Hoppa till huvudinnehåll

”Många säger att de aldrig mer kommer in till Åbo centrum” – Åboborna och företagarna bekymrade över läget i centrum

Auragatan i Åbo.
Auragatan i Åbo. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo),auragatan

Vissa kallar det för Berlinmuren, andra skakar bekymrat på huvudet.

Det nya stängslet vid Salutorget i Åbo väcker förundran bland stadens invånare. Staden lovar ändå att det ska piffas upp.

Många stannar upp vid torgkanten för att betrakta det pågående arbetet på Salutorget, i kärnan av Åbo. Längs med Auragatan har ett flera meter högt fanerstängsel rests upp för att avskärma folket på gatorna från gropen som blir allt djupare mitt på torget.

- Det är råddigt. Först och främst har alla torgstånd flyttat. Det tycks vara så att torghandlarna har fått mycket mindre plats än tidigare, säger Eila Helander som precis handlat på torget.

Tillfälligt torg i Åbo centrum.
Tillfälligt torg i Åbo centrum. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)
Vi har förlorat 30 procent av omsättningen på 9 månader. Det finns torghandlare här som förlorat ännu mer.

Torgförsäljning i Åbo centrum.
Torgförsäljning i Åbo centrum. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)

Byggarbetsplatsen har isolerats med ett högt staket.

- Jag undrar varför det är nödvändigt. Antingen är det sådant arbete som måste skyddas från utomstående. Alltid när någon reser ett staket undrar man såklart vad man försöker dölja, säger Helander.

- Åtminstone skulle man kunna måla någonting på väggarna. Det finns många konstnärer här i Åbo som skulle vara jätteglada ifall de fick fria ytor att yttra sin konst på, säger Helander.

Pinja Pakarinen.
Pinja Pakarinen. Pinja Pakarinen. Bild: Lina Frisk / Yle person,pinja pakarinen

Pinja Pakarinen ser fördelarna med att Åbo centrum är lite kaosartat just nu.

- Jag tycker att det är bra med förändring. Det är positivt att Åbo utvecklas, men det är stökigt just nu. Man är tvungen att gå ganska långa omvägar och speciellt svårt att röra sig med bil i centrum.

Pakarinen rör sig mycket i centrum i och med att hon bor centralt.

- Jag rör mig mest till fots. Bygget vid Salutorget har inte påverkat mig så mycket i och med att jag inte bor precis vid torget. Jag behöver inte korsa torget för att ta mig till jobbet.

Berlinmuren byggs här vid Åbo Salutorg så att man inte ska se vad som händer där i gropen.― Torghandlare.

- Jag vet inte vad nyttan eller syftet med stängslet är. Det är inte så vackert. Men det finns säkert något syfte.

Jaakko och Maija-Liisa Reunanen.
Jaakko och Maija-Liisa Reunanen. Jaakko och Maija-Liisa Reunanen. Bild: Lina Frisk / Yle person,jaakko reunanen

Maija-Liisa och Jaakko Reunanen har tidigare jobbat som torgförsäljare vid Salutorget. Numera besöker de sällan Åbo centrum.

- Vi brukar sköta våra ärenden utanför centrum, i Västra centrum eller köpcentret Mylly i Reso, säger Maija-Liisa Reunanen.

- Det ser ut som en byggarbetsplats. Som tur är behöver man inte komma hit ofta. Det här påverkar säkert centrum i flera år också efter att det är klart, såsom det gick för Trätorget. Där tystnade det helt, säger Jaakko Reunanen.

Sari Lepola.
Sari Lepola. Sari Lepola. Bild: Lina Frisk / Yle person,sari lepola

Sari Lepola brukar sällan vistas i centrum mer än vad som är nödvändigt. Hon går snabbt förbi Salutorget.

- Det är förstås råddigt där. Jag tror inte att det kommer vara klart om två år. Jag tror det kommer ta närmare tre år.

- Jag vet inte varför vi ska ha parkeringsplatser under torget för vi har ju snart inga butiker centrum.

