Hoppa till huvudinnehåll

Kontrollen av livsmedel blir smidigare i Västnyland - samma inspektörer kollar nu också importkött

Griskött som har saltats för att bli pulled pork.
Till animaliska produkter räknas bland annat kött, mjölk, ägg, blod och honung. Bilden är en arkivbild. Griskött som har saltats för att bli pulled pork. Bild: YLE/Roger Källman griskött,kött,storkök,pulled pork

Sydspetsens miljöhälsa tar över Livsmedelssäkerhetsverket Eviras uppgift och börjar granska importerade animaliska produkter. Det här ska göra granskningarna effektivare och lättare för företagaren.

Uppgiften heter första ankomsttillsyn och Sydspetsens miljöhälsa sköter nu uppgiften på sitt verksamhetsområde. De sysslar redan med livsmedelstillsyn och det här blir därför en extra uppgift inom samma fält.

- Vi konstaterade att vi säkert kan hitta synergier i det här och på det viset göra det lättare för lokala företag, säger Katianna Kuula som är direktör för hälsoövervakningen på Sydspetsens miljöhälsa.

Äggkartong.
Ägg är en animalisk produkt. Äggkartong. Bild: EPA/Filip Singer ägg,livsmedel

Sydspetsens miljöhälsa och Evira undertecknade avtalet i somras.

- Det blir intressant att se vad det här leder till. Vi har egentligen ganska få företag här i området som själva importerar direkt till platsen eftersom Helsingfors och Vanda är så pass nära. Många företag importerar där via, säger Kuula.

Det handlar om ungefär fem objekt på Sydspetsens miljöhälsas område.

På andra håll har Evira redan ingått avtal med kommunerna. På Sydspetsens miljöhälsa har man däremot inte haft tillräckligt med resurser men nu har kraven för tillsynen minskat och därför kan man ta över ansvaret.

Vettigare användning av tid

Målet är att första ankomsttillsynen framöver ska skötas på ett sätt som gör vardagen smidigare för företagarna.

- Det blir kanske några färre inspektionsbesök eller åtminstone blir det samma person som kommer oftare till företag som importerar.

- Det blir en vettigare användning av resurser då man kan se på flera saker vid ett och samma besök, säger Kuula.

När ett företag importerar animaliska livsmedel ska de anmäla företagets lokal som en första ankomstplats. Anmälan lämnas in till Evira och därefter övervakar myndigheterna att företagen följer de regler som finns.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira i Vik i Helsingfors.
Evira har sitt kontor i Helsingfors. Därför är det också mera praktiskt att arbetet sköts i Västnyland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira i Vik i Helsingfors. Bild: Niklas Evers evira,livsmedelssäkerhet

Eftersom Sydspetsens miljöhälsa redan nu granskar livsmedel i Hangö, Raseborg och Ingå, så kommer de att besöka samma företag som de tidigare nu arbetar med.

Så ni kommer inte att hoppa på fartygen när de kommer iland?

- Vi kontrollerar företagen där som de tar in varorna. Fartygen går vi inte på i samband med livsmedelstillsynen utan vi kollar livsmedlen vid livsmedelslokalen, förklarar Kuula.

Undvika att sjukdomar sprids

Det som granskas i livsmedlen är bland annat salmonella och den afrikanska svinpesten. Till exempel i Estland finns redan den afrikanska svinpesten.

- Ifall man tar produkter från drabbade länder så måste man se till att livsmedlen är från godkända ställen, säger Kuula.

Man måste se till att till exempel livsmedlen uppfyller Finlands bestämmelser gällande salmonella.

- Undersökningarna görs för att se till att livsmedel som kommer in i Finland är trygga.

- Det är en värdefull faktor i sig att vi har så rena livsmedel här i Finland, säger Kuula.

Evira ersätter Sydspetsens miljöhälsa för det jobb som de gör.

- Det skulle ha kunnat vara så att vi går våra vanliga rundor och sedan kommer en statlig inspektör och granskar enbart det importerade varorna. Nu görs allt på en och samma gång.