Hoppa till huvudinnehåll

Jukka-Pekka Ujula varnar: Borgåborna måste kanske betala mer skatt i framtiden - om man inte avstår från skolhus

Jukka-Pekka Ujula stadsdirektör i Borgå
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas budget presenterades på tisdagen. Jukka-Pekka Ujula stadsdirektör i Borgå Bild: Yle/Mira Bäck Jukka-Pekka Ujula,Borgå,stadsdirektörer

Fortsatta investeringar i skolor och daghem, samt satsningar på att uppfylla målen i stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030. Det, samt en ökande skuldsättning, kännetecknar stadsdirektörens budgetförslag för 2019.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula presenterade budgetförslaget på tisdagen. Stadsfullmäktige beslutar om budgeten och skattesatser i november.

Budgetförslaget innehåller inga nedskärningar i centrala tjänster, och skattesatserna föreslås förbli på samma nivå som i år.

- Jag skulle påstå att inget område behandlats särskilt hårdhänt i förslaget, säger Ujula.

Sedan några år tillbaks har Borgå jobbat med att bygga eller totalrenovera över tio skolor och daghem för att kunna ge barn och unga en trygg skolmiljö utan inneluftproblem.

Vi hoppas locka folk med fina och bra skolor. Men att få ha sina barn i friska skolor borde ju vara en normal situation, inte något extra― Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula

Det här investeringsprogrammet är nu inne på slutrakan. Bland annat ska Strömborgska skolan, Tolkis nya skola samt reparationerna av Kvarnbackens skola bli klara 2019.

Reparationerna av Keskuskoulu och Linnajoen koulu fortsätter nästa år, och daghemmet Skogsstjärnan förväntas bli färdigt 2020.

- Sedan borde vi kunna stoppa ökningen av stadens skuld, säger Ujula.

Tyngre skuldbörda

Tillsvidare måste staden ännu öka på skuldbördan för att kunna slutföra de här investeringarna.

I fjol var lånestocken 145 miljoner euro medan den i år förväntas nå 163 miljoner euro. Enligt budgetförslaget ska skuldbördan nästa år öka till 182 miljoner euro.

Enligt Ujula finns det en risk att skulden fortsätter stiga med tiotals miljoner euro också under de kommande åren.

För att hindra det här måste staden antingen höja skatterna eller begränsa investeringarna omkring 2020.

Det här kan påverka bland annat bildningsnätverket eftersom elevantalen i Borgåskolorna inte stiger.

Borgå stadshus.
Borgå stadshus. Borgå stadshus. Bild: Yle/Hanna Othman borgå stad,stadshus,Borgå

Invånarantalet överlag är ett orosmoln på Borgåhimlen. I början av året skrev vi att Borgå tappat invånare, enligt Statistikcentralens siffror för 2016.

Enligt biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz har Borgås invånarantal hittills ökat med under hundra personer i år.

- Invånarantalet varierar från månad till månad. I slutet av juli visade siffrorna ett plus på 94 personer. I slutet av augusti var siffran bara 64 personer, säger von Schoultz.

Målet är att växa med 500 invånare per år.

Fina bostadsområden och evenemang ska locka nya invånare

Den nya stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 lyfter fram en fortsatt befolkningstillväxt som ett centralt mål, vilket också budgetförslaget tar fasta på.

- Vi måste göra det lätt för invånarna att sköta sina ärenden och ta sig från en plats till en annan, samt göra det lätt att pendla till Helsingfors, säger Ujula.

Centrumområdet ska utvecklas och bli tätare. För att få liv och rörelse till Borgå ska staden stödja evenemangsproduktion på olika sätt.

Enligt von Schoultz ska staden satsa mera på trafiksäkerhet samt på fotgängare och cyklister.

Ett tätare centrum uppfyller dessutom stadsstrategins mål för klimat- och koldioxidneutralitet.

Enligt Drömmarnas Borgå 2030 ska Borgå bli en föregångare inom klimatarbete.

- Då man bygger något nytt måste man till exempel ta ställning till hur miljövänligt det är, säger Ujula.

Ujula lyfter fram stadens unika bostadsområden i fina miljöer som dragningsfaktorer för nya invånare.

små trähöghus vid ån i Borgå
Västra åstranden. små trähöghus vid ån i Borgå Bild: Jeanette Broman / Yle Borgå,trähus,trähusbygge

Utvecklandet av Västra åstranden fortsätter, och i Hattula planeras en ny stadsdel invid Gamla stan.

Dessutom ska nya bostadsområden som Haikoträsket och Smultronängen byggas.

Enligt Ujula är det viktigt att stöda och satsa på bostadsproduktion medan vi ännu lever i en högkonjunktur.

Satsningarna på skolor och daghem kan också vara en faktor som lockar föräldrar till staden.

- Vi hoppas locka folk med fina och bra skolor. Men att få ha sina barn i friska skolor borde ju vara en normal situation, inte något extra, säger Ujula.

Satsningar på barn och äldre

Förutom att få skolorna i skick ska staden också genomföra minst tio åtgärdsförslag från välfärdsplanen för barn och unga

Bildningssektorn har som särskilda teman valt att lyfta fram minskad ensamhet, matvanor och stöd för psykiskt välbefinnande.

Barn med ryggsäck på väg till skolan.
Arkivbild. Barn med ryggsäck på väg till skolan. Bild: Mostphotos. skolor,skolelever,elever,barn (familjemedlemmar),flickor,ryggsäckar,pojkar

De äldre invånarna har inte heller glömts bort.

I april påbörjades ett arbetstidsförsök för vårdarna inom hemvårdens västra område i Borgå. Meningen är att ge vårdarna mer tid för att umgås med klienterna samt bättre ork i arbetet.

Försöket har fungerat bra och ska nu tas i bruk av hela hemvården i Borgå, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Hon presenterade social- och hälsovårdssektorns mål i samband med budgetförslaget.

I Borgå ska man också bli bättre på att förebygga missbruk och problem med mental hälsa. Servicerådgivningen Rodret får två anställda till.

Tjänsterna på hälsovårdscentralen ska förbättras och man inleder kvällsmottagningar inom munvården.

Ujula påminner ändå om att det är svårt att ta några större beslut inom social- och hälsovården så länge allt ännu är oklart kring social- och hälsovårdsreformen samt den åtföljande landskapsreformen.

Artikeln uppdaterad 17.10.2018 kl. 7:55. Rubriken ändrades.

Artikeln uppdaterad 17.10.2018 kl. 11:42. Följande kommentar lades till i stycket med rubriken Tyngre skuldbörda: - Invånarantalet varierar från månad till månad. I slutet av juli visade siffrorna ett plus på 94 personer. I slutet av augusti var siffran bara 64 personer, säger von Schoultz.