Hoppa till huvudinnehåll

Sju procent av EU:s invånare lever i allvarlig fattigdom - läget mycket ojämnt inom unionen

Hemlösa i Frankrike 2009
Hemlösa i Frankrike 2009 Bild: EPA/LUCAS DOLEGA sociala problem

I genomsnitt sju procent av befolkningen inom Europeiska unionen lever i allvarlig materiell fattigdom, visar den svenska statliga myndigheten Statistiska centralbyrån SCB:s nya rapport.

I Sverige finns den minsta andelen fattiga inom EU, cirka en procent av befolkningen - det betyder omkring 100 000 personer.

Läget har varit oförändrat för Sveriges del flera år i följd. Det är främst personer födda utomlands som ligger i riskzonen för fattigdom och social utslagning.

Av EU-länderna har också Luxemburg, Finland, Danmark och Nederländerna rätt låga fattigdomssiffror.

För Finland anges nivån ligga på cirka 2,5 procent - det är en sänkning med en dryg procentenhet sedan 2008.

Island, Norge och Schweiz som står utanför EU uppvisar också låga fattigdomssiffror.

Störst andel fattiga i Bulgarien

Högst andel fattiga invånare finns i Bulgarien och Grekland - 30 respektive 21 procent av befolkningen år 2017 enligt SCB.

Också för Rumäniens del uppvisas en hög fattigdomssiffra, 19 procent. Ungern, Litauen, Cypern, Italien och Kroatien når också över 10-procentsstrecket.

En gemensam indikator för dem som riskerar fattigdom är att personer födda utomlands löper större risk att drabbas av fattigdom - och arbetslöshet.

Enligt Europeiska statistikcentralen Eurostats uppgifter från 2016 hotas i praktiken varannan arbetslös i EU av fattigdom.

FN:s barnfond Unicef slår för sin del fast att vart femte barn i rika länder lever i relativ fattigdom.

Inte råd med telefon, klarar inte oförutsedda utgifter

Det finns nio punkter som definierar allvarlig materiell fattigdom. För att tillhöra gruppen ska man inte ha råd med minst fyra av punkterna.

Punkterna innefattar bland annat att inte ha råd med tillräcklig uppvärmning, inte ha råd med kostnaderna för telefon, tvättmaskin och färg-tv, och att inte klara av oförutsedda utgifter.

Den materiella fattigdomen definieras också av att inte klara av sina skulder inom utsatt tid, inte kunna ha bil, inte ha råd med en veckas semester på annan ort per år och inte ha råd med en måltid med kött, kyckling eller fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag.

Indikatorn skiljer mellan individer som inte har råd med en viss vara eller tjänst och de som av andra skäl inte har denna vara eller tjänst, till exempel för att de inte vill eller inte behöver det.

Den 17 oktober är FN:s internationella dag för att utrota fattigdomen.

En ofta använd definition av fattigdom är avsaknad av resurser som gör att man inte når upp till den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället.