Hoppa till huvudinnehåll

Miljögärning eller onödig byråkrati och företagsdöd? Pargas inväntar beslut om hur slamtransporterna ska ordnas

Slambrunn.
Slambrunn. Slam,slambrunn

Kommunal upphandling av slamtransporter kan bli aktuellt i Pargas. Stadens tekniska chef Ted Bergman ifrågasätter ifall det nuvarande systemet verkligen är skadligt för miljön, och säger att ett osäkert läge avskräcker transportföretagare.

Pargas är en av de 16 kommuner i Egentliga Finland där systemet för fastigheter som inte är kopplade till kommunalt avlopp kan ändras inom några år.

Nu är det fastighetsägarna själva som beställer tömningen av valfri entreprenör.

Ett av argumenten för att övergå till kommunalt upphandlad slamtransport är att det nuvarande systemet är skadligt för miljön.

Vid avfallsbolaget Sydvästra Finlands avfallsservice (LSJH) misstänker man att en del av slammet inte alls hamnar i reningsverken, utan att det behandlas på fel sätt.

Det leder till att en del näringsämnen rinner ut i vattendrag.

Det har man kommit fram till då man jämfört hur många fastigheter som har slambrunn som borde tömmas och hur mycket slam som når reningsverken.

Enligt LSJH kommer det inte så mycket slam till reningsverken som det borde.

Bajs och urin färger en bäck brun, med vit snö på kanterna.
I början av 2018 upptäcktes ett miljöbrott i Suomusjärvi i Salo, där slam hade dumpats i naturen. Bajs och urin färger en bäck brun, med vit snö på kanterna. Bild: Kalle Mäkelä / Yle miljöbrott,avföring,Slam,Suomusjärvi

Ted Bergman, teknisk chef vid Pargas stad, ifrågasätter om uträkningarna verkligen stämmer.

- Vi är nog måna om miljön, gemene medborgare. Skulle sådant hända skulle det nog komma fram med det samma. Vår syn är nog den att då slammet töms, så far det till rätt ställe.

Däremot kan man enligt Bergman nog diskutera ifall en del slambrunnar borde tömmas oftare.

- Det finns säkerligen enskilda fastigheter där slambrunnen kunde tömmas oftare, men i det stora hela ser vi inte att läget skulle vara så farligt som vissa fört fram.

Pargas och Kimitoön jämförs

Kimitoöns kommun är den enda medlemskommunen i Sydvästra Finlands avfallsservice (LSJH) som redan har kommunalt ordnad slamtransport.

Efter övergången har mängden slam som transporterats till reningsverk ökat, vilket lett till slutsatsen att ett kommunalt system gör slaminsamlingen effektivare.

Bergman anser att det främst beror på tätare tömningsintervall, som leder till att man transporterar mera vatten.

- Om vi så att säga tvingar fram en tätare intervall, betyder det inte att vi transporterar mera slam, utan det betyder att vi transporterar vatten.

- Jag tror att siffror som förekommit i jämförelser mellan Pargas och Kimitoön innehåller ganska mycket vatten och ganska lite slam, och det ser jag som olyckligt i den här diskussionen.

Brunnar i glesbygden i Ingå.
Brunnar i glesbygden i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén ingå slambrunn

Med ny teknik behöver man inte transportera vatten

I samband med förslaget om upphandlad slamtransport finns det också tankar på att utveckla tranportsystemet bland annat genom att övergå till utrustning som kan separera vatten från slam.

Det skulle innebära mindre volymer att transportera för slamtömningsbilarna, då man i dag suger upp allt innehåll från slambrunnarna.

- Det är ju inte förnuftigt att transportera vatten, det kostar. Och det är ju inte vattnet i slambrunnarna man vill åt, utan slammet, säger Matias Jensén, samhällsingenjör vid Pargas stad.

Matias jensén
Matias Jensén, samhällsingenjör vid Pargas stad.. Matias jensén Bild: Yle/Johanna Ventus matias jensén

Till exempel i Sverige har man på vissa orter tagit i bruk teknik som separerar vatten och slam, och pumpar tillbaka vattnet.

-Det är också intressant i vårt fall. Vi har långa transportsträckor och skärgård, och det är kostsamt att transportera.

Klarar marknaden av att sköta slamtransporter?

Enligt Ted Bergman råkar företagare som transporterar slam i en svår sits då man redan länge diskuterat hur slamtransporterna ska ordnas, men inte kommit fram till en lösning.

Bergman tror inte att företagare är villiga att investera i ett sådant läge.

- Då framtiden är lite oklar, blir risken rätt så stor. Egentligen har vi så att säga förstört marknaden, för tillfället, tills det här har lagt sig.