Salutorget i Åbo.
Salutorget i Åbo. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)

Hur lockande är det att vistas i Åbo centrum just nu?

- Det är inte lockande, inte alls. Lockande skulle det bli om vi hade butiker här i centrum. Jag skulle hellre gå i butiker här än gå i köpcentren utanför Åbo centrum, men det finns så lite här och fler stänger.

Staketet ska göras snyggare

Men det finns en logisk förklaring till det höga staketet på torget meddelar Åbo stad – nämligen säkerheten.

- Med staketet vill man hålla utomstående borta från byggarbetsplatsen där det snart kommer finnas en 9 meter djup grop. Vi vill försäkra oss om att ingen faller i gropen, säger Janne Laine, projektchef för Nya Salutorget.

Och utseendet, det kommer också att piffas upp.

En del av staketet ska ge plats för reklam men till en stor del kommer man att använda staketet för att bland annat informera om kollektivtrafiken.

- Syftet är att all träfärgad yta ska täckas och att inkludera också något mer konstnärligt.

- Vi har något på gång där vi ber både konstnärer och Åbobor att skapa element som kan användas på utsidan. Men mer än det kan jag ännu inte berätta eftersom det inte har publicerats än, säger Laine.

Salutorget i Åbo.
Salutorget i Åbo. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)

Staketet kommer att stå på Salutorget under hela byggperioden, det vill säga till slutet av 2020, om tidtabellen håller.

Under de två kommande åren kommer Salutorget i stort sett att se ut som det ser ut just nu.

Till jul är det meningen att torghandelsområdet ska pyntas med ljus och dekorationer.

Företagarna oroliga – väntar på svåra tider

För företagarna i Åbo centrum är alla byggen en utmaning. Stefan Rehn är torghandlare för Fiskpojkarna vid Salutorget.

- När man står här och ser upp mot den ortodoxa kyrkan ser det rätt så idylliskt ut på torget. Men när man tittar åt andra hållet ser det hemskt ut.

Torgförsäljning på Universitetsgatan i Åbo.
Torgförsäljning på Universitetsgatan i Åbo. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)

- Vi har sagt att Berlinmuren byggs här vid Åbo Salutorg så att man inte ska se vad som händer där i gropen, säger Rehn.

Stefan Rehn.
Stefan Rehn. Stefan Rehn. Bild: Lina Frisk / Yle person,stefan rehn

Hur centrum av Åbo ser ut just nu är något som ofta diskuteras med kunderna.

- Många säger att de aldrig mer kommer in till Åbo centrum. För många äldre och rörelsehindrade är det mycket svårt att ta sig till hit.

Hur orolig är du över situationen?

- Vi har förlorat 30 procent av omsättningen på 9 månader. Det är ett enormt frånfall och vi får aldrig de pengarna igen. Det finns torghandlare här som har förlorat ännu mer.

Stefan Rehn med kollega i fisktältet.
Stefan Rehn med kollega i fisktältet. Bild: Lina Frisk / Yle person,fiskpojkarna

Jyrki Hennikäinen jobbar vid Kameraboden på Köpmansgatan in till Salutorget.

- Just nu tycker jag att det är lite skrämmande eftersom man inte vet vad som kommer att hända. Det som är klart är att det inte finns lika mycket människor som rör sig här som det var för bara några månader sedan.

Jyrki Hennikäinen.
Jyrki Hennikäinen. Jyrki Hennikäinen. Bild: Lina Frisk / Yle person,jyrki hennikäinen

- Men kanske det är för ett bra ändamål. Men det är svårt att se vad som kommer att hända med butikerna här i framtiden.

Ur ett långsiktigt perspektiv, då allt är klart, tror Hennikäinen att allt kommer att bli bättre.

- Vi måste bara försöka hålla humöret uppe och göra vårt bästa.

Salutorget i Åbo.
Salutorget i Åbo. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)

Kommer företagen vid Åbo centrum att överleva renoveringen av Salutorget?

