman/YLE person,markku salminen

- Vi provade på att sprida vatten på korta vägavsnitt, men det var som att kasta vatten på bastustenar. Två dagar senare var vägen lika torr igen, säger Salminen.

30-40 centimeter skulle behövas

Enligt Salminen räckte budgeten till ett gruslager på 4 cm längs den 8 km långa vägsträckan. Man har gått igenom arbetet med entreprenören och enligt Salminen har allt gått rätt till.

- Ingen människa kan med hjälp av bara ögat säga om gruset är utkört eller ej, det är så lite. Men fyra centimeter grus hjälper också, säger Salminen.

Han anser att man har förbättrat vägens skick mycket jämfört med förut och att investeringen inte har varit bortkastad.

Pilotprojekt till Västeruddsvägen

Invånaren Ingmar Strandberg presenterade en idé om att låta lokala entreprenörer sköta vägen som ett pilotprojekt.

- Maskiner finns inom några kilometers räckvidd. Hur långt 60 000 euro skulle räcka i dag vet jag inte men bra många kilometer skulle man säkert kunna åtgärda, säger Strandberg.

En marktäkt.
Det är inte vilket grus som helst som får användas vid ett vägbygge. En marktäkt. Bild: YLE / Arja Lento grustäkt,Raseborg

Under 1980-talet var Strandberg själv med om att förbättra Nordvikvägen på Kimitoön.

- Vägen oljegrusades och jag har inte hört om en enda människa som skulle vara missnöjd med vägen i dag, säger han.

Markus Salminen hittar flera problem med idén.

- Till en början måste gruset måste vara godkänt för att användas i vägbyggen. Hela verksamheten är hårt reglerad, säger han.

Läs också