Ted Bergman.
Ted Bergman, teknisk chef i Pargas. Ted Bergman. Bild: Yle/Lina Frisk. Pargas,ted bergman

Bergman anser att ett osäkert läge var en av orsakerna till att Houtskär för ett tag var utan slamtransportföretagare.

- Skulle hotet om en förändring inte ha funnits där skulle vi nog ha haft en fungerande marknad, tror Bergman.

- Om man ska hålla på med transporter krävs det investeringar. Då är det viktigt att man har en stabil situation.

Houtskär tillfälligt utan lokal slamtransport

Att Houtskär blev utan slamentreprenör ledde till att Bergman förespråkade en övergång till kommunal upphandling.

- Vi gjorde i tiderna en beredning, då vi låg i ett läge där marknaden hade fallerat i Houtskär. I det läget ansåg vi att en övergång till kommunalt ordnad upphandling skulle vara det rätta.

Men nu då situationen har ändrat ser Bergman inte längre någon orsak till att centralisera upphandlingen.

- Nu har marknaden i Houtskär repat sig. Det finns igen en lokal företagare och det är glädjande, säger Bergman.

detalj på slangar och slamtransportsbil.
detalj på slangar och slamtransportsbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Uppföljning möjligt också nu - men inte elektroniskt

Enligt LSJH skulle en fördel med en centraliserad upphandling vara att man lättare kunde ha koll på att alla följer reglerna.

Också med det nuvarande systemet är det i Pargas möjligt att följa upp hur ofta slambrunnar töms och hur mycket som töms ur brunnen.

Men den informationen, som tecknas ner av transportföretaget finns endast till pappers.

- Nog har vi redan i dagens läge uppgifter om vilka fastigheter som töms. Sedan kunde det här säkert utvecklas, hur och på vilket sätt transportören fyller i dokumentet, säger Jensén.

Vad skulle då vara det mest optimala systemet för slamtransporter?

- Personligen skulle jag helst se att vi hade en fungerande marknad så att våra invånare får handla direkt med olika företagarna, och att det fanns tillräckligt stort utbud så att prisnivån är konkurrenskraftig, säger Bergman.

- Samtidigt skulle vi ha uppsamlat material på vad som kommer in och kan göra planer på hurdana investeringar som behövs vid våra reningsverk för att kunna ta emot det här slammet, säger Bergman.

Lietettä käsitellään Helsingin jätevesipuhdistamolla.
Lietettä käsitellään Helsingin jätevesipuhdistamolla. Bild: Toni Määttä / Yle Helsingforsregionens miljötjänster,slam

En fördel med att fastighetsägarna själva väljer och beställer slamtransporten är enligt Bergman att privatpersoner då tar hand om något som efter en övergång till centraliserad upphandling skulle falla på kommunen.

- Förenklar man det lite så sköter ju de privata fastighetsägarna en del av byråkratin. Den byråkratin skulle vi vara tvungna att ta över och det belastar ju förstås också. Så jag ser en totalekonomisk fördel med det privata systemet för oss som kommun, säger Bergman.

För Jensén är det bästa systemet det som fungerar.

- Egentligen har det inte så stor betydelse vem som transporterar. Huvudsaken är att det transporteras och att det finns en marknad som sköter den här biten.

- Det kan också tilläggas att det egentligen är i avfallslagen man skapar en viss förvirring, eftersom man enligt lagen kan ha två olika system.

Slambil vid Toppå avfallsstation.
Slambil vid Toppå avfallsstation. Bild: YLE/ Annika Martikainen slam,slamavfall

Lagen tillåter både transport anordnad av fastighetsägaren, och kommunalt upphandlad transport.

Kruxet är enligt Jensén att villkoren för de krav som ska uppfyllas då fastighetsägaren ordnar transporten inte är entydiga.

Enligt Jensén, samhällsingengör vid Pargas stad, kunde en fördel med kommunal upphandling av slamtransporter vara att kommunerna då har en viss beredskap.

- Ser vi på kommunalt anordnad transport så har kommunerna ett aktivare grepp om hur transporterna sköts. Fördelen är då att kommunen vid behov snabbt kan reagera på och åtgärda brister, säger Jensén.

- Nuvarande system, med transport anordnad av fastighetsägarna, är inte heller ett dåligt system, så länge transporterna fungerar och det finns ett utbud på marknaden. Det finns fördelar och nackdelar med båda systemen.

Läs mera:

Avloppslangar på slamtransportbil.

Vem ska tömma slambrunnarna i Pargas? Kommunal upphandling av slamtransporterna på förslag

I Pargas vill man fortsätta sköta slamtransporterna som förut, utan centraliserad upphandling. Pargas är en av 16 kommuner där systemet för fastigheter som inte är kopplade till kommunalt avlopp kan ändras inom några år.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland