Hoppa till huvudinnehåll

Intresse för att ta över Glosholm finns – byråkratin gör att ön i Borgå skärgård fortfarande står övergiven

Radaranläggning ovanför trädtoppar.
Radaranläggning ovanför trädtoppar. Bild: Yle/Stefan Härus Skärgård (musikstycke),Pellinge,Borgå,Radar,borgå skärgård

Fastigheterna på den gamla sjöbevakningsstationen är ännu inte i Forststyrelsens händer. Sjöbevakarna flyttade bort från ön våren 2016.

- Vi har redan blivit kontaktade av minst en intresserad företagare, säger områdeschef Mika Nordström, från Forststyrelsen. Men först måste vi få hand om byggnaderna på holmen.

Nu är det Jord- och skogsbruksministeriet som ännu en tid förvaltar den gamla sjöbevakningsstationen. Marken på ön ägs redan av Forststyrelsen.

- Det vi hittills har gjort är att föra bort några gamla tomma oljecisterner i väntan på att få ta över fastigheterna.

Byggnader i skog.
Byggnader i skog. Bild: Yle/Antti Lähteenmäki Skärgård (musikstycke),Pellinge,borgå skärgård

För tillfället är allt öppet beträffande den framtida verksamheten på Glosholm. Forststyrelsen har inga planer på att själv etablera sig på ön.

- Vi kan ännu inte fatta några beslut men sannolikt är att vi senare säljer eller hyr ut gränsbevakningens gamla byggnader, säger Mika Nordström.

Det här sker möjligen nästa vår.

- Därför kommer vi i ett senare skede att söka efter lämpliga företag och personer med goda idéer.

Gränsbevakningsväsendets skylt på Glosholm.
Gränsbevakningsväsendets skylt på Glosholm. Bild: Yle/Stefan Härus Pellinge,gränsbevakningsväsendet

Enligt Forststyrelsen skulle någon form av turism- eller besöksnäring passa bra på ön. Stora delar av Glosholm är i framtiden ett naturskyddsområde.

- Ön är relativt stor och ligger fint till, nära det yttersta havsbandet. Läget är lukrativt nära farleder och båtturister och skulle kunna fungera som en stödpunkt för naturturism.

- Vi kommer att vara öppna för idéer och förslag, som finns på lokalt håll, för hur Glosholm kan utvecklas, säger områdeschef Mika Nordström.

Byggnader i skog.
Byggnader i skog. Bild: YLE/Antti Lähteenmäki sjöbevakare,sjöbevakningssektioner,Pellinge,sjöbevakningsstation

Karta över Borgå skärgård.
Karta över Borgå skärgård. Bild: Yle/Erica Vasama sjöbevakare,sjöbevakningssektioner,sjöbevakningsstation