Hoppa till huvudinnehåll

Den varma hösten räddade sockerbetsskörden - nu förs kampanj för att få fler att odla sockerbetor

Sockerbetor
Sockerbetor lagras längs åkerkanterna innan de lastas på långtradarflak och levereras till sockerfabriken. Sockerbetor Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,sockerbeta

Den varma hösten kompenserade den torra sommaren och bidrar till en rätt så bra sockerbetsskörd.

Sockerhalten som normalt ska röra sig mellan 16 och 18 procent ligger i år på runt 17 procent.

Lantbrukaren Henrik Kevin är nöjd. Han odlar 12 hektar sockerbetor i Tenala.

- Betan är en bra växt. Fast den slokar ner i torkan på sommaren kan den ta igen sig på hösten.

Henrik Kevin
Henrik Kevin odlar sockerbetor i Tenala. Henrik Kevin Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Tenala,sockerbeta,henrik kevin

Särskilt i år då spannmålsväxterna tog stryk av torkan kan det vara till stor nytta för lantbrukarna att satsa på flera olika sorters grödor.

- Vi som odlar sockerbetor hemma på gården vill sprida ut riskerna. I år blev spannmålsskörden dålig och betskörden ser ut att bli bra, säger lantbrukare Marcus Fagerström från Krokby entreprenad.

Kevin tillägger att sockerbetsodlingen ger honom möjlighet att förlänga säsongen och bidrar också till bättre jordmån.

- Den är ju en bra växt i växtföljden om det inte är för våta förhållanden när man tar upp den. Nog växer ju spannmålen bättre efter betan än om man har spannmål efter spannmål.

Marcus Fagerström
Marcus Fagerström hoppas att fler skulle börja odla sockerbetor. Marcus Fagerström Bild: Christoffer Westerlund / Yle sockerbeta,Västnyland,Tenala,marcus fagerström

Krokby entreprenad tar i samarbete med Sjundeå maskinstation hand om sockerbetssådd, upptagning och leverans av sammanlagt 100 hektar sockerbetor på gårdar runtom i södra Finland.

Just nu levereras sockerbetor på löpande band till sockerbruket i Säkylä, som ligger i Satakunta.

Från och med i fjol tar sockerfabriken emot långtradare fyllda med sockerbetor 24 timmar per dygn. När det är som mest intensivt levereras 8 000 ton sockerbetor per dygn till Säkylä.

Belöning för rena sockerbetor

Nytt för i år är att det numera är obligatoriskt med renslastning. Det betyder att sockerbetorna ska putsas i ett rensverk innan de levereras till fabriken.

- Om man har väldigt rena betor så får man ett tillägg i priset och har man väldigt smutsiga betor får man betala straffavgift, förklarar Kevin.

Sockerbetsrensare
Det gäller att putsa sockerbetorna innan de levereras. I år är första året då det är obligatoriskt med renslastning. Sockerbetsrensare Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,sockerbeta,Tenala

Det så kallade sockerbetsrallyt kommer att pågå ett stycke in i december.

Större skördar och fler odlare

I Västnyland finns 14 lantbrukare som odlar sockerbetor. I hela landet finns runt 700 sockerbetsodlare.

Antalet minskade i samband med att sockerbruket i Salo lades ner 2006. Men nu för sockerbolaget Sucros åter en kampanj i hopp om att öka sin sockerproduktion. Målet är att hitta 200 nya odlare på 200 dagar (texten är på finska).

Bakom den här satsningen ligger bland annat EU:s beslut om att slopa de nationella sockerkvoterna inom EU (texten är på finska).

Tidigare har sockerkvoten begränsat Finlands produktion av socker till 81 000 ton.

I och med den ökade konkurrensen strävar Sucros nu efter att öka sin produktion på sikt till 100 000 ton.

Produktionen i fjol låg på runt 64 000 ton.

Sockerpaketen har sett väldigt olika ut under årens lopp.
Sockerpaketen har sett väldigt olika ut under årens lopp. finska socker

Vad tror du om sockrets framtid i Finland, Marcus Fagerström?

- Nog skulle det ju vara bra att få med flera odlare så att den här fabriken hålls igång i Finland. Annars tar det ju slut förr eller senare. Odlare går i pension och så kanske inte någon fortsätter. Flera odlare behövs nog för att hålla igång den här industrin i Finland.

Finland är i dag under 50 procent självförsörjande på socker.