Hoppa till huvudinnehåll

Nya planer för skolområdet i Ekenäs - rondell i farlig korsning finns med

Korsningen Flemingsgatan och Raseborgsvägen
Korsningen mellan Flemingsgatan och Raseborgsvägen är nu likvärdig. Korsningen Flemingsgatan och Raseborgsvägen Bild: Yle/ Patrik Rosström flemingsgatan,Raseborg,Ekenäs

Nu finns det en plan för hur trafiksäkerheten i skolområdet i Ekenäs borde förbättras. Den farliga korsningen Raseborgsvägen-Flemingsgatan borde enligt planen få en rondell.

Seminarieskolan, Ekenäs högstadieskola, Ekenäs gymnasium och Rasebo daghem ligger i skolområdet. Då skolorna börjar på morgonen och slutar på eftermiddagen är trafiken i området livlig.

Elever, lärare och föräldrar har kontaktat staden om trafiksäkerheten. Trots att staden har gjort ändringar för att förbättra trafiksäkerheten är läget fortfarande problematiskt.

Tekniska centralen i Raseborg har nu gjort upp en allmän plan för området.

Plan för Raseborgsvägen och Flemingsgatan.
Så här ser stadens plan ut. Beskrivningarna finns endast på finska. Plan för Raseborgsvägen och Flemingsgatan. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Ekenäs,gatuplanering,korsningen flemmingsgatan-raseborgsvägen

Där föreslås att korsningen mellan Raseborgsvägen och Flemingsgatan får en lätt dimensionerad rondell med låg profil. Det skulle dessutom byggas en gång- och cykeltrafikled på Flemingsgatan och dess sidogator.

I planen föreslås också att trafiken i skolområdet ska göras smidigare bland annat genom byte av körriktning till sidogatorna.

En bil kör förbi Seminarieskolan på Ladugårdsgatan.
Trafiken vid Seminarieskolan längs Ladugårdsgatan ska enligt den nya planen vara enkelriktad ut mot Flemingsgatan. En bil kör förbi Seminarieskolan på Ladugårdsgatan. Bild: Yle/Malin Valtonen seminarieskolan,Ekenäs

För att kunna genomföra den allmänna planen behöver staden göra en gatuplan och investeringsplan för området. Tanken är att investeringarna skulle genomföras i etapper.

Tekniska nämnden tar ställning till att börja utarbeta en gatuplan för området på sitt möte på tisdag (23.10).

För fem år sedan var det också aktuellt med en rondell i korsningen mellan Flemingsgatan och Raseborgsvägen. Då godkände samhällstekniska nämnden en gatuplan för korsningen.