Hoppa till huvudinnehåll

I framtiden kommer vår gödsel från använda batterier – finländskt företag siktar på att bli världsetta med ny revolutionerande teknik

olika typer av batterier
olika typer av batterier Bild: Yle/Louise Bergman batterier

Finländska cleantech-företaget Tracegrow har utvecklat teknologi som gör det möjligt att utnyttja spårämnen i alkaliska batterier effektivare än tidigare.

Återvinningen av använda batteriers beståndsdelar har länge skapat huvudbry världen över. Nu siktar inhemska cleantech-företaget Tracegrow på att göra stora pengar genom att uttryckligen tackla den här problematiken.

Företaget har utvecklat en metod som gör det möjligt att ta fram gödsel för jordbruket av zink och mangan som finns i alkaliska batterier.

- Innovationen grundar sig helt och hållet på kemi. Det som sker i vår fabrik kunde jämföras med ett läkemedelsföretag, säger Tracegrows vd Tatu Leppänen i Yles Morgon-tv.

Kemisk process sållar fram nyttiga spårämnen

Batterierna innehåller också skadliga ämnen som inte får släppas ut i naturen. Genom den nya teknologin är det ändå möjligt att på ett väldigt exakt sätt sålla fram just de ämnen man har nytta av, förklarar Leppänen.

Processen går ut på att batterierna krossas, varefter materialet blöts upp, filtreras och rengörs. Skadliga ämnen som blir kvar, så som nickel och kvicksilver, skickas sedan för problemavfallshantering.

Slutprodukten är en vätska rik på spårämnen, bland annat mangan, zink, kalium och svavel. Den kan till exempel blandas ut med bevattningsvatten för att främja mat- och odlingsplantors tillväxt.

Tracegrow har en kontrollmekanism som övervakar gödselns renhet, och alla produkter granskas av en utomstående aktör innan de skickas till försäljning.

Enligt Leppänen uppfyller gödseln alla befintliga krav på renhet.

80 procent av batteriets spårämnen återanvänds

I dagsläget finns använda alkaliska batterier lagrade på olika håll i Europa, och en hel del har hamnat på soptippar, säger Tatu Leppänen.

Med nuvarande metoder är det svårt att dra nytta av de substanser som finns i batterier. Tatu Leppänen menar att företagets lösning gör det möjligt att återanvända upp till 80 procent av batteriernas spårämnen.

Företagets produktionsmetod ska vara väldigt grön eftersom den varken orsakar rökgas eller spillvatten.

Tracegrow säljer sina produkter till partihandeln och gödselproducenter.

Till framtidsplanerna hör att leverera produktionsanläggningar internationellt till gödselproducenter- och distributörer samt till företag som sysslar med återvinning.

Siktar på 100 miljoners omsättning

Sin första anläggning öppnade företaget i Kärsämäki i juni. Tracegrow siktar på en omsättning på 100 miljoner euro under de kommande åren.

Men hur kan det komma sig att just ett finländskt företag lyckades med en dylik innovation?

Enligt Leppänen har det inte forskats i batteriåtervinning i samma utsträckning på annat håll i världen.

- I Finland har vi toppexpertis inom kemi, och det är just vad det här utvecklingsarbetet kräver.

Texten baserar sig på Yle Uutisets artikel ”Suomalaisyritys kehitti tekniikan, jolla käytetyistä paristoista saadaan lannoitetta – Tracegrow tavoittelee isoa kasvua”.