Hoppa till huvudinnehåll

Ekenäs Energi köper inte Raseborgs vatten - fullmäktige debatterade länge och röstade nästan jämnt

Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.
En motivering för fusionen var att båda enheternas rör kunde grävas ner samtidigt, Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis. Bild: Raseborgs vatten/Jonas Lindholm avloppsledning

Det blir ingen fusion mellan stadens vattenverk och elbolag. Efter en lång diskussion valde Raseborgs fullmäktige att förkasta förslaget om en sammanslagning.

Raseborgs fullmäktige beslöt under måndagens möte (22.10) att Raseborgs vatten och Ekenäs energi ska förbli två skilda enheter.

Efter en mycket lång debatt med åsikter både för och emot understödde fullmäktige till slut Mikael Borgmans (SFP) förslag om att förkasta sammanslagningen med en knapp majoritet.

Rösterna föll 20-23 till Borgmans förslag. Mikael Borgman sitter som ordförande i Raseborgs vattens direktion.

Så här röstade fullmäktigeledamöterna

Mot en sammanslagning:

Blomqvist Thomas (SFP)

Henriksson Linnea (SFP)

Vilkman Riitta (SDP)

Grundström Camilla (SDP)

Heimberg Ulf (SDP)

Malmén Maj-Britt (SFP)

Lagerstam Mats (SDP)

Pihlström Karita (SDP)

Huuhtanen Tuula (SDP)

Heerman Sylva (SFP)

Kvarnström Johan (SDP)

Mettovaara Reija (SDP)

Borgman Mikael (SFP)

Holmlund Frank (SDP)

Reinikainen Marko (gröna)

Konttinen Tarja (gröna)

Hafström Roger (Saml)

Soivio Miikka (Saml)

Sundström Oskari (gröna)

Donner Ira (gröna)

Falenius Per (SFP)

Palin Petri (blåa)

Yltävä Harry (vf)

För en sammanslagning:

Siggberg Björn (SFP

Holmberg Sven (SFP)

Walls Anders (SFP)

Kajander Petri (SDP)

Kerstin Ilander (SFP)

Orre Werner (SFP)

Nyberg Michael (SFP)

Andersson Niklas (SFP)

Karlsson Göran (SFP)

von Smitten Karl (SFP)

Hellén Roy (SDP)

Koivunen Kimmo (SDP)

Nylund Mikael (SFP

Johansson Dan (SFP)

Westerholm Anita (SFP)

Pelkonen Jorma (SDP)

Ekholm Jan-Mikael (SFP)

Berglund Johan (SFP)

Ahtola Sandra (SFP)

Alén Isabella (SFP)

Läs också