Hoppa till huvudinnehåll

Digitaliseringen fjärmar de bostadslösa från hjälpen – organisationer bekymrade över utsattas lika rätt till vård

Någon med rödlackade naglar håller i en smarttelefon. På skärmen syns FPA:s hemsida.
Någon med rödlackade naglar håller i en smarttelefon. På skärmen syns FPA:s hemsida. Bild: Yle/Belén Weckström smarttelefoner,FPA,studiestöd,elektroniska tjänster

Organisationerna bakom de hemlösas natt i Helsingfors är bekymrade över att bostadslösa och andra i en utsatt position inte på ett likvärdigt sätt får den social- och hälsovård som de behöver.

Tröskeln för att söka hjälp och det otillräckliga utbudet förvärrar problemen och kan redan i sig leda till bostadslöshet.

Enligt grundlagen måste all service finnas tillgänglig på samma sätt för alla, men som det nu är finns brister som leder till att personer som behöver olika tjänster inte får dem.

De som har ork får hjälp

- Nu är det så att de som har styrka att sköta sina ärenden och de som är villiga att ta emot den hjälp som erbjuds också får den, säger verksamhetsledaren för Finlands Settlementförbund Pentti Lemmetyinen.

Om likvärdigheten ska förverkligas ska det vara lätt att utnyttja tjänster. I praktiken betyder det service som är tillgänglig dygnet runt och att man kan söka sig till tjänsten utan att reservera tid och utan remiss.

Också förebyggande och uppsökande tjänster måste utökas. Dessutom behövs stöd för att reda ut vilka tjänster och stöd en person har rätt till.

Även språkliga aspekter måste beaktas, till exempel då det gäller invandrare eller personer som behöver ett lättläst språk, påpekar organisationerna.

Tjänsterna har fjärmats från de hemlösa

- I och med att flera tjänster har digitaliserats och man inte har kontakt ansikte mot ansikte har också tjänsterna fjärmats från de hemlösa och de är svårare att nå, säger Sanna Tiivola, verksamhetsledare för VVA (Vailla Vakinaista asuntoa), en förening som driver de hemlösas ärenden.

Koja i skogen
Koja i skogen Bild: Yle/ Carmela Walder Uteliggare,bostadslöshet,Koja,bostadslösa,tillfällig bostad

Att vara utan bostad är en skymf mot de mänskliga rättigheterna. En orsak kan vara brist på överkomliga bostäder, tror organisationerna.

Ond spiral

Långvarig bostadslöshet kan leda till mentala problem och rusmedelsproblem och å andra sidan ökar mentala problem och rusmedelsproblem risken för att bli bostadslös.

- För att förebygga bostadslöshet är det mycket viktigt att det finns fungerande missbrukar- och mentalvård. Det är viktigt också för att få livet på rätt köl igen efter en period av bostadslöset, säger Tuomas Tenkanen, chef på Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet får bara hälften av alla finländare som behöver mentalvårdstjänster och en tredjedel av dem som behöver rusmedelsvård den vård de behöver.

Svårigheterna att uppsöka vård leder till att många låter bli att ens försöka.

Man borde få hjälp utan remiss

- Som det nu är krävs det alltid en remiss för att få avvänjningsvård i Helsingfors. Det är det första steget för att bryta en spiral av missbruk, säger verksamhetsledaren på föreningen Tukikohta, Ron Furman. Tukikohta är en förening som stöder missbrukare och deras närstående i huvudstadsregionen.

- Då man är beroende av rusmedel är det oskäligt att förutsätta att man ska skaffa sig en remiss genom att besöka många olika luckor, säger Furman.

Nycklar på ett bord
Nycklar på ett bord Bild: YLE/Rolf Granqvist nycklar,Säkerhet,Abloy Oy,egendom,husnyckel

På senare år har tyngdpunkten förflyttats från anstaltvård till öppenvård och bostadstjänster. Långtidsbostadslösheten har kunnat minskas genom att upprätta bostadsenheter för personer som behöver stöd på grund av mentala problem eller rusmedelsproblem.

Får jobba för sina klienter

De här enheterna har ändå inte resurser att själva producera vård, utan tanken är att klienterna ska få den vård de behöver via den offentliga vårdapparaten.

- Många gånger måste de anställda vid boendeenheterna jobba hårt för att klienterna ska få de tjänster de behöver, säger Leena Rusi vid stiftelsen Sininauhasäätiö som erbjuder boende och tjänster åt personer som står utanför samhällets serviceutbud.

Bakom de hemlösas natt i Helsingfors står ett tjugotal föreningar, företag och stiftelser.

De hemlösas natt ordnas också i flera andra städer i Finland.

Läs mera:

När pojkvännen dog blev Anita hemlös och hamnade på en plats många vill undvika

När sambon dog blev Anita hemlös. Anita är 70 år. Hon har bott i en lägenhet på nio kvadratmeter på Sanduddsgatans servicecentral för hemlösa i Helsingfors i ett och ett halvt år. I korridoren finns toalett, dusch och ett kök.

Läs också