- Svårt att säga. Det här företaget har överlevt två krig så den här situationen är inte lika allvarlig. Men det som är klart är att det kommer att bli svåra tider.

Hennikäinen säger att det största problemet är att det inte finns parkeringsplatser vid centrum längre.

- Alla våra klienter är inte så unga. De kör bil till stan och det är svårt att hitta parkeringsplatser nära butikerna. Jag förstår att busshållplatserna är där de är just nu, men det betyder att det finns få parkeringsplatser i centrum.

Salutorget i Åbo.
Salutorget i Åbo. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)

Vad borde Åbo stad göra för att underlätta för företagarna här vid centrum?

- Det är svårt att säga vad man kan göra i praktiken. Om det skulle vara en enkel sak skulle alla butiker redan ha informerat staden om det. Men det är inte så lätt att säga vad man kan göra.

- Staden måste se till att tidtabellen för byggarbetet håller sträck, att det på riktigt bara är frågan om två år och inte fem. Det är det viktigaste staden kan och måste göra.

Tror att tidtabellen håller

Laine säger att stadens möjligheter att hjälpa företagarna i Åbo centrum är begränsade.

- Vi kan föra kampanj och se till att kommunicera utåt att Åbo centrum och butikerna fortfarande finns kvar.

De försöker också se till att det är lätt att röra sig till fots och med cykel i centrum.

Torgparkeringen i Åbo - så här såg beslutsprocessen ut

1990-talets mitt: Företaget Turun Toripaikoitus grundas av Tapiola, Kapiteeli, SOK och TOK, börjar planera en underjordisk torgplanering men planerna strandar.

2001: Försök att koppla ihop bygget av nya biblioteket, Österbladska tomten och torgparkeringen.

2006: Parkeringsbolaget Turun Toriparkki grundas, avser att bygga ett parkeringshus för 600 bilar under Salutorget.

2008: Namninsamling med 13 000 underskrifter kräver folkomröstning om torgparkeringen, men fullmäktige röstar ner förslaget.

2009: Stadsfullmäktige godkänner stadsplaneändringen.

2010: Åbo förvaltningsdomstol upphäver beslutet som lagstridigt pga bristfälliga utredningar.

2012: Stadsfullmäktige beslutar med rösterna 34-33 att godkänna detaljplaneändringen av Salutorget. Åtta besvär lämnas in mot beslutet.

2014: Högsta förvaltningsdomstolen förkastar besvären mot detaljplaneändringen av Salutorget.

2017: Åbo förvaltningsdomstol förkastar besvären mot hyreskontraktet mellan Åbo stad och Turun Toriparkki gällande tomten. Föreningen Vårt Åbo anser att årshyran på 70 000 euro för det underjordiska markområdet är under marknadspris och kan uppfattas som gynnande av enskilt företag.

November 2017: Torgparkeringen i Åbo får bygglov.

2018: Det förberedande arbetet kring torgparkeringen inleds med stora arkeologiska utgrävningar.

Mars 2018: Taxistolpen och parkeringsplatserna längs Universitetsgatan vid Salutorget försvinner.

April 2018: De arkeologiska utgrävningarna på Salutorget inleds.

Maj 2018: Torghandeln flyttas intill den ortodoxa kyrkan.

Juni 2018: Taaleri meddelade att finansieringen är klar.

Augusti 2018: Stadsstyrelsen godkänner utredningen.

Eftersom det är en privat aktör som står för bygget av torgparkeringen har staden även begränsade möjligheter att påverka att byggarbetet hålls inom den tidtabellen.

- I bygglovet och markhyresavtalet torde finnas villkor för att bygget ska stå klart inom en viss tid. Staden har givetvis ett nära samarbete med den privata aktören där vi går igenom tidtabellen. Jag har ett starkt förtroende för att tidtabellen kommer att hålla, säger Laine.

Eriksgatan i Åbo.
Eriksgatan i Åbo. Bild: Lina Frisk / Yle Salutorget (Åbo)